Możesz ustawić status swoich zawodów na prywatny. Oznacza to, że tylko użytkownicy znający hasło będą mieli dostęp do danych zawodów (program, listy startowe, wyniki itp.), nawet jeżeli status zawodów jest otwarty (Otwarte).


1. Aby ustawić zawody jako prywatne w zakładce Dodatkowe (wybierz Szczegóły w menu po lewej stronie) w polu Prywatność zmień Publiczne na Prywatne.


setup_meeting_14.png

 

setup_meeting_15.png


2. Ustaw hasło w polu Hasło. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków.


setup_meeting_15.png

 

3. Użytkownicy, którzy będą chcieli uzyskać dostęp do zawodów prywatnych będę musieli wpisać hasło w aplikacji mobilnej. Wpisanie hasła jest wymagane tylko raz.