Zamiast dodawać zawodników do listy startowej pojedynczo możesz dodać kilku lub wszystkich zawodników za jednym razem przy zastosowaniu Import/Export pliku CSV. Znajdziesz tę opcję z lewej strony zakładki Szczegóły.Możesz przygotować plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel). Aby to zrobić musisz przygotować następujące kolumny (nazwy kolumn oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe):


Uwagi:

- Przykładowy pklik CSV dołączony jest to tego poradnika. Znajdziesz go na dole strony.

- Jeżeli korzystasz z list startowych PZLA, możesz wygenerować i zaimportować plik CSV ze strony PZLA bez konieczności jego edytowania.


EntryId - Wszyscy zawodnicy i sztafety są ponumerowani kolejno dla każdych zawodów (zobacz przykład poniżej).

StartListId - Wszystkie listy startowe mogą być ponumerowane w grupach z unikalnym numerem dla każdej grupy/konkurencji. Ta kolumna dotyczy tylko mieszanych list startowych.

RelayTeamName - Nazwa sztafety.

FullName - Pełna nazwa zawodnika. Uwaga: Jeżeli pole FullName jest wypełnione, wówczas FirstName i LastName nie są obowiązkowe.

FirstName - Imię zawodnika.

MiddleName - Drugie imię zawodnika.

LastName - Nazwisko zawodnika.

Gender - Płeć zawodnika (jedynymi opcjami są Male dla mężczyzn oraz Female dla kobiet). Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną sprawdź jak to zrobić poniżej.

CountryCode - Trzyliterowy skrót kraju (np. USA, FRA, CHN, SWE). Wszystkie skróty możesz znaleźć na stronie World Athletics: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/structure/member-federations 

DateOfBirth - Data urodzenia zawodnika w formacie RRRR-MM-DD. Uwaga: Format daty jest bardzo istotny, w tym celu możesz użyć opcji formatowania komórek.

YearOfBirth - Rok urodzenia zawodnika uwzględniający cztery znaki (np. 1995).

TilastopajaId - Numer ID zawodnika w bazie danych Tilastopaja.

RelayId - Jeżeli w polu RelayTeamName dodano nazwę sztafety, wtedy możesz dodać także zawodników do tej sztafety. Każdy zawodnik powinien wówczas mieć w kolumnie RelayId informację z numerem EntryId sztafety, w której startuje.

EventStart - Data i godzina rozpoczęcia konkurencji. To pole może pozostać puste, po imporcie datę i godzinę rozpoczęcia można ustawić w platformie Roster Athletics. Wymagany format to RRRR-MM-DD HH:MM:SS (np., 2020-02-14 15:55:00)

EventCode - Kod konkurencji. Listę kodów możesz znaleźć poniżej. Możesz także dodać swój własny kod i następnie dopasować listę startową do konkurencji w trakcie importu w panelu administracyjnym Roster Athletics.

EventStage - Nazwa rundy danej konkurencji. Może to być Qualification (kwalifikacje dla konkurencji technicznych), Preliminary (preeliminacje), Heat (serie eliminacyjne), Semi-Final (półfinał) lub Final (finał). To pole może zostać zmienione w trakcie importu w panelu administracyjnym Roster Athletics.

AgeGroup - Grupa wiekowa zawodnika. Lista kodów dla poszczególnych grup wiekowych dostępna jest poniżej. 

ClubName - Nazwa klubu/szkoły, który zawodnik reprezentuje na tych zawodach. Można dodać wyłącznie jeden klub.

TeamName - Nazwa drużyny (jeżeli zawody uwzględniają rywalizację drużynową).

BibNumber - Numer startowy zawodnika.

PersonalBest - Rekord życiowy zawodnika. W wynikach określających odległość pomiędzy wartością centymetrów i metrów musi znaleźć się kropka ".". Kropka służy także do oddzielenia sekund od części setnych sekundy. Pomiędzy godziną a minutami oraz pomiędzy minutami a sekundami musi znaleźć się ":".

SeasonBest - Rekord sezonu zawodnika. Formatowanie takie samo jak dla rekordów życiowych (MM.cc lub HH:MM:SS.00)Pamiętaj, żeby w pliku CSV nie używać znaków specjalnych (np. , /przecinek/, /średnik/ lub /cudzysłów/).

 

Po dodaniu wszystkich zawodników do arkusza kalkulacyjnego i wypełnieniu wszystkich wymaganych kolumn musisz zapisać listę w formacie CSV. UWAGA: Bardzo ważne jest by zapisać plik przy użyciu kodowania UTF-8 CSV.


 

W systemie możesz dodać przygotowany plik CSV wybierając Import list startowych i następnie użyć formatu Roster.Po zaimportowaniu pliku zobaczysz osobne listy dla każdej konkurencji z różnymi grafikami obok nazw zawodników/sztafet.= niebieska ikona oznacza, że zawodnik istnieje w bazie danych Roster Athletics i został poprawnie dopasowany.

