Użytkownicy mogą edytować swoje konto, zmienić hasło oraz ustawić parametry wyświetlania daty i godziny w menu użytkownika. Aby to zrobić, kliknij ikonę widoczną w prawym górnym rogu strony i wybierz Profil i ustawienia.1. Aby zmienić nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz domyślną organizację, wybierz Ustawienia profilu z menu użytkownika.


Niektóre zmiany wymagają potwierdzenia ich za pomocą hasła.W celu zaktualizowania domyślnej organizacji wymagane jest ponowne zalogowanie.


UWAGA: Jeżeli jesteś członkiem kilku organizacji i chcesz dodać zawody dla jednej z nich, ustaw ją jako organizację domyślną.


2. Aby zmienić format wyświetlania daty i godziny wybierz Ustawienia wyświetlania w menu użytkownika. Zmień wyświetlany Format daty, wybierając odpowiedni z rozwijanego menu. Na liście znajdują się cztery różne formaty, w każdym z nich DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc, a RRRR oznacza rok:


  • MM/DD/RRRR
  • DD-MM-RRRR
  • RRRR-MM-DD


Zmień wyświetlany Format godziny, wybierając odpowiedni z rozwijanego menu. Na liście znajdują się dwa różne formaty:


  • 24h (np. 16:15)
  • 12h (np. 11:15 AM)


Wybrany format ma zastosowanie przy edycji rozpoczęcia i zakończenia zawodów, startu konkurencji oraz daty urodzin zawodnika.


UWAGA: Pamiętaj, że zmiana formatu daty nie obejmuje funkcji dodawania sportowców za pomocą importu pliku CSV.


3. Aby zmienić hasło, wybierz Zmiana hasła z menu użytkownika.4. Aby zmienić język platformy, wybierz Język z menu użytkownika.