Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.4) - 29 czerwca 2020 


Najnowsza aktualizacja wprowadza możliwość przeglądania listy ze wszystkimi zawodnikami i sztafetami dodanymi do listy startowej zawodów.


Jako organizator masz możliwość utworzenia linku do publicznej listy zawodników w Szczegółach zawodów. Lista, dzięki możliwości filtrowania i sortowania, ułatwia klubom, trenerom i zawodnikom uzyskanie informacji o zawodnikach i sztafetach biorących udział w zawodach.
Więcej informacji na temat nowej funkcji dostępnych znajduje się w poradniku Lista zawodników.Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.3) - 23 czerwca 2020 


Dzisiejsza aktualizacja wprowadza możliwość dodania konkurencji wielobojowych. Obecnie platforma Roster Athletics umożliwia przeprowadzenie zawodów dla Dziesięcioboju (stadion, mężczyźni), Siedmioboju (hala, mężczyźni oraz stadion, kobiety) i Pięcioboju (hala, kobiety).


Dodawanie wieloboju odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku pozostałych konkurencji. Więcej informacji na temat wielobojów znaleźć można w poradniku Wieloboje.


Konkurencje wielobojowe są teraz także dostępne w aplikacji mobilnej Roster Athletics oraz aplikacji Meet Mgmt app.Ponadto zmieniliśmy nazewnictwo konkurencji młodzieżowych i dziecięcych w zależności od wybranych kategorii wiekowych. Wszystkie grupy wiekowe obejmujące zawodników poniżej 18 lat oznaczone są jako Chłopcy i Dziewczęta


Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.3) - 19 czerwca 2020 


W dzisiejszej aktualizacji dodaliśmy kilka nowych konkurencji treningowych, które dostępne są w zakładce Konkurencje w kolumnie Dowolne (po wybraniu profilu zawodów Lekkoatletyka: Wszystkie).Dla konkurencji sprinterskich umożliwiliśmy dodanie czasu reakcji dla zawodników, którzy zostali zdyskwalifikowani (DQ) lub nie ukończyli biegu (DNF). Ponadto zaktualizowaliśmy wykazem dyskwalifikacji na podstawie World Athletics Rules Book, Edition 2020.Dodaliśmy kilka nowych kategorii wiekowych dla biegów ulicznych. Jeżeli w systemie brakuje kategorii wiekowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia Twoich zawodów, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na support@rosterathletics.com.


Ponadto dodaliśmy możliwość automatycznego przydzielania zawodników do grup wiekowych przy imporcie list startowych za pomocą pliku CSV. W tym celu, w kolumnie AgeGroup należy użyć kodu Auto (pamiętaj, że w przypadku chęci zaimportowania wszystkich zawodników z różnych grup wiekowych na jedną listę startową należy wszystkim zawodnikom przypisać ten sam numer w kolumnie StartListId). Dwoiedz się więcej w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


Zaktualizowaliśmy także program RosterAgent, który służy do integracji platformy Roster Athletics z systemem FinishLynx. Najnowszą wersję programu (1.0.14) można pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent. Jeżeli na swoim komputerze posiadasz wcześniejszą wersję RosterAgent, pamiętaj o odinstalowaniu jej przed instalacją wersji 1.0.14.

Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.1) - 10 czerwca 2020 


Najnowsza wersja platformy Roster Athletics wzbogacona jest o kilka nowych funkcji związanych z grupami wiekowymi. Przede wszystkim dodaliśmy nowe grupy wiekowe i związane z nimi wagi sprzętu i wysokości płotków. Jeżeli w systemie brakuje kategorii wiekowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia Twoich zawodów, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na support@rosterathletics.com.


Wszystkie grupy wiekowe widoczne są w Szczegółach zawodów w zakładce Grupy wiekowe i tabela sprzętu. Wybór odpowiednich grup wiekowych należy rozpocząć od wyboru kraju, dzięki czemu waga sprzętu oraz wysokość płotków zgodna będzie z przepisami dla danego kraju. Następnie można określić grupy wiekowe, które będą możliwe do wyboru przy tworzeniu Programu minutowego.


