Niniejsza instrukcja dotyczy wersji beta integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem FinishLynx. Pamiętaj, że ze względu na wersję beta, mogą występować błędy i system może przestać działać bez ostrzeżenia.


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?

 • Należy stworzyć mityng na platformie Roster Athletics.
 • Należy pobrać i zainstalować program do przesyłania informacji zwany RosterAgent (aby otrzymać program wyślij email na adres support@rosterathletics.com).
 • Należy posiadać dostęp (demo lub pełną licencję) do oprogramowania FinishLynx (działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows). Możesz pobrać je tutaj: http://www.finishlynx.com/product/software/finishlynx-results-software/


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem FinishLynx. Dzięki temu listy startowe mogą mogą być przesyłane z platformy Roster do FinishLynx, a wyniki przesyłane i synchronizowane z FinishLynx do platformy Roster (oraz aplikacji mobilnej).

 

Upewnij się, że posiadasz uprawnienia administratora na komputerze, którego chcesz używać. Pobierz instalator RosterAgent (RosterAgent-x.x.x.msi dla Windows lub RosterAgent-x.x.x.dmg dla Mac) i otwórz go. Może być konieczne zatwierdzenie instalatora za pomocą konta administratora i/lub umożliwienie instalatorowi uruchomienia ustawień ochrony przed wirusami i zabezpieczeń. Zezwól programowi na wprowadzenie zmian w urządzeniu. Po zainstalowaniu program RosterAgent pojawi się w domyślnym folderze z programami.


Informacja dla użytkowników komputerów Mac: przy pierwszej próbie uruchomienia programu możesz zostać poproszony o zatwierdzenie agenta w ustawieniach zabezpieczeń. Jeżeli jesteś użytkownikiem Mac, możesz to zrobić w ustawieniach głównych --> Ochrona i prywatność --> Akceptuj.

 

Aby kontynuować proces integracji powinieneś otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce,
 2. FinishLynx,
 3. RosterAgent.

 

W programie Roster Athletics Agent, musisz wybrać tryb integracji poprzez Serial port (połączenie szeregowe) albo Shared files (udostępnienie plików przez Internet) w zależności od tego jak chcesz przesyłać informacje pomiędzy Lynx i Roster.


 • Serial port: Użyj tej opcji jeżeli posiadasz jeden komputer z systemem FinishLynx i inny komputer z połączeniem do internetu i dostępem do Roster Athletics. Oba komputery należy połączyć kablem szeregowym (serial cable).
 • Shared files: Użyj tej opcji jeżeli używasz systemu FinishLynx i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystasz z bezprzewodowego udostępniania plików między dwoma komputerami.

 Jeżeli wybrałeś tryb integracji Shared files, wówczas musisz określić input i output directory, czyli wybrać katalog na dane wejściowe i wyjściowe. Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa FinishLynx (sprawdź niżej konfigurację FinishLynx).Zanim załadujesz wybraną konfigurację, otwórz FinishLynx.

 

W systemie FinishLynx wybierz opcje z menu pliki: File (Pliki) --> Options... (Opcje...)

 

 

Upewnij się, że katalogi Input Directory (Katalog wejściowy) i Output Directory (Katalog wyjściowy) to te same katalogi, które wybrałeś w Roster Athletics Agent. Ponadto, upewnij się, że pola Code set (Ustaw kod) i LIF Code set (LIF kod) są ustawione na Unicode.


Uwaga: jeśli katalogi w programie RosterAgent i Lynx nie będą takie same, dane nie będą synchronizowane poprawnie.  

 

 

Powyższe ustawienia musisz zmienić tylko raz przy pierwszej integracji. Później będą ustawione jako domyślne.


Jeżeli wybrałeś tryb integracji Serial port, wówczas musisz wybrać tę opcję z listy. 

W programie RosterAgent powinno to wyglądać następująco: 

Będziesz także musiał zmienić odpowiednie ustawienia w FinishLynx, ustawiając źródło danych na port szeregowy. W tym celu wybierz poniższe ustawienia w zakładce baza danych (w menu opcji): File (Pliki) --> Option menu (Opcje...) --> Database (Baza).

 Uwaga: Jeżeli twój komputer nie posiada wejścia na kabel szeregowy sprawdź rekomendację jak użyć USB jako adapter do połączenia szeregowego.


Teraz jesteś już gotowy do załadowania konfiguracji i integracji danych swojego mityngu.


Wróć do Roster Athletics w twojej przeglądarce.


Otwórz odpowiedni mityng i wybierz menu Szczegóły. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja agenta, na który należy kliknąć. Ta akcja wywoła pobranie pliku .json. Zapisz ten plik na swoim komputerze.


Uwaga: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .json do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij na przycisk Load configuration (załaduj konfigurację) i wybierz plik .json, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.json), a następnie kliknij na Connect. Od teraz FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą połączone.


Po załadowaniu konfiguracji, plik „setting.json” zostanie zapisany w tym samym folderze co plik Roster-agent.JAR. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać ustawień katalogu. 

Jeśli włączysz opcję Show notifications (pokaż powiadomienia), zobaczysz komunikaty, takie jak:
Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do FinishLynx. Kliknij ikonę Select event (Idź do biegu), a następnie w nowym oknie dialogowym kliknij Load Schedule (ładuj program minutowy). Po wykonaniu tej czynności wybierz konkurencję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a listy startowe dla wybranej konkurencji są załadowane do systemu FinishLynx. FinishLynx jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze FinishLynx. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie FinishLynx kliknij na Save LIF (Zapisz LIF) w menu Files (Pliki) i poczekaj około 10 sekund (lub mniej) na synchronizację wszystkich danych z Roster Athletics.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.BIB-numbers (numery startowe): Jeżeli chcesz przesłać informację o numerach startowych (BIB) z panelu Roster Athletics do FinishLynx musisz włączyć dodatkową opcję w FinishLynx postępując według kroków: 
 1. Wybierz User 1 w menu File (Pliki)--> Options... (Opcje...) --> Results (Wyniki),
 2. Wybierz User 1 w polu Fields (Pola),
 3. Kliknij przycisk Enable (Włącz)

Od teraz będziesz mógł przesyłać informację o numerach startowych.Jeżeli w FinishLynx posiadasz informację o czasie reakcji (reaction times), będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu FinishLynx. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

 

Uwaga: Zawsze gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w FinishLynx poprzez Load Schedule (załadowanie programu minutowego). Ponadto pamiętaj, że nie wszystkie konkurencje techniczne są wspierane przez standardową wersję FinishLynx.