Możesz dodać nowych zawodników do bazy danych Roster Athletics poprzez listę startową danych zawodów lub wybierając PRZEGLĄD Zawodnicy z rozwijanego menu po lewej stronie. 


1. Aby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę z poziomu zawodów, kliknij przycisk Dodaj zawodnika, a następnie kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnika.Aby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę z poziomu wyszukiwarki, wybierz PRZEGLĄD Zawodnicy z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnika


 

2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Dodawanie nowego zawodnikaAby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę, musisz wypełnić pola Imię i Nazwisko oraz wybrać odpowiednią Płeć i narodowość w polu Kraj (wszystkie te pola są obowiązkowe). Możesz dodać również Drugie imię i Datę urodzenia lub - jeżeli znasz tylko rok urodzenia - rok w polu Rok urodzenia.


3. Możesz dodać także klub lub szkołę.


Aby przypisać zawodnika do klubu lub szkoły kliknij przycisk Dodaj klub i i znajdź odpowiedni klub/szkołę w nowym oknie Wybierz klub/szkołę.Możesz przypisać zawodnika/zawodniczkę do tak wielu klubów/szkół ilu potrzebujesz. W tym celu kliknij przycisk Dodaj klub ponownie i znajdź odpowiedni klub/szkołę.


Więcej informacji na temat dodawania nowego klubu/szkoły do bazy danych znajdziesz w instrukcji Dodawanie klubu/szkoły.


Jeżeli zawodnik/zawodniczka nie jest zrzeszony(a) w żadnym klubie, wybierz opcję Niezrzeszony(a).


4. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.


5. Jeżeli poprawnie dodasz nowego zawodnika/zawodniczkę, zobaczysz nowe okno z menu zawierającym: Osobiste, Licencja, Zdjęcia (o ile zostały dodane) i Rekordy. Na dole okna pojawi się również przycisk UprawnieniaW widoku Licencja będziesz miał(a) możliwość przeglądania i dodawania numerów licencji (w tej chwili ta funkcja dostępna jest wyłącznie dla krajów z Wielkiej Brytanii). 


W zakładce Zdjęcia zobaczysz zdjęcia zawodnika/zawodniczki (dodawanie zdjęć jest możliwe wyłącznie przez zawodników poprzez system zgłoszeń oraz pracowników Roster Athletics).


W widoku Rekordy możesz zobaczyć, dodać i edytować rekordy zawodnika/zawodniczki (o ile posiadasz uprawnienia do edytowania wybranego zawodnika/zawodniczki). Aby dodać nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj rekordy. W nowym oknie wybierz sezon, konkurencję, wysokość płotków lub wagę sprzętu (jeżeli konkurencja tego wymaga) i wpisz rekordy, stosując wskazany format. Rekordy dodane przez użytkownika oznaczone będą jako dodane przez Organizatora


Wybierając Uprawnienia, możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania zawodnika/zawodniczki innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w instrukcji Uprawnienia do edytowania zawodnika.