Wybór grup wiekowych w Szczegółach zawodów nie jest konieczny. Jeżeli jednak chcesz skorzystać z automatycznego przydzielania zawodników do grup wiekowych (dla konkurencji z wieloma grupami wiekowymi), wybór grup wiekowych będzie konieczny, szczególnie w przypadku, gdy grupy wiekowe się ze sobą pokrywają (np. U23 i Senior). Jeżeli w programie minutowym dla konkurencji wybrano Wiele jako grupę wiekową, wówczas grupa wiekowa dla każdego zawodnika zostanie określona indywidualnie w momencie dodania zawodnika na listę startową (o ile zawodnika posiada rok lub pełną datę urodzenia).Informacja o grupach wiekowych widoczna będzie także w plikach PDF generowanych dla konkurencji z wieloma grupami wiekowymi.


W programie minutowym dodaliśmy opcję wyboru Pełnego programu minutowego, który obejmuje wszystkie męskie, żeńskie i mieszane konkurencje.W plikach PDF z wynikami zmieniliśmy sposób wyświetlania wyników konkurencji biegowych mierzonych z dokładnością doa 1/1000s.


Ponadto uruchomiliśmy oficjalną wersję programu RosterAgent, umożliwiającego integrację z systemem pomiaru czasu FinishLynx. Więcej na ten temat można przeczytać w poradniku: Integracja z FinishLynx


Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.05.3) - 13 maja 2020


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje zmiany w widoku wyników oraz programu minutowego, a także systemie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej.


W konkurencjach biegowych, w których możliwy jest start dwóch zawodników na jednym torze (np. 800m), dodaliśmy informację o kolejności zawodników w ramach jednego toru. Ponadto poprawiliśmy wyświetlanie wyników dodawanych z dokładnością 1/1000s.Ulepszyliśmy także możliwość edycji programu minutowego przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Oznacza to, że kilka osób może wprowadzać zmiany i zapisywać dane jednocześnie.


Ponadto wprowadziliśmy zmianę w sposobie wysyłania powiadomienia za pośrednictwem kanału z newsami. Od teraz użytkownicy zobaczą nazwę i awatar organizatora zawodów zamiast nazwy użytkownika. Napisz do nas na adres support@rosterathletics.com, aby zmienić logo/awatar Twojej organizacji (klubu/szkoły itp.).


Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.05.1) - 1 maja 2020


Najnowsza aktualizacja platformy Roster Athletics obejmuje usprawnienia w przeglądaniu zawodników, sztafet, drużyn i klubów/szkół, importowaniu plików CSV oraz dodawaniu wyników.


Dodaliśmy kilka nowych konkurencji, w tym 4x400m MIX, która różni się od zwykłej konkurencji 4x400m tym, że umożliwia dodanie kobiet i mężczyzn do tej samej sztafety. Oznacza to, że wybór konkurencji 4x400m w kategorii mieszane umożliwi dodanie sztafet męskich i żeńskich do tej samej konkurencji, natomiast wybór konkurencji 4x400m MIX umożliwi dodanie sztafet mieszanych.Konkurencja 4x400m MIX może zostać dodana także za pomocą pliku CSV. Sama funkcja importu plików została usprawniona, dzięki czemu informacja o dokładnym dopasowaniu importowanych zawodników z już istniejącymi w bazie danych jest lepiej widoczna. Ponadto dzięki importowi plików CSV możliwe jest dodanie konkurencji z nazwą. Więcej informacji znajduje się w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


Skróciliśmy czas ładowania list z zawodnikami, sztafetami, drużynami i klubami/szkołami. Ponadto dodaliśmy możliwość wyszukiwania zawodników według rocznika.W widoku drużyn (jeżeli są to zawody drużynowe) dodaliśmy informację o konkurencjach, w których startują członkowie danej drużyny.W widoku dodawania wyników dla konkurencji technicznych dodaliśmy nową kolumnę Wynik, która wyświetla najlepszy rezultat zawodnika ze wszystkich prób.


Ponadto w konkurencjach skoku wzwyż i skoku o tyczce, dodając nową wysokość, system uwzględni różnicę między dwiema ostatnimi wysokościami, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ręcznej zmiany wysokości.Poprawiliśmy działanie systemu także w przypadku dogrywki w skokach wysokich oraz remisu przy rozstrzyganiu awansu (Q/q).


W widoku rozstawiania dodaliśmy informację o kategorii wiekowej w przypadku, gdy konkurencja umożliwia start zawodników z wielu grup wiekowych.Podczas kolejnego logowania wymagana będzie jednorazowa akceptacja Warunków korzystania z serwisu.


Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.04.1) - 22 kwietnia 2020


Pomimo braku zawodów w pierwszej części sezonu, nasz zespół kontynuuje prace nad rozwojem platformy Roster Athletics. 

Wprowadziliśmy zmiany w sposobie wyświetlania list z zawodnikami, sztafetami, klubami/szkołami i drużynami. To samo dotyczy list startowych i wyników. Efektem usprawnień jest umieszczenie na stałe paska z nagłówkiem, który jest widoczny nawet w przypadku przewijania długich list.

W widoku list startowych oraz wyników dodaliśmy możliwość sortowania konkurencji według czasu.


W oknie dodawania zawodników/sztafet do list startowych dodaliśmy nowy filtr Klub/szkoła oraz opcję wyszarzania zawodników, którzy widnieją już na liście startowej konkurencji.

Znaczące zmiany wprowadziliśmy w widoku dodawania wyników w konkurencjach technicznych. Od teraz kolejna próba widoczna jest w postaci nowej kolumny.Zaktualizowany został ogólny widok list startowych i wyników poprzez zmianę szerokości kolumn oraz wprowadzenie rozwijanego menu.W konkurencjach mieszanych, dodaliśmy symbol płci wyświetlany w plikach PDF z listami startowymi i wynikami.


W widoku głównej konkurencji, ułatwiliśmy zarządzanie konkurencjami mieszanymi poprzez tworzenie osobnych list startowych i wyników dla każdej płci oraz kategorii wiekowej (szary tekst w menu po lewej stronie).Importując listy startowe za pomocą pliku CSV otrzymasz informację o lokalizacji potencjalnego błędu oraz ostrzeżenie w przypadku nierozpoznanych kolumn.

Usprawniliśmy także pracę systemu, gdy wielu użytkowników edytuje dane zawody w tym samym czasie. W przypadku, gdy inny użytkownik zapisze wyniki w tej samej konkurencji, wyświetlony zostanie symbol animowanego dzwoneczka.Ostatnią zmianą jest możliwość określenia wykorzystywanych torów osobno dla każdej grupy.Liczymy, że wszystkie usprawnienia jeszcze bardziej podniosą komfort korzystania z naszej platformy.


Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.03.1) - 8 marca 2020


Wraz z kończącym się sezonem halowym i w ramach przygotowań do sezonu letniego dodaliśmy wiele nowych i ulepszonych funkcji.


Pliki PDF:

 • poprawiono informację o dacie i godzinie rozpoczęcia konkurencji (listy startowe i wyniki),
 • w widoku podsumowania konkurencji dodano informację o miejscu zawodnika w danej serii/grupie (wyniki),
 • dodano możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich rund i grup w przypadku generowania plików PDF dla wybranej konkurencji (listy startowe i wyniki).Arkusze z wynikami (PDF)

 • poprawiono informację o dacie i godzinie rozpoczęcia konkurencji,
 • poprawiono widoczność kolumn w arkuszach z wynikami dla skoku wzwyż i skoku o tyczce,
 • dodano kolumnę "stojaki" do arkusza z wynikami skoku o tyczce.


Usprawniono import list startowych zawodów szkolnych/uczelnianych organizowanych w Stanach Zjednoczonych poprzez uwzględnienie klas (od 1 do 12 oraz FR, SO, JR, SR).


Dla konkurencji biegowych (bez torów) dodano kolumnę Lp., która określa kolejność zawodników na liście startowej i może być pomocna przy dodawaniu wyników. Numer ten jest uwzględniony w przypadku synchronizacji systemu Roster z FinishLynx.


Dodano także informację o liczbie zawodników/sztafet startujących w danej konkurencji/serii/grupie.

 


Jako organizator zawodów możesz zmienić nazwę oraz logo swojej organizacji, która wyświetlana jest w aplikacji na kanale z newsami. W tym celu skontaktuj się z nami.Ponadto usprawniono działanie systemu w przypadku edycji zawodów przez kilku użytkowników.


Mamy nadzieję, że nowe funkcje i aktualizacje poprawią komfort korzystania z naszej platformy.Informacja o wydaniu (wersja 2020.02.4) - 1 marca 2020

 

Najnowsza aktualizacja wprowadza dodatkową opcję  rozstawiania zawodników. Od teraz wybierając sposób rozstawiania w konkurencjach z torami (sprinty i bieg na 800m) możesz określić preferencyjne tory - od wewnątrz (zawodnicy będą przypisani do wybranych torów od wewnątrz) lub od zewnątrz (zawodnicy będą przypisani do wybranych torów od zewnątrz). Ta funkcja ma zastosowanie w sytuacji, gdy zawodników jest mniej niż torów.Kolejną zmianą jest kolumna z numerami startowymi, od teraz widoczna także w widoku dodawania wyników.


