Używając platformy do zarządzania zawodami możliwe jest użycie skrótów klawiszowych, które ułatwiają poruszanie się po serwisie. Np. dzięki skrótowi alt + 7 można zmienić widok listy startowej danej konkurencji na widok dodawania wyników.


setup_meeting_10.png 


Informację o skrótach klawiszowych znaleźć można w menu po lewej stronie. W celu wyświetlenia wszystkich skrótów otwórz menu i przytrzymaj przycisk Alt na klawiaturze.


Wszystkie skróty klawiszowe:

 • alt + 0 (Przeglądaj)
 • alt + 1 (Szczegóły)
 • alt + 2 (Kanał z newsami)
 • alt + 3 (Konkurencje)
 • alt + 4 (Program minutowy)
 • alt + 5 (Rekordy)
 • alt + 6 (Listy startowe)
 • alt + 7 (Wyniki)
 • alt + 8 (Drużyny)*
 • alt + 9 (Wyniki drużynowe)*
 • alt + a (Zawodnicy)
 • alt + c (Kluby/szkoły)
 • alt + r (Sztafety)
 • alt + t (Drużyny)
 • alt + q (Automatyczne formatowanie wyników)**


* Dostępne tylko dla zawodów drużynowych.
** Dostępne tylko przy dodawaniu wyników.