1. Zaloguj się do platformy zarządzania zawodami na stronie https://admin.rosterathletics.io 


create_meeting.png


Możesz ustawić język polski wybierając go z rozwijanego menu.


2. Aby dodać nowe zawody wybierz Dodaj zawody z menu umieszczonego po lewej stronie lub wybierz Przeglądaj i kliknij na przycisk Dodaj zawody.


create_meeting.png


create_meeting.png