Możesz dodać nowych zawodników do bazy danych Roster Athletics poprzez listę startową danych zawodów lub wybierając PrzeglądZawodnicy z rozwijanego menu po lewej stronie. 


1. Aby dodać nowego zawodnika z poziomu zawodów kliknij na przycisk Dodaj zawodnika/Dodaj zawodników, a następnie kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnika.Aby dodać nowego zawodnika z poziomu wyszukiwarki sztafet wybierz Przegląd → Zawodnicy z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnika 

2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Dodawanie nowego zawodnikaAby dodać nową sztafetę musisz wypełnić pola Imię i Nazwisko oraz wybrać odpowiednią Płeć i narodowość w polu Kraj (wszystkie te pola są obowiązkowe). Możesz dodać również Drugie imię i Datę urodzenia lub - jeżeli znasz tylko rok urodzenia - rok w polu Rok urodzenia.


3. Możesz dodać także klub lub szkołę.


Aby przypisać zawodnika do klubu lub szkoły kliknij na ikonę plus lub ołówka i znajdź odpowiedni klub/szkołę w nowym oknie Wybierz klub/szkołę.Możesz przypisać zawodnika do tak wielu klubów/szkół ilu potrzebujesz.


Więcej informacji na temat jak dodać nowy klub/szkołę do bazy danych znajdziesz w instrukcji Dodawanie klubu/szkoły.


4. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.


5. Jeżeli poprawnie dodasz nowego zawodnika zobaczysz nowe okno zatytułowane Edycja zawodnika z trzema zakładkami: OSOBIESTE, REKORDY i UPRAWNIENIA. W zakładce REKORDY możesz zobaczyć i edytować rekordy zawodnika, natomiast w zakładce UPRAWNIENIA możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania zawodnika innym użytkownikom.


UWAGA: Dodawanie zdjęć zawodników jest możliwe wyłącznie przez pracowników Roster Athletics.