Ponadto, istnieje możliwość dodawania klas dla zawodników ze Stanów Zjednoczonych. Ta funkcja dotyczy wyłącznie zawodów szkolnych organizowanych w USA.


Pamiętaj, że w platforma Roster Athletics nie jest dostępna na przeglądarkach Internet Explorer. W przypadku próby otworzenia naszego serwisu na tej przeglądarce zostaniesz poproszony o pobranie innej przeglądarki.Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.02.3) - 22 lutego 2020

 

W wersji 2020.02.3 dodaliśmy możliwość generowania arkuszy do ręcznego wpisywania wyników. Można je wygenerować i wydrukować w widoku listy startowej. Dostępne są następujące opcje: wszystkie konkurencje, tylko konkurencje biegowe/techniczne lub jedna konkurencja/seria/grupa.
Dodaliśmy również interfejs “API” dla organizatorów, którzy chcieliby uzyskać dostęp do list startowych i wyników w taki sposób, by można je było wyświetlać na tablicach z wynikami, telebimach, w produkcji telewizyjnej itp. Więcej dowiesz się w poradniku API dla tablic z wynikami, produkcji telewizyjnej itp..

 

Możliwość sortowania list startowych na podstawie kilku parametrów (nazwa, numer, rekord itd.) jest teraz dostępna także dla plików PDF. Oznacza to, że listy startowe w wygenerowanych plikach PDF będą uwzględniać tę samą kolejność, która została ustawiona w panelu administracyjnym.


Na liście kategorii wiekowych pojawiła się kategoria M30/K30.

 

Zmianie uległ także widok niektórych okien, m.in. profili zawodników, klubów/szkół oraz sztafet, gdzie zakładki zostały zastąpione przez menu. Ponadto poprawiliśmy wygląd głównego menu: obecnie linki do stron, które są niedostępne przed wypełnieniem poprzednich kroków będą nieaktywne (np. dostęp do list startowych wymaga wcześniejszego wybrania konkurencji).Ostatnim elementem, który wprowadza znaczącą zmianę w tej aktualizacji jest domyślne ustawienie uprawnień dla organizacji wyłącznie do przeglądania. Oznacza to, że wszyscy członkowie organizacji (klubu, szkoły, federacji itp.) będą mogli zobaczyć zawody dodane przez członków tej organizacji, ale będą mogli je wyłącznie przeglądać. W celu przyznania uprawnień do edycji zawodów ich twórca może dodać nowych użytkowników do listy lub dodać uprawnienia dla całej organizacji.Wkrótce wprowadzimy kolejne nowe funkcje i aktualizacje, śledź nas na bieżąco.

 

Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.02.1) - 12 lutego 2020

 

Najnowsza aktualizacja platformy obejmuje kilka nowych funkcji, które, mamy nadzieję, jeszcze bardziej ułatwią organizację zawodów lekkoatletycznych.

 

Dodaliśmy możliwość generowania list startowych i wyników dla wyświetlanej konkurencji, rundy lub serii/grupy. 

 

 

Dodaliśmy również możliwość sortowania list startowych na podstawie numeru/nazwy serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje minimum dwie serie/grupy).

 

 

Funkcja rozstawiania została wzbogacona o nową metodę przydziału torów. Na liście znajduje się metoda Standardowo od wewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych). Oznacza to, że możesz wybrać standardową wersję przydziału torów, decydując jednocześnie czy najszybszy biegacz powinien znajdować się na wewnętrznym, czy na zewnętrznym torze.

 

Podczas dodawania lub edycji zawodów możesz wybrać tabelę używanego sprzętu dla danego kraju (Danii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji i World Athletics - stan na 12 lutego 2020). Oznacza to, że możesz wybrać odpowiednią wysokość płotków i wagę sprzętu stosowaną w danym kraju. Jeżeli nie możesz znaleźć tabeli dla swojego kraju, poinformuj nas o tym.

 

 

Ponadto usprawniliśmy możliwość dodawania wyników dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce przez wielu użytkowników zalogowanych jednocześnie.

 

Mamy nadzieję, że nowe funkcje i aktualizacje poprawią komfort korzystania z naszej platformy.


Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 2020.01.1) - 18 stycznia 2020


Wersja 2020.01.1 wprowadza znaczące zmiany w działaniu platformy zarządzania zawodami. Przede wszystkim zmieniliśmy sposób przypisywania konkurencji do zawodów.

 

Gdy wybierzesz konkurencję dla konkretnej grupy wiekowej, wówczas rodzaj sprzętu zostanie automatycznie przypisany do kategorii wiekowej (np. dysk 2kg dla seniorów i dysk 1.75kg dla U20). Oznacza to, że prawidłowy sprzęt (wysokość płotków, waga kuli, oszczepu itd.) jest teraz bezpośrednio powiązany z zawodnikiem na podstawie wybranej grupy wiekowej.


 

Od teraz możesz także dodawać do swoich zawodów konkurencje z wieloma grupami wiekowymi. Możesz na przykład dodać konkurencję rzutu dyskiem z zawodnikami z kilku grup wiekowych, np. U18, U23, Seniorzy i M45. Korzystając z tej funkcji, nie tylko będziesz mógł zobaczyć prawidłową wagę dysku dla każdego zawodnika, ale system utworzy również osobne listy startowe i wyniki dla każdej grupy wiekowej i płci.Uwaga: informacja o Klubie/szkole, do której należy zawodnik/sztafeta widoczna jest teraz pod nazwą zawodnika/sztafety (patrz powyższy screenshot).

 

Dzięki ostatniej aktualizacji możesz także wielokrotnie dodać nazwę do konkurencji w ramach tej samej kategorii wiekowej i płci, np. w ramach jednych zawodów możesz dodać bieg mężczyzn na 5000m z nazwą Zawodowcy oraz bieg mężczyzn na 5000m z nazwą Amatorzy.Należy pamiętać, że informacje o rekordach (MR i WR) zostały przeniesione z Programu minutowego do osobnej pozycji w lewym menu - Rekordy.

 

Podobnie jak w przypadku grup wiekowych, dodaliśmy możliwość wyświetlania wirtualnych list startowych i wyników osobno dla kobiet i mężczyzn w ramach konkurencji mieszanych.

 

Kolejną bardzo ważną nową funkcją jest możliwość zmiany języka platformy. Od teraz możesz korzystać z platformy w języku angielskim (wersja brytyjska), angielskim (wersja amerykańska), francuskim, polskim i duńskim.Inne godne uwagi ulepszenia obejmują: (i) możliwość sortowania programu minutowego według daty i godziny rozpoczęcia konkurencji; (ii) lepszy podgląd źródła podczas importowania pliku CSV z listą startową zawodników (patrz zrzut ekranu); oraz (iii) ulepszona nawigacja w głównym menu po lewej stronie.Mamy nadzieję, że spodobają się wam wszystkie nowe funkcje.

 

Zespół Roster AthleticsInformacja o wydaniu (wersja 3.8.0) - 26 października 2019


Wersja 3.8.0 wprowadza kilka istotnych zmian w panelu zarządzania zawodami.


Najważniejszą z nich jest dodanie możliwości automatycznego podziału lub rozstawienia danej konkurencji na serie/grupy. W prosty sposób możesz stworzyć listy startowe poszczególnych serii, półfinałów, finałów, kwalifikacji, grup itp.


Więcej o opcji podziału na serie/grupy znajdziesz w przewodniku Rozstawianie.


Nowa aktualizacja pozwala także na ustawienie zasad kwalifikacji w konkurencjach, które obejmują minimum dwie rundy. Dzięki niej możesz określić ilu zawodników uzyska awans z dużym Q, a ilu z małym q. Opcję znajdziesz w kolumnie Prom. klikając na Set up w edycji programu zawodów (Schedule). 


Oprócz klubów możesz teraz dodawać także szkoły i wyświetlać informację o szkołach zarówno na listach startowych, jak i wynikach (w tym celu musisz stworzyć zawody szkolne).
Dodaliśmy również kilka innych udogodnień, m.in. takich jak określenie w jakim stopniu szczegółowości wyświetlać datę urodzenia zawodników (np. pełna data urodzenia, tylko rok urodzenia lub brak informacji o dacie urodzenia).


Wprowadziliśmy także łatwiejszą nawigację pomiędzy programem minutowym (Schedule) a listą startową (Start lists). Od teraz kliknięcie na nazwę konkurencji w programie minutowym przeniesie użytkownika do listy startowej tej konkurencji.