= żółta ikona oznacza, że system znalazł zawodnika w bazie danych, ale dopasowanie nie jest idealne (warto zweryfikować zawodników z tym statusem).

= czerwona ikonka oznacza, że istnieje konflikt w dopasowaniu i wymagany jest wybór odpowiedniego zawodnika z listy lub dodanie nowego (zobacz niżej jak to zrobić).Pamiętaj o rozwiązaniu wszystkich konfliktów i zapisaniu listy startowej. Nie możesz zapisać listy startowej danej konkurencji dopóki wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane.


Jeżeli system dopasował błędnego zawodnika lub sztafetę możesz dodać poprawnego zawodnika klikając na ikonę umieszczoną tuż przed nazwą zawodnika/sztafety.


Przykład: 

Importujesz plik CSV z dwiema sztafetami o nazwie "Roster Relay", gdzie jedna sztafeta ma numer 1 (Roster Relay 1), a druga 2 (Roster Relay 2). Załóżmy, że w bazie danych Roster Athletics znajduje się tylko jedna sztafeta o nazwie Roster Relay. Wówczas po imporcie obie sztafety będą przypisane do istniejącej sztafety o tej właśnie nazwie "Roster Relay". Do systemu nie można jednak dodać dwóch sztafet o tej samej nazwie, więc aby rozwiązać ten konflikt musisz stworzyć nowe sztafety o nazwie "Roster Relay 1" i "Roster Relay 2". Zobacz poniższy przykład.
Jak dodać konkurencję mieszaną (Mixed)?


Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną (w której startują kobiety i mężczyźni), w kolumnie Gender musisz dodać Male dla wszystkich mężczyzn oraz Female dla wszystkich kobiet, a następnie w kolumnie Start List ID (StartListId) dodać tę samą wartość dla wszystkich zawodników startujących w tej konkurencji. Zobacz poniższy przykład.


 

---------------------------------------------------


Kody konkurencji i kategorii wiekowych, których powinieneś użyć przygotowując plik CSV.


Kody konkurencji (EventCode):


Nazwa konkurencji = kod, który należy użyć w pliku CSV


40m=40
50m=50
55m=55
60m=60
80m=80
90m=90
100m=100
200m=200
300m=300
400m=400
600m=600
800m=800
1000m=1000
1500m=1500
Jedna mila=Mile
3000m=3000
Dwie mile=2M
5000m
=
5000
5km=5K
10,000m=10000
10km=
10K
Półmaraton=HM
Marathon=Mar
1500m z przeszkodami
=1500S
2000m z przeszkodami=2000S
3000m z przeszkodami=3000S
60m przez płotki=60H
80m przez płotki=80H
100m przez płotki=100H
110m przez płotki=110H
200m przez płotki

200H
300m przez płotki

300H
400m przez płotki=400H
Skok wzwyż=HJ
Skok o tyczce=PV
Skok w dal=LJ
Trójskok=TJ
Pchnięcie kulą
=SP
Rzut dyskiem=DT
Rzut ciężarkiem=WT
Rzut młotem=HT
Rzut oszczepem
=JT
Chód na 3000m
=
3000W
Chód na 5000m
=5000W
Chód na 10,000m=
10000W
Chód na 10km
=10W
Chód na 20km=20W
Chód na 50km=
50W
4 x 100m=4x1
4 x 200m=4x2
4 x 400m=4x4
4 x 800m=4x8Kody poszczególnych rund (EventStage):


Możliwe wartości:

Qualification = kwalifikacje (tylko dla konkurencji technicznych)  

Preliminary = preeliminacje (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Heat = kwalifikacje/serie (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Semi-Final = półfinały (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Final = finałKody grup wiekowych (AgeGroup):

Grupa wiekowa = kod, który należy użyć w pliku CSV

Wiele
Wiele kategorii wiekowych = MultiKategorie lekkoatletyczne
U8 = Meeting_8
U10 = Meeting_10
U12 = Meeting_12
U14 = Meeting_14
U16 = Meeting_16

U18 = Meeting_18

U20 = Meeting_20

U23 = Meeting_23

Senior = Senior


Weterani
M30 = Master_30
M35 = Master_35

M40 = Master_40

M45 = Master_45

M50 = Master_50

M55 = Master_55

M60 = Master_60

M65 = Master_65

M70 = Master_70

M75 = Master_75

M80 = Master_80

M85 = Master_85

M90 = Master_90

M95 = Master_95

M100 = Master_100


Zawody szkolne
1 klasa = School_1

2 klasa = School_2

3 klasa = School_3

4 klasa = School_4

5 klasa = School_5

6 klasa = School_6

7 klasa = School_7

8 klasa = School_8

9 klasa = School_9

10 klasa = School_10

11 klasa = School_11

12 klasa = School_12

Pamiętaj, że jeżeli wybrałeś kategorię z wieloma grupami wiekowymi, poszczególną grupę dla każdego zawodnika możesz przypisać po zaimportowaniu list w widoku listy startowej.