Użytkownicy mogą edytować swoje konto, zmienić hasło oraz język platformy w menu użytkownika. Aby to zrobić, kliknij na trzy kropki widoczne w prawym górnym rogu strony.


create_meeting.png


1. Aby zmienić nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz domyślną organizację, wybierz Profil z menu użytkownika.


Niektóre zmiany wymagają potwierdzenia ich za pomocą hasła.


create_meeting.png 


W celu zaktualizowania domyślnej organizacji wymagane jest ponowne zalogowanie.


2. Aby zmienić hasło wybierz Zmiana hasła z menu użytkownika.


create_meeting.png


3. Aby zmienić język platformy wybierz Język z menu.


create_meeting.png


4. Więcej opcji, takich jak zmiana formatu daty, znajduje się w Ustawieniach. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź poradnik Format daty i godziny.