Możesz pobrać pliki PDF z protokołami do ręcznego wpisywania wyników, klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub pobierając pliki bezpośrednio w widoku listy startowej danej konkurencji.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Generowanie protokołów dla wszystkich konkurencji


Aby pobrać protokół do wprowadzania wyników w widoku Szczegóły zawodów, kliknij przycisk Generowanie PDF i wybierz Protokoły (posortowane według nazw konkurencji lub godziny rozpoczęcia) i następnie:

  • Wszystko, jeżeli chcesz wydrukować protokoły dla wszystkich konkurencji,
  • Konkurencje techniczne, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji technicznych,
  • Konkurencje biegowe, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji biegowych.Gdy plik PDF będzie gotowy, zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.
Generowanie protokołów dla konkretnej konkurencji


Aby pobrać protokół do wypełnienia w widoku listy startowej, kliknij ikonę opcji widoczną w prawym górnym rogu, wybierz PDF i następnie Protokoły (posortowane według nazw konkurencji lub godziny rozpoczęcia) i następnie:

  • Wszystkie konkurencje, jeżeli chcesz wydrukować protokoły dla wszystkich konkurencji,
  • Konkurencje techniczne, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji technicznych,
  • Konkurencje biegowe, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji biegowych.


 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych, poprzez wybranie Wyświetlana konkurencja przygotuje protokół wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.UWAGA: Możesz generować tylko jeden plik w tym samym momencie dla tych samych zawodów. Dotyczy to wszystkich użytkowników mających uprawnienia do edycji zawodów.Dodawanie wysokości dla skoku wzwyż i skoku o tyczce


Jeżeli chcesz dodać wysokości do protokołu z wynikami dla konkurencji skoku wzwyż lub skoku o tyczce, dodaj je w widoku Wyniki danej konkurencji lub w aplikacji Meet Mgmt. Więcej informacji można znaleźć w przewodnikach Skok wzwyż, skok o tyczce i Konkurencje techniczne: skok wzwyż i skok o tyczce.Przykład protokołu dla skoku o tyczce: