Platforma Roster Athletics umożliwia przeprowadzenie zawodów drużynowych z kilkoma klasyfikacjami, każdą z inną metodą punktacji.

Podstawowe kroki niezbędne do stworzenia zawodów drużynowych:

 1. Włącz zawody drużynowe,
 2. Dodaj klasyfikację drużynową,
 3. Dodaj wszystkie drużyny,
 4. Przypisz drużyny do odpowiedniej klasyfikacji drużynowej,
 5. Przypisz zawodników i sztafety do odpowiednich drużyn,
 6. Przeglądaj wyniki zawodów drużynowych.


Każde zawody drużynowe umożliwiają dodanie klasyfikacji męskiej i żeńskiej (osobno) lub klasyfikacji mieszanej. Wyniki uzyskiwane przez uczestników mieszanych drużyn, punktować będą wyłącznie w klasyfikacji mieszanej.


Zależność pomiędzy drużynami, klubami/szkołami i zawodnikami/sztafetami:

 • Klub/szkoła (oraz narodowość) związane są z zawodnikiem/sztafetą i mogą zostać dodane w profilu zawodnika/sztafety.
 • Każda drużyna (z wyjątkiem drużyn narodowych) jest zazwyczaj powiązana z określonym klubem/szkołą. Przypisanie drużyny do klubu jest możliwe w profilu drużyny. Istnieje możliwość dodania drużyn niezwiązanych z żadnym klubem, ale nie jest to rekomendowane.


Aby uzyskać więcej informacji o klubach/szkołach sprawdź poradnik Dodawanie klubu/szkoły, natomiast aby uzyskać więcej informacji o drużynach, sprawdź poradnik Dodawanie drużyn.Włącz zawody drużynowe


Aby zacząć, aktywuj zawody drużynowe, wybierając Szczegóły Ogólne Zawody drużynoweAktywne i klikając na przycisk Zapisz.Po aktywowaniu zawodów drużynowych, w menu po lewej stronie pojawią się dwie nowe pozycje: Zawody drużynowe i Wyniki drużynowe.


 

Wybierz Zawody drużynowe z menu, aby przejść do konfiguracji zawodów drużynowych.
Dodaj zawody drużynowe


Kliknij przycisk Dodaj klasyfikację drużynową, aby dodać klasyfikację.


 

W nowo otwartym oknie Dodaj klasyfikację drużynową, możesz wybrać metodę punktacji oraz dodać nazwę klasyfikacji (np. Ranking klubowy). Pole z nazwą może pozostać puste, jeżeli wybrana metoda punktacji jest używana w zawodach drużynowych tylko raz. Platforma Roster Athletics umożliwia wybór różnych metod punktacji. Dostępne metody dostępne są w menu rozwijanym w polu Punktacja drużynowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej z metod, kliknij ikonę i widoczną nad polem wyboru. Pełny opis metod punktacji dostępny jest także na dole tego poradnika.


Jeżeli zawody uwzględniają dwie klasyfikacje drużynowe, możesz posortować je, klikając przycisk Zmień kolejność i w nowym oknie przesunąć drużyny używając metody przeciągnij i upuść. Kolejność klasyfikacji przekłada się na kolejność drużyn wyświetlanych na listach startowych i wynikach, w przypadku, gdy zawodnik przypisany jest do więcej niż jednej drużyny.


 


Dodawanie drużyn


Istnieją trzy metody dodawania drużyn do zawodów drużynowych.


 1. Dodawanie drużyn ręcznie poprzez kliknięcie przycisku Dodaj drużynę, widoczny w sekcji Wszystkie drużynyPo kliknięciu przycisku pojawi się nowe okno Dodaj drużynę. Znajdź odpowiednią drużynę poprzez wpisanie jej nazwy (lub części nazwy) w polu wyszukiwarki. Jeżeli drużyna istnieje w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Dodaj widoczny tuż obok nazwy drużyny. Aby ułatwić wyszukiwanie drużyn, możesz użyć filtrów i wyszukiwać drużyny według kraju, płci oraz przynależności (klub, kraj).


