System zarządzania zawodami Roster Athletics wspiera wiele różnych metod punktacji dla zawodów drużynowych. Jeżeli zawody zawierają element rywalizacji drużynowej wybierz odpowiednią metodę w podstawowych ustawieniach mityngu Szczegóły Ogólne Punktacja drużynowa.1. Wybierz metodę punktacji drużynowej z listy i kliknij na przycisk Zapisz.


Po zapisaniu danych zobaczysz dwie nowe pozycje w rozwijanym menu po lewej stronie: Drużyny i Wyniki drużynowe.


2. Aby dodać drużyny do twojego mityngu wybierz Drużyny z menu po lewej stronie i kliknij na przycisk plusa (+) lub przycisk Dodaj drużynę zlokalizowany w prawym dolnym rogu strony.UWAGA: Zanim dodasz drużyny musisz wybrać konkurencje.


Po kliknięciu na przycisk Dodaj drużynę otworzy się nowe okno z wyszukiwarką i listą drużyn.


3. Znajdź swoją drużynę poprzez wpisanie jej nazwy (lub części nazwy) w wyszukiwarkę. Jeżeli drużyna istnieje w bazie danych kliknij na niebieski przycisk Dodaj tuż obok nazwy drużyny.Aby ułatwić wyszukiwanie drużyn możesz użyć filtrów i wyszukiwać drużyny według kraju, płci oraz rodzaju (klub, kraj).


4. Po dodaniu drużyny do listy możesz kontynuować wyszukiwanie i dodać pozostałe drużyny bez zamykania okna. Jeżeli nie możesz znaleźć swojej drużyny w bazie danych, upewnij się, że wpisujesz poprawną nazwę lub wykonaj kolejne kroki.


5. Jeżeli drużyny nie ma w bazie danych kliknij na niebieski przycisk Stwórz nową drużynę i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji Dodawanie drużyn.


6. Jeżeli zawody obejmują wyłącznie drużyny narodowe możesz wykorzystać opcję automatycznego wygenerowania drużyn. W tym celu kliknij na niebieski przycisk Wygeneruj automatycznie i wybierz jedną z metod (Drużyny narodowe - mieszane lub Drużyny narodowe - męskie i żeńskie).UWAGA: Aby skorzystać z opcji automatycznego generowania drużyn musisz wcześniej dodać wszystkich zawodników do listy startowej.


7. Po dodaniu wszystkich drużyn kliknij gdziekolwiek poza oknem Dodaj drużynę, aby wrócić do widoku drużyn przypisanych do zawodów i następnie kliknij na przycisk Zapisz, aby zapisać listę drużyn.8. Po dodaniu drużyn możesz je przypisać do zawodników. Aby to zrobić kliknij na Listy startowe i wybierz odpowiednią drużynę z listy widocznej w kolumnie Drużyna.9. Możesz śledzić wyniki drużynowe w zakładce Wyniki drużynowe dostępnej w menu po lewej stronie. Wyniki powinny być aktualizowane automatycznie po zakończeniu każdej konkurencji, jednak możesz zaktualizować wszystkie wyniki samodzielnie poprzez kliknięcie na przycisk Aktualizuj wszystko.UWAGA: Jeżeli wybrałeś zawody drużynowe, w aplikacji, nad nazwami zawodników zobaczysz nazwy drużyn zamiast nazw klubów lub szkół.


Pamiętaj, że możesz włączyć tylko jedną metodę punktacji drużynowej w jednych zawodach. Jeżeli zawody obejmują dwie metody, wówczas zalecamy stworzenie w platformie dwóch osobnych zawodów.