Logowanie


Zaloguj się do platformy zarządzania zawodami na stronie https://admin.rosterathletics.io.


create_meeting.png


Możesz ustawić język polski, wybierając go z rozwijanego menu.


Platforma Roster Athletics nie jest dostępna na przeglądarkach Internet Explorer. W przypadku próby otworzenia naszego serwisu na tej przeglądarce zostaniesz poproszony o pobranie innej przeglądarki.


Dodawanie zawodów


Aby dodać nowe zawody, wybierz Dodaj zawody z menu umieszczonego po lewej stronie lub wybierz Przeglądaj i kliknij przycisk Dodaj zawody.