Możesz pobrać pliki PDF z programem minutowym, listą startową lub wynikami, klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub generując pliki bezpośrednio w widoku programu minutowego, listy startowej i wyników.


Poradnik podzielony jest na trzy części:Generowanie plików PDF w szczegółach zawodów


Aby pobrać plik PDF w widoku Szczegóły mityngu, kliknij przycisk Generowanie PDF i wybierz Program minutowy, Listy startowe, Listy startowe (skondensowane), Wyniki lub Wyniki (skondensowane).

Pliki PDF wygenerowane po wybraniu Listy startowe (skondensowane) i Wyniki (skondensowane), zawierać będą wszystkie listy i rezultaty zawodów bez listy konkurencji, podsumowań oraz podziału na kategorie wiekowe (w przypadku konkurencji z wieloma kategoriami).Gdy plik PDF będzie gotowy, zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.


 


Generowanie pliku PDF w programie minutowym


Aby pobrać plik PDF w widoku programu minutowego, kliknij przycisk Program minutowy PDF


Generowanie pliku PDF dla programu minutowego przygotuje plik obejmujący wszystkie płcie i kategorie wiekowe.
Generowanie plików PDF z listami startowymi i wynikami


Aby pobrać plik w widoku listy startowej lub wyników, kliknij ikonę opcji widoczną w prawym górnym rogu, wybierz PDF i następnie Wszystkie konkurencje lub Wyświetlana konkurencja.

 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie Wszystkie konkurencje przygotuje plik z pełną listą startową lub wszystkimi wynikami.


 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych lub wyników, poprzez wybranie Wyświetlana konkurencja przygotuje plik z listą startową lub wynikami wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.Jeżeli zaktualizujesz już wygenerowany plik (np. poprzez wprowadzenie zmiany na liście startowej lub w wynikach), wygenerowanie nowego pliku może zająć do jednej minuty.


Pliki PDF generowane są w języku kraju, w którym odbywają się zawody. W przypadku braku takiego języka pliki wyświetlane będą w języku angielskim.