Po dodaniu drużyny do listy możesz kontynuować wyszukiwanie i dodać pozostałe drużyny bez zamykania okna. Jeżeli nie możesz znaleźć swojej drużyny w bazie danych, upewnij się, że wpisujesz poprawną nazwę lub wykonaj kolejne kroki.


 

Jeżeli drużyny nie ma w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Stwórz nową drużynę i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji Dodawanie drużyn.


Po dodaniu wszystkich drużyn kliknij gdziekolwiek poza oknem Dodaj drużynę, aby wrócić do widoku drużyn przypisanych do zawodów i następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać listę drużyn.


 1. Dodawanie drużyn poprzez import pliku CSV. W tym przypadku każdy zawodnik lub sztafeta może zostać przypisany do drużyny lub kilku drużyn, poprzez dodanie nazwy drużyny w kolumnie TeamName (dla pierwszej drużyny) oraz TeamName2, TeamName3 (dla kolejnych drużyn). Po zaimportowaniu pliku wszystkie drużyny pojawią się w kolumnie Wszystkie drużyny w widoku Zawody drużynowe.

  Importowanie pliku CSV umożliwia dodanie wyłącznie drużyn męskich i żeńskich. Drużyny mieszane należy dodać ręcznie lub skorzystać z poniższej metody. Więcej informacji na temat importowania zawodników za pomocą pliku CSV znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


 1. Automatyczne dodawanie drużyn poprzez kliknięcie ikony trzech kropek i wybranie odpowiedniej kategorii. Ta metoda pozwala na dodanie:
  • Drużyn narodowych, które dodawane są automatycznie na podstawie narodowości zawodników i sztafet na liście startowej.
  • Drużyn klubowych/szkolnych, które dodawane są automatycznie na podstawie przynależności zawodników i sztafet. Korzystając z tej metody, należy spełnić kilka warunków:
   • Kluby/szkoły są przypisane do zawodników/sztafet.


    Przykład: Adrianna Sułek jest członkinią CWZS Zawisza Bydgoszcz SL, co można zobaczyć w profilu zawodniczki (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Zawodnicy → Adrianna Sułek).

   • Drużyny są przypisane do odpowiednich klubów/szkół.


    Przykład: Drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL jest powiązana z klubem o tej samej nazwie, co można zobaczyć w profilu drużyny (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Drużyny→ CWZS Zawisza Bydgoszcz SL).

   • Wyznaczono domyślną drużynę (Primary) w profilu klubu/szkoły dla każdej płci (mężczyźni, kobiety i mieszane).


    Przykład: klub CWZS Zawisza Bydgoszcz SL przypisany jest do trzech drużyn i wszystkie oznaczono jako domyślne. W przypadku większej liczby drużyn (np. trzech drużyn męskich), należy wybrać jedną domyślną drużynę. Lista przypisanych drużyn widoczna jest po wybraniu z menu po lewej stronie PRZEGLĄD Kluby/szkoły → CWZS Zawisza Bydgoszcz SL → Drużyny.

    Przykład: po spełnieniu powyższych warunków, po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn, drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL zostanie dodana do listy Wszystkich drużyn, a Adrianna Sułek przypisana do tej drużyny.


Automatycznie dodając drużyny klubowe/szkolne lub narodowe należy wybrać płeć:  Mężczyźni i Kobiety lub Mieszane.Liczba [x] widoczna obok nazwy drużyny na liście Wszystkie drużyny, oznacza do ilu klasyfikacji drużyna została przypisana. 


 

Przykład: drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL [1] została przypisana do klasyfikacji Kluby. W przypadku dodania tej samej drużyny do kolejnej klasyfikacji, w nawiasie pojawiłaby się liczba [2].

