Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem FinishLynx. 


Poradnik składa się z następujących części:


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem FinishLynx. 

 

Aby kontynuować proces integracji, powinieneś otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. FinishLynx,
 3. RosterAgent.

 

Rodzaj integracji


W programie Roster Athletics Agent, musisz wybrać rodzaj integracji. Do wyboru (w zależności od tego, jak chcesz przesyłać informacje pomiędzy Lynx i Roster) są Pliki LIF (udostępnienie plików przez Internet) lub Połaczenie szeregowe.


 • Pliki LIF: Użyj tej opcji, jeżeli używasz systemu FinishLynx i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystasz z bezprzewodowego udostępniania plików między dwoma komputerami.
 • Połączenie szeregowe: Użyj tej opcji, jeżeli posiadasz jeden komputer z systemem FinishLynx i inny komputer z połączeniem do internetu i dostępem do Roster Athletics. Oba komputery należy połączyć kablem szeregowym (serial cable). 



Pliki LIF


Jeżeli wybrałeś rodzaj integracji Pliki LIF, wówczas musisz określić katalogi wejścia i wyjścia FinishLynx (dla pilków LIF). Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa FinishLynx (sprawdź niżej konfigurację FinishLynx).

UWAGA: katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.



Zanim załadujesz wybraną konfigurację, otwórz FinishLynx.

 

W systemie FinishLynx wybierz opcje z menu pliki: Pliki → Opcje...

 

 

Upewnij się, że Katalog wejściowy i Katalog wyjściowy (w zakładce Baza) to te same katalogi, które wybrałeś w Roster Athletics Agent. Ponadto, upewnij się, że pola Ustaw kod i LIF kod są ustawione na Unicode.


UWAGA: jeśli katalogi w programie RosterAgent i Lynx nie będą takie same, dane nie będą synchronizowane poprawnie.  


 

Powyższe ustawienia musisz zmienić tylko raz przy pierwszej integracji. Później będą ustawione jako domyślne.


Port szeregowy


Jeżeli chcesz skorzystać z integracji przy połączeniu kablowym, w programie RosterAgent wybierz tryb Port szeregowy.

 


Będziesz także musiał zmienić odpowiednie ustawienia w FinishLynx, ustawiając źródło danych na port szeregowy. W tym celu wybierz poniższe ustawienia w zakładce baza danych (w menu opcji): Pliki Opcje...Baza.

 


UWAGA: Jeżeli twój komputer nie posiada wejścia na kabel szeregowy, sprawdź rekomendację, jak użyć USB jako adapter do połączenia szeregowego.


Rozpoczęcie integracji


1. Wybierz uczestników, którzy mają być eksportowani z platformy Roster Athletics do FinishLynx. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja FinishLynx.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, ze np. gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji, zawodnik ten nie pojawi się w programie FinishLynx.


2. Poniżej wybierz format wyświetlania informacji związanych z konkurencją w programie FinishLynx. 



Istnieją trzy formaty opisu konkurencji:

 • Prosty: nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych), runda i numer serii.
 • Szczegółowy: godzina rozpoczęcia, nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategoriach wiekowych), specjalną nazwę (jeżeli dodano), runda i numer serii.
 • Własny: umożliwiający wybranie własnego opisu przy wykorzystaniu dostępnych danych.



Wybierając własny format, możesz określić kolejność i rodzaj wyświetlanych informacji poprzez edycję pola tekstowego Własny format. Kliknij element poniżej pola tekstowego, aby go dodać. Pamiętaj o dodaniu spacji między poszczególnymi polami. Dostępne opcje:


 • Godzina: wyświetla godzinę rozpoczęcia konkurencji,
 • Kategoria: wyświetla nazwę kategorii wiekowej,
 • Kategoria (opcja): wyświetla nazwę kategorii wiekowej, jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą grupą wiekową.
 • Nazwa (opcja): wyświetla specjalną nazwę konkurencją, którą można nadać w programie minutowym (np. Bieg Amatorów),
 • Nazwa konkurencji: wyświetla nazwę konkurencji,
 • Numer serii (opcja): wyświetla numer serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje rywalizację w ramach kilku serii),
 • Płeć: wyświetla informację o płci w formacie M (mężczyźni), K (kobiety) lub MIX (konkurencje mieszane),
 • Płeć (opcja): wyświetla informacje o płci, jeżeli zawody obejmują rywalizację dla kobiet i mężczyzn. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą płcią,
 • Runda: wyświetla nazwę rundy,
 • Skrót wieloboju (opcja): wyświetla skrót wieloboju.


