Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnej wersji integracji pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem FinishLynx. Pamiętaj, że ze względu na testowy charakter mogą występować błędy i system może przestać działać w każdej chwili bez ostrzeżenia.


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?


Pobierz i otwórz plik Roster-agent.JAR. Aby uruchomić format plików .jar ściągnij i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE). Nie musisz instalować całej biblioteki JDK (Java Development Kit).

 

 

Najnowszą wersję JRE/JDK od OpenJDK możesz znaleźć na: 

https://adoptopenjdk.net/archive.html?variant=openjdk12&jvmVariant=hotspot


Wersja 12 posiada wersję instalacyjną dla systemów Windows, Linux i Mac (wersja 13 dostępna jest wyłącznie na Windows; stan na 01.01.2020). Znajdź swój system operacyjny, wybierz JRE i zainstaluj go na swoim komputerze.


Otwórz plik Roster-agent.JAR poprzez dwukrotne kliknięcie lewego przycisku myszy. Przy pierwszej próbie uruchomienia programu możesz zostać poproszony o zatwierdzenie agenta w ustawieniach zabezpieczeń. Jeżeli jesteś użytkownikiem Mac, możesz to zrobić w ustawieniach głównych --> Ochrona i prywatność --> Akceptuj.

 

 

Aby kontynuować proces integracji powinieneś otworzyć trzy programy:

  1. Roster Athletics w przeglądarce,
  2. FinishLynx,
  3. Roster-agent.JAR (który działa za pomocą JarLauncher albo podobnego programu). Gdy program jest otwarty jego nazwa to Roster Athletics Agent.

 

W programie Roster Athletics Agent, musisz wybrać tryb integracji poprzez Serial port (połączenie szeregowe) albo Shared files (udostępnienie plików przez Internet) w zależności od tego jak chcesz przesyłać informacje pomiędzy Lynx i Roster.


  • Serial port: Użyj tej opcji jeżeli posiadasz jeden komputer z systemem FinishLynx i inny komputer z połączeniem do internetu i dostępem do Roster Athletics. Oba komputery należy połączyć kablem szeregowym (serial cable).
  • Shared files: Użyj tej opcji jeżeli używasz systemu FinishLynx i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystasz z bezprzewodowego udostępniania plików między dwoma komputerami.

 


Jeżeli wybrałeś tryb integracji Shared files, wówczas musisz określić input i output directory, czyli wybrać katalog na dane wejściowe i wyjściowe. Zanim załadujesz wybraną konfigurację, otwórz FinishLynx.

 

W systemie FinishLynx wybierz opcje z menu pliki: File (Pliki) --> Options... (Opcje...)

 

 

Upewnij się, że katalogi Input Directory (Katalog wejściowy) i Output Directory (Katalog wyjściowy) to te same katalogi, które wybrałeś w Roster Athletics Agent. Ponadto, upewnij się, że pola Code set (Ustaw kod) i LIF Code set (LIF kod) są ustawione na Unicode.

 

 

Powyższe ustawienia musisz zmienić jedynie raz przy pierwszej próbie integracji. Później będą one ustawione jako domyślne.


Jeżeli wybrałeś tryb integracji Serial port, wówczas musisz wybrać tę opcję z listy. 

W programie Roster Athletics Agent powinno to wyglądać następująco:


 

Następnie w systemie FinishLynx wybierz poniższe ustawienia w zakładce baza danych menu opcji:
File (Pliki) --> Option menu (Opcje...) --> Database (Baza).

 


PS: Jeżeli twój komputer nie posiada wejścia na kabel szeregowy sprawdź ten link z rekomendacją jak użyć USB jako adapter do połączenia szeregowego.


Teraz jesteś już gotowy do załadowania konfiguracji i integracji danych swojego mityngu.


Wróć do Roster Athletics w twojej przeglądarce.

Otwórz odpowiedni mityng i wybierz menu Szczegóły. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja agenta, na który należy kliknąć. Ta akcja wywoła pobranie pliku .json. Zapisz ten plik na swoim komputerze.Przejdź do Roster Athletics Agent. Kliknij na przycisk Load configuration (załaduj konfigurację) i wybierz plik .json, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.json). Kliknij na Connect. Od teraz FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą połączone.


Po załadowaniu konfiguracji, plik „setting.json” zostanie zapisany w tym samym folderze co plik Roster-agent.JAR. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać ustawień katalogu. 

Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do FinishLynx. Kliknij ikonę Select event (Idź do biegu), a następnie w nowym oknie dialogowym kliknij Load Schedule (ładuj program minutowy). Po wykonaniu tej czynności wybierz konkurencję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a listy startowe dla wybranej konkurencji są załadowane do systemu FinishLynx. FinishLynx jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze FinishLynx. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie FinishLynx kliknij na Save LIF (Zapisz LIF) w menu Files (Pliki) i poczekaj około 10 sekund na synchronizację wszystkich danych z Roster Athletics.


W FinishLynx możesz włączyć opcję auto zapisu. Ta funkcja pozwoli na automatyczne zapisywanie wyników do pliku LIF co 5 sekund i natychmiastowe przesłanie ich do platformy Roster Athletics. Aby włączyć opcję auto zapisu przytrzymaj Ctrl + Shift i kliknij na Options (Opcje) w menu File (Pliki). Następnie kliknij na plus "+" umieszczony obok Database (baza danych), kliknij na kolejny plus "+", tym razem obok LIF, kliknij na AutoSave, w polu wartość wpisz "5" (wybór tej wartości pozwoli na aktualizację wyników co 5 sekund) i kliknij OK. W celu aktywacji auto zapisu zrestartuj FinishLynx.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.BIB-numbers (numery startowe): Jeżeli chcesz przesłać informację o numerach startowych (BIB) z panelu Roster Athletics do FinishLynx musisz włączyć dodatkową opcję w FinishLynx postępując według kroków: 
  1. Wybierz User 1 w menu File (Pliki)--> Options... (Opcje...) --> Results (Wyniki),
  2. Wybierz User 1 w polu Fields (Pola),
  3. Kliknij przycisk Enable (Włącz)

Od teraz będziesz mógł przesłać informację o numerach startowych.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o czasie reakcji (reaction times), będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu FinishLynx. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

 

UWAGA: Zawsze gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do Roster Athletics Agent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w FinishLynx poprzez Load Schedule (załadowanie programu minutowego). Ponadto pamiętaj, że nie wszystkie konkurencje techniczne są wspierane przez standardową wersję FinishLynx.