Aby zgłosić się na zawody organizowane na platformie Roster Athletics, wymagane jest utworzenie konta, które umożliwia zgłoszenie (i opłacenie udziału) zarówno siebie samego, jak i innych osób (np. dzieci, członków rodziny, podopiecznych itp.). Poradnik opisuje, jak założyć indywidualne konto i nim zarządzać. 


Poradnik podzielony jest na następujące części:


Założenie konta


Aby zacząć, przejdź na stronę https://meets.rosterathletics.com/public/signup i wprowadź wymagane dane dotyczącego Twojego kraju oraz daty urodzenia. Musimy zapytać o Twój wiek w związku z przepisami dotyczącymi prywatności.Jeśli Twój wiek spełnia warunki do założenia konta, możesz zdecydować czy chcesz zarejestrować się za pomocą konta Google, Apple, Facebook, czy za pomocą adresu e-mail. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą adresu e-mail, nadal będziesz mógł/mogła połączyć swoje konto Google, Apple, Facebook w ustawieniach konta po jego utworzeniu.Niezależnie od wybranej opcji, w kolejnym kroku wymagane będzie podanie informacji, kogo zamierzasz zgłosić do zawodów.Dostępne są trzy opcje:

  • Chcę zgłosić siebie - po wybraniu tej opcji system automatycznie stworzy Twój profil zawodnika/zawodniczki (będziesz mógł/mogła zmienić dane zawodnika w przyszłości).
  • Chcę zgłosić kogoś innego - wymagane będzie stworzenie profilu lub profili zawodników, których zamierzasz zgłosić. Więcej informacji poniżej.
  • Chcę zgłosić siebie i kogoś innego - system automatycznie stworzy Twój profil zawodnika/zawodniczki i wymagane będzie stworzenie profilu lub profili zawodników, których zamierzasz zgłosić. Więcej informacji poniżej.


Jeżeli wybrałeś(-łaś) opcję rejestracji za pomocą e-mail, w kolejnych polach musisz podać imię, nazwisko, płeć, adres e-mail oraz stworzyć hasło i kliknąć przycisk Zaakceptuj i kontynuuj. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem weryfikacyjnym. Wprowadź kod w odpowiednie pola lub kliknij link w wiadomości.Po weryfikacji konta i zaakceptowaniu warunków korzystania z serwisu będziesz mógł/mogła się zalogować.


Zarządzanie kontem


Po zalogowaniu, w górnym menu pojawi się nowa pozycja Moje konto. Wybierz ją, aby przejść do zarządzania kontem.Moje zawody


W pierwszej zakładce znajdują się wszystkie zawody, do których zgłoszono zawodników przypisanych do konta użytkownika. Kliknij przycisk Wyświetl, aby przejść do zakładki Zgłoszenia danych zawodów, gdzie możesz dokonać ewentualnych zmian (np. zrezygnować z udziału i poprosić o zwrot opłaty startowej).Moi zawodnicy


W zakładce Moi zawodnicy znajduje się lista wszystkich zawodników przypisanych do konta użytkownika. Jeżeli podczas rejestracji wybrałeś(-łaś) opcję Chcę zgłosić siebie, domyślnie na liście znajdzie się Twój profil zawodnika/zawodniczki, w przeciwnym razie lista będzie pusta.Dodawanie nowych zawodników


Aby dodać nowych zawodników do listy, kliknij przycisk Dodaj zawodnika umieszczony w prawym górnym rogu. Otworzy się nowe okno Dodawanie nowego zawodnikaDodanie nowego zawodnika wymaga wypełnienia pól Imię, Nazwisko, Płeć, Data urodzenia oraz Kraj. Ponadto możesz dodać Drugie imię oraz wybrać Klub/szkołę. Pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie po wprowadzeniu daty urodzenia.


Aby przypisać zawodnika do klubu lub szkoły kliknij ikonę edycji i znajdź odpowiedni klub/szkołę w nowym oknie Wybierz klub/szkołę. Możesz przypisać zawodnika/zawodniczkę do tak wielu klubów/szkół ilu potrzebujesz. W tym celu kliknij ikonę plusa i znajdź odpowiedni klub/szkołę.


Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz.


Edytowanie zawodników


Bezpośrednio po utworzeniu profilu zawodnika lub po kliknięciu nazwy zawodnika na liście, otworzy się okno Edycja zawodnika. Widok zawierać będzie cztery zakładki: Osobiste, Licencja, Zdjęcia oraz Rekordy.W zakładce Licencja możliwe jest dodanie numeru licencji zawodnika. Obecnie opcja ta możliwa jest wyłącznie dla wybranych federacji: Athletics Northern Ireland, England & Wales Athletics, Scottish Athletics i World Athletics. Możliwość dodania licencji PZLA dostępna będziesz w przyszłości.


