Użytkownicy mogą edytować swoje konto, zmienić hasło oraz język platformy w menu użytkownika. Aby to zrobić, kliknij ikonę avatara widoczną w prawym górnym rogu strony.1. Aby zmienić nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz domyślną organizację, wybierz Profil z menu użytkownika.


Niektóre zmiany wymagają potwierdzenia ich za pomocą hasła.W celu zaktualizowania domyślnej organizacji wymagane jest ponowne zalogowanie.


UWAGA: jeżeli jesteś członkiem kilku organizacji i chcesz dodać zawody dla jednej z nich, ustaw ją jako organizację domyślną.


2. Aby zmienić hasło, wybierz Zmiana hasła z menu użytkownika.3. Aby zmienić język platformy, wybierz Język z menu.4. Więcej opcji, takich jak zmiana formatu daty, znajduje się w Ustawieniach. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź poradnik Format daty i godziny.