Jeżeli zawodnik posiada swój profil w serwisie Tilastopaja i jego numer ID został dodany do profilu w bazie Roster Athletics (zawodnik posiada Tilastopaja ID, gdy na liście startowej widoczny jest skrót TS obok nazwiska), wówczas możesz użyć funkcji Aktualizuj dane zawodników w celu uzyskania aktualnych danych wszystkich zawodników na liście startowej (data urodzenia, PB i SB).1. Dodaj zawodników do listy startowej.


2. Wybierz Zadania z rozwijanego menu umieszczonego po lewej stronie.3. Kliknij przycisk Aktualizuj.


4. Wróć do listy startowej. Wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu (PB i SB) powinny być aktualne zarówno na liście startowej, jak i w profilach zawodników.


UWAGA: Tylko pracownicy Roster Athletics mają uprawnienia do przypisywania numerów Tilastopaja ID do zawodników. Wyślij nam wiadomość, jeżeli chcesz poinformować o braku ID interesującego cię zawodnika: https://support.rosterathletics.com/support/tickets/new.