Aby rozpocząć dodawanie wyników wybierz konkurencję biegową z listy konkurencji. Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest (także pod względem kolejności zawodników) z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics. Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej należy dokonać i zapisać w przeglądarce internetowej, będą one automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt, jeżeli telefon jest połączony z Internetem. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Dodawanie wyniku


Wybierz zawodnika z listy i wprowadź wynik.Wpisując rezultat zwróć uwagę na fakt, że system nie wymaga wpisywania znaków specjalnych (np. dwukropka, kropki, przecinka). Format wyniku zostanie dopasowany automatycznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


StatusPole Status określa aktualny status zawodnika. Klikając na Status na dole ekranu wyświetli się lista z możliwością wyboru odpowiedniej wartości (przesuń palcem aby wybrać odpowiedni status).

    

  • OK ⇒ domyślna wartość - zawodnik bierze udział w rywalizacji lub uzyskał ważny wynik,
  • DNS ⇒ zawodnik nie wystartował,
  • DNF ⇒ zawodnik nie ukończył biegu
  • DQ ⇒ zawodnik został zdyskwalifikowany


WiatrJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru, wówczas można dodać taką informację wpisując ją w prawym górnym rogu ekranu. Wartość trzeba wprowadzić bez wpisywania przecinka lub kropki. W przypadku, gdy wartość wiatru jest ujemna należy wybrać znak ± na klawiaturze.


Wartość wiatru dodana dla jednego zawodnika zostanie automatycznie przypisana do wszystkich zawodników startujących w tej samej serii.


Czas reakcjiJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar czasu reakcji można dodać jej wartość klikając na pole Reakcja w lewym dolnym rogu ekranu. Należy wpisać wartość bez użycia przecinka lub kropki. Czas reakcji może zostać dodany z uwzględnieniem trzech miejsc po przecinku.


Zapisywanie wyniku


Po wprowadzeniu wyniku można go zapisać, wybierając symbol w prawym górnym rogu ekranu.Po dodaniu wyniku zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy startowej konkurencji.


Klikając na ikonę X umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu możesz zrezygnować z dodawania wyniku i wrócić do listy startowej bez wprowadzania zmian.


Miejsca zawodników są dodawane lub aktualizowane automatycznie po zapisaniu każdej próby.Zarządzanie konkurencją


Po zapoznaniu się z podstawami dodawania wyników możesz rozpocząć zarządzanie konkurencją.


Sprawdzanie aktualnego rankingu


Po wprowadzeniu wszystkich wyników (lub po dodaniu pojedynczego rezultatu) możliwe jest sprawdzenie aktualnego rankingu. Aby to zrobić, kliknij na ikonę ●●● w prawym górnym rogu i wybierz Przypisz miejsca.Zobaczysz aktualną listę zawodników wygenerowaną na podstawie dotychczas wprowadzonych wyników. Obliczanie miejsc nie wpływa na kolejność zawodników na liście startowej zawodników.


Oznaczanie wyników jako kompletne


Po wprowadzeniu wszystkich wyników oraz przypisaniu miejsc możliwe jest oznaczenie wyników jako kompletne. Aby to zrobić, kliknij na ikonę ●●● w prawym górnym roku ekranu i wybierz Oznacz wyniki jako kompletne. Dzięki temu w aplikacji mobilnej Roster Athletics obok konkurencji pojawi się ikona z trzema medalami, co oznacza, że konkurencja jest zakończona, a wyniki oficjalne.

W przypadku konkurencji z kilkoma seriami/grupami, oznaczenie wyników jako kompletne dla wszystkich serii/grupy wygeneruje ranking dla podsumowania.Po oznaczeniu wyników jako kompletne wciąż możliwe będzie edytowanie wyników.


Wyszukiwanie według nazwiska lub numeru startowego


Podczas wprowadzania wyników dla konkurencji z dużą liczbą zawodników, pomocne może być skorzystanie z wyszukiwarki. Wpisując nazwisko zawodnika lub numer startowy system szybko odnajdzie właściwą osobę.