Możesz pobrać pliki PDF z programem minutowym, listą startową lub wynikami klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub generując pliki bezpośrednio w widoku programu minutowego, listy startowej i wyników.1. Aby pobrać plik PDF w widoku Szczegóły mityngu, kliknij przycisk Generowanie PDF i wybierz Program minutowy, Listy startowe, Wyniki lub Wyniki (skondensowane).

Plik PDF wygenerowany po wybraniu Wyniki (skondensowane), zawierać będzie wszystkie rezultaty zawodów bez listy konkurencji oraz podsumowań.Gdy plik PDF będzie gotowy, zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.


 

2. Aby pobrać plik PDF w widoku programu minutowego, kliknij przycisk Program minutowy (PDF). Aby pobrać plik w widoku listy startowej lub wyników, kliknij ikonę widoczną w prawym górnym rogu i wybierz PDF: Wszystkie konkurencje (pełna lista startowa lub wyników) lub PDF: Wyświetlana konkurencja (lista startowa lub wyniki dla pojedynczej konkurencji, rundy lub serii/grupy).

 

Generowanie pliku PDF dla programu minutowego przygotuje plik obejmujący wszystkie kategorie wiekowe.Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie PDF: Wszystkie konkurencje przygotuje plik z pełną listą startową lub wszystkimi wynikami.


 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie PDF: Wyświetlana konkurencja przygotuje plik z listą startową lub wynikami wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.Jeżeli zaktualizujesz już wygenerowany plik (np. poprzez zmianę na liście startowej lub wynikach), wygenerowanie nowego pliku może zająć do jednej minuty.


Pliki PDF generowane są w języku kraju, w którym odbywają się zawody. W przypadku braku takiego języka pliki wyświetlane będą w języku angielskim.