Jeżeli zawodnik posiada swój profil w serwisie Tilastopaja i jego numer ID został dodany do profilu w bazie Roster Athletics (zawodnik posiada Tilastopaja ID, gdy na liście startowej widoczny jest skrót TS obok nazwiska), wówczas możesz użyć funkcji Aktualizuj dane zawodników w celu uzyskania aktualnych danych wszystkich zawodników na liście startowej (data urodzenia, PB i SB).



1. Dodaj zawodników do listy startowej.


2. Wybierz Zadania z rozwijanego menu umieszczonego po lewej stronie.



3. Kliknij przycisk Aktualizuj i wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Użyj tylko zweryfikowane rekordy - rekordy zostaną zaktualizowane wynikami z bazy Tilastopaja,
  • Użyj zweryfikowane i niezweryfikowane rekordy - rekordy zostaną zaktualizowane wynikami z bazy Tilastopaja oraz rekordami dodanymi przez użytkowników i samych zawodników.


Możesz usunąć wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu widoczne na listach startowych (dla niezakończonych konkurencji), np. jeżeli nie chcesz korzystać z niezweryfikowanych rekordów dodanych przez zawodników. W tym celu kliknij przycisk Usuń


UWAGA: Przywrócenie usuniętych rekordów nie będzie możliwe, np. gdy rekordy zostały zaimportowane w pliku CSV.


Aktualizacja i usunięcie rekordów dotyczyć będzie wyłącznie konkurencji, serii lub grup nieoznaczonych jako ZAKOŃCZONE.


Niezweryfikowane rekordy oznaczone są na listach startowych za pomocą żółtej ikony.



4. Wróć do listy startowej. Wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu (PB i SB) powinny być aktualne zarówno na liście startowej, jak i w profilach zawodników.


UWAGA: Tylko pracownicy Roster Athletics mają uprawnienia do przypisywania numerów Tilastopaja ID do zawodników. Wyślij nam wiadomość, jeżeli chcesz poinformować o braku ID interesującego cię zawodnika: https://support.rosterathletics.com/support/tickets/new.