Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem FinishLynx. 


Poradnik składa się z następujących części:


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem FinishLynx. Dzięki temu listy startowe mogą mogą być przesyłane z platformy Roster do FinishLynx, a wyniki przesyłane i synchronizowane z FinishLynx do platformy Roster (oraz aplikacji mobilnej).

 

Aby kontynuować proces integracji powinieneś otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce,
 2. FinishLynx,
 3. RosterAgent.

 

Rodzaj integracji


W programie Roster Athletics Agent, musisz wybrać rodzaj integracji poprzez Pliki LIF (udostępnienie plików przez Internet) lub Połaczenie szeregowe w zależności od tego jak chcesz przesyłać informacje pomiędzy Lynx i Roster.


 • Pliki LIF: Użyj tej opcji jeżeli używasz systemu FinishLynx i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystasz z bezprzewodowego udostępniania plików między dwoma komputerami.
 • Połączenie szeregowe: Użyj tej opcji jeżeli posiadasz jeden komputer z systemem FinishLynx i inny komputer z połączeniem do internetu i dostępem do Roster Athletics. Oba komputery należy połączyć kablem szeregowym (serial cable). Pliki LIF


Jeżeli wybrałeś rodzaj integracji Pliki LIF, wówczas musisz określić katalogi wejścia i wyjścia FinishLynx (dla pilków LIF). Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa FinishLynx (sprawdź niżej konfigurację FinishLynx).Zanim załadujesz wybraną konfigurację, otwórz FinishLynx.

 

W systemie FinishLynx wybierz opcje z menu pliki: Pliki → Opcje...

 

 

Upewnij się, że Katalog wejściowy i Katalog wyjściowy (w zakładce Baza) to te same katalogi, które wybrałeś w Roster Athletics Agent. Ponadto, upewnij się, że pola Ustaw kod i LIF kod są ustawione na Unicode.


UWAGA: jeśli katalogi w programie RosterAgent i Lynx nie będą takie same, dane nie będą synchronizowane poprawnie.  


 

Powyższe ustawienia musisz zmienić tylko raz przy pierwszej integracji. Później będą ustawione jako domyślne.


Port szeregowy


Jeżeli chcesz skorzystać z integracji przy połączeniu kablowym, w programie RosterAgent wybierz tryb Port szeregowy.

 


Będziesz także musiał zmienić odpowiednie ustawienia w FinishLynx, ustawiając źródło danych na port szeregowy. W tym celu wybierz poniższe ustawienia w zakładce baza danych (w menu opcji): Pliki Opcje...Baza.

 


UWAGA: Jeżeli twój komputer nie posiada wejścia na kabel szeregowy sprawdź rekomendację jak użyć USB jako adapter do połączenia szeregowego.


Rozpoczęcie integracji

Teraz jesteś już gotowy do załadowania konfiguracji i integracji danych zawodów.


Wróć do platformy Roster Athletics w twojej przeglądarce.


Otwórz zawody i wybierz menu Szczegóły. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja agenta, na który należy kliknąć. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.


UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij na przycisk Załaduj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.roster), a następnie kliknij na Połącz. Od teraz FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą połączone.


Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


 

Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do FinishLynx. Kliknij ikonę Idź do biegu, a następnie w nowym oknie dialogowym kliknij Ładuj program minutowy. Po wykonaniu tej czynności wybierz konkurencję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.


Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a listy startowe dla wybranej konkurencji są załadowane do systemu FinishLynx. FinishLynx jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze FinishLynx. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie FinishLynx, kliknij na Zapisz LIF w menu Pliki i poczekaj około 10 sekund (lub mniej) na synchronizację wszystkich danych z Roster Athletics.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.
Numery startowe: Jeżeli chcesz przesłać informację o numerach startowych z panelu Roster Athletics do FinishLynx musisz włączyć dodatkową opcję w FinishLynx postępując według kroków: 
 1. Otwórz Pliki Opcje...Wyniki,
 2. Wybierz User 1 w polu Pola,
 3. Kliknij przycisk Enable (Włącz). 

Od teraz będziesz mógł przesyłać informację o numerach startowych.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o czasie reakcji, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu FinishLynx. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

 

UWAGA: Zawsze gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w FinishLynx poprzez Załadowanie programu minutowego. Ponadto pamiętaj, że nie wszystkie konkurencje techniczne są wspierane przez standardową wersję FinishLynx. 


Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów klikając na przycisk Konfiguracja agenta.
 • Jeżeli korzystasz z integracji Plik LIF i status połączenia jest prawidłowy, ale a) listy startowe nie są aktualizowane lub b) wyniki nie są przesyłane do platformy Roster, upewnij się, że poprawnie podałeś adres katalogów, zarówno w RosterAgent oraz FinishLynx (Plik -> Opcje -> Baza).