Po dodaniu wszystkich drużyn do listy należy je przypisać do odpowiednich klasyfikacji drużynowych.Przypisywanie drużyn do zawodów drużynowych


Na początku wybierz klasyfikację drużynową z listy Zawody drużynowe widocznej po lewej stronie.


Możesz filtrować listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny poprzez kliknięcie ikony filtrowania i wybranie lub odznaczenie odpowiednich pól.Istnieją trzy metody przypisywania drużyn do klasyfikacji drużynowych:


 1. Przypisywanie drużyn ręcznie poprzez użycie opcji przeciągnij i upuść. W tym celu ustaw kursor myszy na wybraną drużynę z listy Wszystkie drużyny, wciśnij lewy klawisz myszy i trzymając wciśnięty klawisz, przesuń zespół w prawą stronę, do wybranej klasyfikacji drużynowej. 1. Przypisanie wszystkich drużyn z listy Wszystkie drużyny. W tym celu kliknij przycisk Dodaj wszystkie drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybór opcji Dodaj wszystkie drużyny.


 

Pozostałe opcje dostępne po kliknięciu ikony trzech kropek umożliwiają: Edytowanie widocznej klasyfikacji drużynowej, np. poprzez zmianę nazwy lub metody punktacji, Usunięcie wszystkich drużyn z widocznej klasyfikacji oraz Usunięcie klasyfikacji drużynowej.


 1. Przypisanie widocznych drużyn z listy Wszystkie drużyny po zastosowaniu filtrowania. Aby zmienić listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny, kliknij ikonę filtra (trzy poziome kreski) widoczną w prawym górnym rogu tej sekcji oraz zaznacz/odznacz wybrane pola. Następnie kliknij przycisk Dodaj widoczne drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybierz opcję Dodaj widoczne drużyny.


 

Wybrane filtry pozostaną aktywne, do czasu aż opuścisz widok ZAWODY Zawody drużynowe.


W każdej chwili możesz usunąć wybrane drużyny z danej klasyfikacji drużynowej lub z listy Wszystkie drużyny klikając na ikonę X widoczną obok nazwy drużyny.


UWAGA: jeżeli usuniesz drużynę z listy Wszystkie drużyny, drużyna zostanie usunięta ze wszystkich klasyfikacji, do których została przypisana. Przypisywanie zawodników i sztafet do drużyn


Istnieją trzy różne metody przypisywania drużyn do zawodników/sztafet.


 1. Ręczne przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet na liście startowej. W tym celu przejdź do ZAWODY Listy startowe i wybierz odpowiednią konkurencję. Po dodaniu zawodników do listy startowej i uprzednim dodaniu drużyn do zawodów drużynowych będzie można przypisać zawodnika do wybranej drużyny w kolumnie Drużyna. Pamiętaj, że zawodnik/sztafeta może być członkiem kilku drużyn. 1. Przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet w pliku CSV. Zawodnicy/sztafety mogą zostać dodani do list startowych za pomocą importu pliku CSV. Aby skorzystać z tej możliwości, dodaj nazwę drużyny w kolumnie TeamName (TeamName2, TeamName3 w przypadku przypisania do kilku drużyn). Po imporcie wszystkie drużyny pojawią się w sekcji Wszystkie drużyny, należy je później przypisać do wybranych klasyfikacji drużynowych. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź poradnik Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.

  UWAGA: plik CSV umożliwia dodanie wyłącznie drużyn męskich lub żeńskich. Aby dodać i przypisać zawodników do drużyn mieszanych należy skorzystać z metody A lub C.

 2. Automatyczne dodawanie drużyn do zawodników/sztafet. Po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn (sprawdź Dodawanie drużyn, punkt C), drużyny zostaną automatycznie przypisane do zawodników na podstawie wybranej kategorii:
  • Dla zawodów międzypaństwowych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny narodowe.
  • Dla klasyfikacji klubowych/szkolnych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny klubowe/szkolne.


Należy pamiętać, że zawodnik/sztafeta może być jednocześnie członkiem wielu drużyn oraz zostać przypisany do kilku klasyfikacji drużynowych.


