Możesz pobrać pliki PDF z programem minutowym, listą startową lub wynikami klikając na przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub generując pliki bezpośrednio w widoku programu minutowego, listy startowej i wyników.


setup_meeting_13.png


1. Aby pobrać plik PDF w widoku Szczegóły mityngu, kliknij na przycisk Generowanie PDF i wybierz Program minutowy, Listy startowe, Wyniki lub Wyniki (skondensowane).

Plik PDF wygenerowany po wybraniu Wyniki (skondensowane), zawierać będzie wszystkie rezultaty zawodów bez listy konkurencji oraz podsumowań.


setup_meeting_13.png


Gdy plik PDF będzie gotowy zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.


setup_meeting_13.png

 

2. Aby pobrać plik PDF w widoku programu minutowego, listy startowej lub wyników kliknij na ikonęwidoczną w prawym górnym rogu i wybierz PDF: Program minutowy (program zawodów), PDF: Wszystkie konkurencje (pełna lista startowa lub wyników) lub PDF: Wyświetlana konkurencja (lista startowa lub wyniki dla pojedynczej konkurencji, rundy lub serii/grupy).

 

Generowanie pliku PDF dla programu minutowego przygotuje plik obejmujący wszystkie kategorie wiekowe.


setup_meeting_13.png


Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie PDF: Wszystkie konkurencje przygotuje plik z pełną listą startową lub wszystkimi wynikami.


setup_meeting_13.png 

 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie PDF: Wyświetlana konkurencja przygotuje plik z listą startową lub wynikami wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.


setup_meeting_13.png


Jeżeli zaktualizujesz już wygenerowany plik (np. poprzez zmianę na liście startowej lub wynikach), wygenerowanie nowego pliku może zająć do jednej minuty.


Pliki PDF generowane są w języku kraju, w którym odbywają się zawody. W przypadku braku takiego języka pliki wyświetlane będą w języku angielskim.