W zakładce Zdjęcia możesz przeglądać i dodawać zdjęcia danego zawodnika. Aby dodać nowe zdjęcie, kliknij ikonę Dodaj zdjęcie i załaduj zdjęcie z dysku. Wszystkie zdjęcia są poddawane procesowi weryfikacji przez pracowników Roster Athletics, oznacza to, że zdjęcie będzie widoczne w aplikacji wyłącznie po jego akceptacji.

UWAGA: Dopuszczalne jest dodawanie wyłącznie zdjęć, które przedstawiają danego zawodnika/zawodniczkę (niedopuszczalne są zdjęcia innych osób lub rzeczy, zdjęcia z kilkoma osobami, obrazki itp.). Przesyłając zdjęcie, oświadczasz, że jesteś jego właścicielem/właścicielką lub uzyskałeś(-aś) wszystkie niezbędne licencje, lub pozwolenia od odpowiednich stron do wykorzystania tego pliku. Oświadczenie obejmuje zezwolenie na wykorzystanie zdjęcia w serwisie Roster Athletics na listach startowych lub wynikach. Ponadto oświadczasz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej lub dóbr osobistych innych osób, które mogłyby wyniknąć z opublikowania tego zdjęcia.


W zakładce Rekordy wyświetlane są rekordy życiowe i rekordy sezonu zawodnika dodane automatycznie z bazy Tilastopaja, dodane przez Roster, organizatora lub samego zawodnika. Aby dodać nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj rekordy. W nowym oknie wybierz sezon, konkurencję, wysokość płotków lub wagę sprzętu (jeżeli konkurencja tego wymaga) i wpisz rekordy, stosując wskazany format. Rekordy dodane przez zawodnika oznaczone będą jako dodane przez Uczestnika


Kredyty


Ostatnia zakładka w koncie użytkownika informuje o liczbie kredytów. Kredyty mogą zostać użyte do opłacenia udziału w zawodach organizowanych przez organizatorów widocznych na liście. Aby skorzystać z kredytów, znajdź i otwórz zawody organizowane przez ten sam podmiot, od którego otrzymałeś(-łaś) kredyty, np. po rezygnacji ze startu w poprzednich zawodach. Przejdź do zakładki Zgłoszenia i zgłoś zawodników do zawodów. Gdy zgłoszenia zostaną zaakceptowane, kliknij przycisk Płatność i w nowym oknie wybierz Użyj kredytów.Kredyty mogą zostać użyte do pokrycia pełnej opłaty startowej lub jej części. W tym drugim przypadku kredyty zostaną uwzględnione w systemie płatności (Stripe) jako zniżka.


Ustawienia


Użytkownik może edytować swoje dane, zmienić hasło, zmienić ustawienia wyświetlania daty i godziny oraz przypisać konto do konta Google, Apple lub Facebook. Aby to zrobić, kliknij ikonę awatara umieszczoną w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Profil i ustawienia.Profil


Aby zmienić nazwę użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu, wybierz Profil z menu po lewej stronie. 


Niektóre zmiany wymagają potwierdzenia za pomocą hasła. Jeżeli zarejestrowałeś(-łaś) się za pomocą konta Google, Apple lub Facebook, musisz najpierw utworzyć hasło w zakładce Hasło.


Wyświetlanie


Aby zmienić format wyświetlania daty i godziny wybierz Wyświetlanie w menu użytkownika. Zmień wyświetlany Format daty, wybierając odpowiedni z listy. Dostępne są cztery różne formaty, w każdym z nich DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc, a RRRR oznacza rok:

  • DD/MM/RRRR
  • MM/DD/RRRR
  • DD-MM-RRRR
  • RRRR-MM-DD


Zmień wyświetlany Format godziny, wybierając odpowiedni z listy. Dostępne są dwa różne formaty:

  • 24h (np. 16:15)
  • 12h (np. 11:15 AM)


Wybrany format ma zastosowanie przy wyświetlaniu daty i godziny zawodów oraz daty urodzenia zawodnika.


Hasło


Aby zmienić hasło, wybierz Hasło z menu po lewej stronie.Jeżeli zarejestrowałeś(-łaś) się za pomocą konta Google, Apple lub Facebook musisz najpierw stworzyć hasło, klikając przycisk Stwórz hasło. Kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie linku na adres e-mail przypisany do Twojego konta Google, Apple lub Facebook.


Połącz konto


Aby móc logować się do platformy używając konta Apple, Google lub Facebook, możesz połączyć swoje konto wybierając Połącz konto z menu po lewej stronie. Możesz także odłączyć wybrane konto, jeżeli wcześniej skorzystałeś(-łaś) z tej opcji.


Język


Aby zmienić język platformy, kliknij awatar i wybierz Język z menu użytkownika lub wybierz język z listy umieszczonej w stopce strony.