Przypisanie lub usunięcie drużyny jest możliwe w każdym momencie trwania zawodów.Dodatkowy widok: Drużyny


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Drużyny, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.


 

Widok Drużyny zawiera zawodników i sztafety przypisanych do poszczególnych drużyn.W tym widoku istnieje możliwość dodania nowych drużyn (Dodaj drużynę) oraz automatycznego dodawania drużyn (Dodaj drużyny automatycznie), a także możliwość usunięcia już dodanych drużyn.


 


Dodatkowy widok: Uczestnicy


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Uczestnicy, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.Widok Uczestnicy zawiera listę wszystkich zawodników i sztafet widocznych na liście startowej. Umożliwia on wyświetlanie uczestników przypisanych do konkretnej klasyfikacji drużynowej lub nieprzypisanych do żadnej klasyfikacji.W widoku Uczestnicy możliwe jest przypisanie drużyn do zawodników w podobny sposób jak na liście startowej.Wszyscy nieprzypisani zawodnicy lub sztafety zostaną wyświetleni w widoku Bez drużyny, który może posłużyć organizatorowi do weryfikacji, czy wszyscy zawodnicy zostali przypisani do swoich drużyn.


W przypadku wystąpienia konfliktów, w widoku zawodów drużynowych oraz w nagłówku strony (tuż obok nazwy zawodów) pojawi się informacja o błędach.

 


Lista błędów wyświetli zawodników przypisanych do więcej niż jednej drużyny w ramach tej samej klasyfikacji drużynowej. W powyższym przykładzie Weronika Lizakowska błędnie została przypisana do dwóch różnych klubów. Błąd można wyeliminować bezpośrednio w widoku błędów poprzez odznaczenie odpowiedniej drużyny.Przeglądanie wyników drużynowych


Wyniki drużynowe dostępne są po wybraniu ZAWODY Wyniki drużynowe z menu po lewej stronie.Z lewej strony widoczne są wszystkie dostępne klasyfikacje drużynowe z uwzględnieniem podziału na płeć.

 

UWAGA: jeżeli nie widzisz zaktualizowanych wyników drużynowych po wprowadzeniu rezultatów, upewnij się, że przypisałeś miejsca wszystkim zawodnikom (ZAWODY Wyniki), zapisałeś wyniki oraz oznaczyłeś konkurencję jako ZAKOŃCZONĄ. 


Tabela z wynikami drużynowymi posortowana jest według łącznej sumy punktów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych przez drużynę w poszczególnych konkurencjach.


Kliknięcie nazwę konkurencji przeniesie cię do widoku wyników danej konkurencji indywidualnej.


Gdy wyniki konkurencji są oznaczone jako zakończone, wszystkie późniejsze zmiany dokonywane w wynikach tej konkurencji, automatycznie zaktualizują wyniki drużynowe. Istnieje jednak dodatkowa możliwość ręcznego aktualizowania wyników drużynowych poprzez kliknięcie przycisk Aktualizuj ranking.  Ponadto w widoku drużynowym istnieje przycisk Wyczyść, który wyczyści wszystkie dostępne rankingi drużynowe (punkty można przywrócić lub obliczyć na nowo aktualizując rankingi ponownie). 


W widoku wyników drużynowych istnieje możliwość wygenerowania plików PDF z wszystkimi rankingami [PDF: Wyniki drużynowe (wszystkie)] lub wyłącznie z widocznym rankingiem [PDF: Wyniki drużynowe (wyświetlany ranking)].
Dostępne metody punktacji drużynowej


Sprawdź wszystkie dostępne metody w poradniku Metody punktacji drużynowej.

Poniższa lista ze szczegółowym opisem dostępnych punktacji drużynowych dostępna jest także poprzez wybranie: ZAWODY Zawody drużynoweDodaj klasyfikację drużynowąPunktacja drużynowa → ikona i widoczna nad listą metod punktacji.