Ostatnio dodaliśmy także możliwość dodania informacji o wyrównaniu rekordu (np. =PB).Informacja o wydaniu (wersja 3.6.0) - 18 września 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje kilka nowych funkcji. Przede wszystkich wprowadziliśmy możliwość zmiany wyświetlania formatu daty i godziny. Opcję tę znajdziesz w ustawieniach użytkownika.Ponadto dodaliśmy możliwość określenia przyczyny dyskwalifikacji zawodnika. Wybierając status DQ możesz wybrać numer przepisu IAAF/World Athletics, który został naruszony. Informacja o szczegółach dyskwalifikacji widoczna będzie w wygenerowanym pliku PDF z wynikami.
Od teraz możesz także skorzystać z opcji "auto-format", która umożliwia wprowadzanie rezultatów bez konieczności wpisywania ":" lub ".". Opcja ta dostępna jest w programie minutowym, listach startowych i wynikach (Schedule, Start lists, i Results).

Ostatnią nową, ale bardzo znaczącą funkcją systemu jest integracja z systemem pomiaru czasu FinishLynx i automatyczne przesyłanie wyników do platformy Roster Athletics. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Integracja z FinishLynx.Informacja o wydaniu (wersja 3.3.16) - 7 września 2019


Dzisiejsza aktualizacja wprowadza nową kategorię zawodów: Zawody treningowe. Ta kategoria może zostać wybrana w przypadku organizacji nieoficjalnych zawodów, sesji treningowych lub sprawdzianów. Znajdziesz ją wybierając Training z listy Meeting type.


Dodaliśmy możliwość wyświetlania roku urodzenia, jeżeli zawodnik nie posiada informacji o pełnej dacie urodzenia.Ponadto wprowadziliśmy możliwość uwzględnienia różnych kategorii wiekowych w przypadku importu list startowych systemu Domtel (za pomocą pliku CSV). 


Informacja o wydaniu (wersja 3.3.7) - 5 sierpnia 2019


Dzisiejsza aktualizacja uwzględnia kilka mniejszych opcji i poprawek oraz wprowadza możliwość wyboru dwóch nowych metod punktacji dla zawodów drużynowych:

 • Pojedynek, w którym punktuje trzech najlepszych zawodników z każdej drużyny (Dual Meet - three scoring athletes from each team),
 • Pojedynek, w którym punktuje dwóch najlepszych zawodników z każdej drużyny (Dual Meet - two scoring athletes from each team).
Informacja o wydaniu (wersja 3.3.0) - 16 lipca 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje poprawki i wprowadza kilka funkcji, które ułatwią organizatorom zarządzanie zawodami.


Przede wszystkim usprawniliśmy nawigację pomiędzy pojedynczymi seriami/grupami, a widokiem podsumowania. Ponadto w widoku podsumowania możesz zobaczyć informację numerze serii/grupy, w której zawodnik startuje.


Poprawiliśmy także funkcjonalność przypisywania torów dla konkurencji sprinterskich.Ponadto w zakładce DETAILS zobaczysz kilka następujących zmian:

 • informacja o zawodach została podzielona na inne kategorie (np. kontakt, lokalizacja, extra),
 • sposób importu i eksportu plików oraz generowania plików PDF został poprawiony. 

Pliki PDF zostały zaktualizowane:

 • Od teraz jeżeli do pomiaru odległości w konkurencjach technicznych używasz jednostek imperialnych, rezultaty w plikach PDF będą wyświetlane w tym formacie. 
 • W konkurencjach skoku w dal i trójskoku system wyświetla informację o rekordzie (np. PB, SB) jeżeli został on ustanowiony w innej niż zwycięska próba (np. gdy zwycięska próba została uzyskana przy zbyt mocnej sile wiatru).


Opcja eksportu list startowych do pliku CSV uwzględnia informację o rundach (eliminacje, finały itp) oraz grupach (kolejność na liście startowej oraz tory) i może zostać użyta do wygenerowania list startowych dla zewnętrznego systemu pomiaru czasu.


W konkurencjach skoku wzwyż i skoku o tyczce dodaliśmy możliwość wprowadzania kolejnych wysokości w przypadku remisu najlepszych zawodników.


