Możesz wygenerować pliki PDF z programem minutowym, listą startową lub wynikami klikając na przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły.


setup_meeting_13.png


Możesz wybrać Program minutowy, Listy startowe lub Wyniki.


setup_meeting_13.png


Gdy plik PDF będzie gotowy zobaczysz link do niego w nowo otwartym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.


setup_meeting_13.png

 

Jeżeli zaktualizujesz już wygenerowany plik (np. poprzez zmianę na liście startowej lub wynikach), wygenerowanie nowego pliku może zająć około minutę.


Pliki PDF generowane są w języku kraju, w którym odbywają się zawody. W przypadku braku takiego języka pliki wyświetlane będą w języku angielskim.