1. Zaloguj się do platformy zarządzania zawodami na stronie https://admin.rosterathletics.io 


create_meeting.png 

 

2. Aby dodać nowe zawody wybierz Create z menu umieszczonego po lewej stronie lub wybierz Browse i kliknij na przycisk Create.


create_meeting.png