Ostatnią nową opcją jest możliwość zmiany przynależności klubowej zawodnika lub sztafety przez wszystkich użytkowników serwisu. Ponadto możesz znaleźć listę wszystkich zawodników, sztafet i drużyn przypisanych do klubu w profilu danego klubu.Informacja o wydaniu (wersja 3.2.1) - 21 czerwca 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje wiele nowych poprawek i dodaje nowe funkcje.


Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość dodawania klubów.Od teraz zawodnicy i sztafety mogą zostać przypisani do klubu. Każdy zawodnik może zostać przypisany do tak wielu klubów, do ilu przynależy, ale tylko jeden klub może zostać ustawiony jako klub główny (Primary club).


W nawiązaniu do nowej funkcji, import list startowych za pomocą pliku CSV wspiera od teraz możliwość dodawania klubów i drużyn (jeżeli import dotyczy zawodów drużynowych).


Kolejną zmianą jest poprawienie funkcjonalności podziału konkurencji na serie/grupy (Seeding). Od teraz użytkownicy mają możliwość wybrania torów, które mają zostać uwzględnione (np. tory od 3-go do 8-go lub od 2-go do 4-go i od 6-go do 8-go z pominięciem toru 5-go). 


W programie minutowym, gdy dodajesz nowe serie/grupy możesz dodać kilka serii/grup za jednym razem. Pamiętaj jednak, że po dodaniu kilku serii/grup za jednym razem wszystkie będą miały ten sam czas startu. Oczywiście można go edytować osobno dla każdej serii/grupy.Uwzględniliśmy również kody najważniejszych konkurencji przy zastosowaniu opcji importu list startowych systemu Domtel. Od teraz użytkownicy korzystający z tej opcji nie będą musieli ręcznie wybierać nazwy konkurencji dla każdej listy startowej.


Usprawniliśmy także możliwość edytowania tych samych zawodów przez kilku użytkowników. Należy jednak pamiętać, że edycja tego samego wyniku przez minimum dwóch użytkowników nadal będzie powodować konflikty i w takiej sytuacji tylko ostatnio edytowany wynik zostanie zapisany.


Ostatnią zmianą, którą wprowadziliśmy w tym wydaniu jest możliwość wpisywania wyników bez konieczności używania ":" i "." za pomocą funkcji Auto-format. Od teraz wynik 26:52.53 możesz dodać wpisując same ciąg cyfr "265253".Informacja o wydaniu - 5 czerwca, 2019


Dzisiejsza aktualizacja poprawia działanie systemu w sytuacji, gdy kilku użytkowników edytuje tę samą konkurencję. Pamiętaj jednak, że edycja programu minutowego możliwa jest wyłącznie przez jednego użytkownika w danej chwili.


Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość zaimportowania list startowych przy użyciu plików CSV z systemu Domtel.Informacja o wydaniu - 28 maja 2019


Dzisiaj dodaliśmy możliwość wygenerowania programu minutowego, list startowych i wyników do plików PDF. Dzięki temu możesz je wydrukować oraz udostępnić pliki lub linki do plików na swojej stronie internetowej.


Dostęp do tej funkcji uzyskasz w zakładce Details zawodów. Informacja o wydaniu - 24 maja 2019


Dzisiejsza aktualizacja systemu Roster Athletics uwzględnia kilka ważnych zmian. Po pierwsze poprawiliśmy wygląd całego systemu, który powinien usprawnić nawigację i wyświetlanie najważniejszych informacji na ekranie. Po drugie przenieśliśmy kanał z newsami (Meeting Feed) do osobnej zakładki w menu.


Jedną z najważniejszych nowych funkcjonalności systemu jest możliwość importu list startowych za pomocą jednego pliku CSV. Dzięki temu za jednym razem możesz dodać wszystkich zawodników startujących we wszystkich konkurencjach.


Kolejną nową opcją jest możliwość podziału konkurencji na serie (Seeding). W konkurencjach, gdzie występuje więcej niż jedna seria/grupa (np. w eliminacjach na 100m) najpierw musisz dodać wszystkich zawodników do widoku podsumowania, a następnie możesz skorzystać z opcji podziału zawodników na serie/grupy i przypisać ich do konkretnych biegów/grup. W tej chwili możesz zrobić to za pomocą opcji przeciągnij i upuść. W przyszłości dodamy opcję automatycznego podziału przy uwzględnieniu najpopularniejszych metod.


Ostatnio dodaliśmy również możliwość eksportu list startowych i wyników do plików CSV. Wkrótce dodamy możliwość eksportu do plików PDF.