Istnieje możliwość dodania własnego tekstu lub symboli. Oznacza to, że poszczególne pola można oddzielać np. myślnikiem, lub umieszczać je w nawiasie. W przypadku, gdy separator zostanie dodany bezpośrednio przy polu oznaczonego jako (opcja), wówczas wyświetlany będzie jedynie, gdy opcjonalne pole będzie w użyciu.

Przykład:

Do zawodów dodano jeden, finałowy bieg mężczyzn na 100m w kategorii wiekowej seniorzy i wybrano własny format opisu konkurencji:

:EventName: :GenderOpt: (:AgeGroupOpt:) - :Stage: :GroupOpt:


Oznacza to, że w programie FinishLynx wspomniania konkurencja widoczna będzie w następujący sposób:

100m - Finał

Pola dotyczące płci, kategorii wiekowej oraz numeru serii nie zostaną wyświetlone, ponieważ zawody obejmują rywalizację włącznie dla jednej płci i kategorii wiekowej, rozgrywanych w jednym biegu.

Po dodaniu do tych samych zawodów dodatkowej serii w biegu na 100m oraz nowej konkurencji: 200m kobiet U20, konkurencje wyświetlane będą w następujący sposób:

100m M (Seniorzy) - Finał A
100m M (Seniorzy) - Finał B
200m K (U20) - Finał

3. Po wyborze opisu konkurencji pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja agenta, na który należy kliknąć. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.


UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.



Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij przycisk Załaduj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.roster), a następnie kliknij Połącz. Od teraz FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą połączone.


Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


 

Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:



Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do FinishLynx. Kliknij ikonę Idź do biegu, a następnie w nowym oknie dialogowym kliknij Ładuj program minutowy. Po wykonaniu tej czynności wybierz konkurencję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.



Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a listy startowe dla wybranej konkurencji są załadowane do systemu FinishLynx. FinishLynx jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze FinishLynx. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie FinishLynx, kliknij Zapisz LIF w menu Pliki i poczekaj około 10 sekund (lub mniej) na synchronizację wszystkich danych z Roster Athletics.



Jeżeli w FinishLynx istnieje informacja o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.




Numery startowe: Jeżeli dodasz numery startowe w platformie Roster Athletics, w FinishLynx znajdziesz je w kolumnie Numer. Jeżeli pole numeru startowego jest puste, FinishLynx wyświetli numer identyfykacyjnego zawodnika generowany automatycznie w FinishLynx.

OPCJA: Jeżeli chcesz przesłać informację o numerach startowych z panelu Roster Athletics do FinishLynx, możesz także włączyć dodatkową opcję w FinishLynx, postępując według kroków: 
 1. Otwórz Pliki Opcje...Wyniki,
 2. Wybierz User 1 w polu Pola,
 3. Kliknij przycisk Enable (Włącz). 

Od teraz będziesz mógł przesyłać informację o numerach startowych.



Jeżeli w FinishLynx istinieje informacja o czasie reakcji, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Status zawodników: wprowadzając wyniki, można wybrać odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatlu, bezpośrednio w programie FinishLynx. Aby wybrać odpowiedni status, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę zawodnika i wybierz Status z listy. Statusy z FinishLynx odpowiadają następującym statusom w systemie Roster:

 • Wazny (Valid) → OK,
 • Nie wystartowal (Did Not Start) → DNS,
 • Falstart (False Start) → DQ,
 • Nie ukonczyl (Did Not Finish) → DNF,
 • Dyskwalifikacja (Disqualified) DQ,
 • Skrecz (Scratched) - DNS,
 • Dodatkowy (Advanced) - nie ma zastosowania.


W przypadku wyboru statusu Falstart lub Dyskwalifikacja (DQ), powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu FinishLynx. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

 

UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w FinishLynx poprzez Załadowanie programu minutowego. Ponadto pamiętaj, że nie wszystkie konkurencje techniczne są wspierane przez standardową wersję FinishLynx. 


Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Jeżeli korzystasz z integracji Plik LIF i status połączenia jest prawidłowy, ale a) listy startowe nie są aktualizowane lub b) wyniki nie są przesyłane do platformy Roster, upewnij się, że poprawnie podałeś adres katalogów, zarówno w RosterAgent, jak i FinishLynx (Plik Opcje Baza).