Jeżeli do przygotowania list startowych korzystasz z internetowego systemu zgłoszeń PZLA, możesz dodać wszystkich zawodników do platformy Roster Athletics za pomocą importu pliku CSV.


UWAGA: Import list startowych za pomocą pliku CSV nie jest możliwy, gdy zgłoszenia są aktywne.


Poradnik składa się z następujących części:Import pliku CSV


1. Pobierz plik CSV ze strony https://starter.pzla.pl/.


2. Przejdź do Szczegółów zawodów, wybierz Import/Export pliku CSV i następnie Import list startowych.3. W nowym oknie wybierz format PZLA, kliknij przycisk Wczytaj plik i wybierz pobrany wcześniej plik ze strony https://starter.pzla.pl/.4. Po wybraniu pliku zostanie on załadowany do platformy Roster Athletics (proces może potrwać do kilkudziesięciu sekund i zależy od wielkości pliku).


5. Po zaimportowaniu pliku zobaczysz osobne listy dla każdej konkurencji z różnymi grafikami obok nazw zawodników/sztafet:


niebieska ikona oznacza, że zawodnik (lub sztafeta) istnieje w bazie danych Roster Athletics i został poprawnie dopasowany.
zielona ikona oznacza, że zawodnik (lub sztafeta) zostanie automatycznie dodany do bazy danych Roster po imporcie listy startowej.
żółta ikona oznacza, że system znalazł podobne lub kilka podobnych dopasowań i użytkownik musi zdecydować czy dopasowanie jest poprawne.
czerwona ikonka oznacza, że istnieje konflikt w dopasowaniu (np. ten sam zawodnik dwukrotnie widoczny na tej samej liście startowej) i wymagany jest wybór odpowiedniego lub usunięcie zawodnika z listy po kliknięciu ikony X.


Import list startowych nie będzie możliwy, jeżeli problemy oznaczone żółtą i czerwoną ikoną nie zostaną rozwiązane.Jeżeli system nie znalazł idealnego dopasowania (ikona żółta lub czerwona) możesz dodać zawodnika/sztafetę, klikając Wybierz profil z listy i wybierając jedną z trzech opcji: 

  • wybór zawodnika z sugerowanej listy,
  • tworząc zawodnika/sztafetę na podstawie danych z pliku CSV (Stwórz nowy profil zawodnika lub Stwórz nowy profil sztafety),
  • ręczne wyszukanie zawodnika/sztafety w bazie danych (Wyszukaj i wybierz).Przykład: Importujesz plik CSV z dwiema sztafetami o nazwie "Roster Relay Team", gdzie jedna sztafeta ma numer 1 (Roster Relay Team 1), a druga 2 (Roster Relay Team 2). Załóżmy, że w bazie danych Roster Athletics znajduje się tylko jedna sztafeta o nazwie Roster Relay Team. Wówczas po imporcie obie sztafety będą przypisane do istniejącej sztafety o tej właśnie nazwie "Roster Relay Team". Ze względu na niemożliwość dodania tej samej sztafety kilkukrotnie do tej samej listy startowej, konieczne jest rozwiązanie tego konfliktu poprzez stworzenie nowych profili sztafet. W tym celu należy kliknąć Wybierz profil z listy i następnie Stwórz nowy profil sztafety. Ten sam krok należy wykonać dla kolejnej sztafety na liście.6. Jeżeli wszystkie konflikty z listy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Importuj. Punkty 5 i 6 należy powtórzyć dla wszystkich konkurencji.


7. Po zaimportowaniu listy możesz przejść do edycji listy startowej, klikając przycisk Lista startowa. Zaimportowana lista zawodników będzie dostępna w menu po lewej stronie pod nazwą Import list startowych. Dostęp będzie możliwy do momentu przejścia do innych zawodów, importu nowego pliku, zakończenia importu za pomocą przycisku Zakończ lub przeładowaniu strony.Potencjalne błędy


Ze względu na różnice w bazach danych Roster Athletics i PZLA, przy imporcie pliku mogą pojawić się błędy. Listę ewentualnych błędów oraz wskazówki, co robić w celu ich wyeliminowania przedstawiamy poniżej.Kod konkurencji


Jeżeli system wyświetla informację o błędzie w kodzie konkurencji sprawdź czy problem dotyczy sztafety. Jeżeli tak, sprawdź rozwiązanie poniżej. W przypadku pozostałych konkurencji zgłoś problem wysyłając plik CSV na adres support@rosterathletics.comSztafety


Jeżeli system pokazuje błąd w kodzie konkurencji sztafetowej, należy edytować plik CSV. W tym celu otwórz plik za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel, OpenOffice Calc lub LibreOffice Calc) pamiętając o wyborze odpowiedniego języka (Polski), kodowania (Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2)) i separatora tekstu (średnik).


Po otworzeniu pliku zlokalizuj wiersze z członkami sztafet i w kolumnie NrKonkur dodaj odpowiedni numer identyfikacyjny przypisany do sztafety. Lista wszystkich numerów dostępna jest poniżej.


4x50 m - 144

4x100 m - 43

4x200 m - 110

4x400 m - 44

4x800 m - 111

4x1500 m - 112

100-200-300-400 - 121

Szt.olimpijska - 45

2x2x400 m MIX - 136

4x200 m MIX - 140

4x400 m MIX - 138

4x600 m MIX - 127

4x800 m MIX - 139

Przykład (zobacz zrzut ekranu poniżej): Plik CSV zawiera 7 żeńskich sztafet 4x100m (wiersze 30-36) oraz 28 zawodniczek przypisanych do tych sztafet (wiersze 2-29). Domyślnie komórki B2-B29 (w wierszach z zawodniczkami) są puste. Aby zaimportować plik CSV poprawnie, należy dodać w nich odpowiedni numer konkurencji, widoczny obok nazwy sztafety (komórki B30-B43). Numer danej konkurencji jest taki sam dla wszystkich płci i kategorii wiekowych.

 


Po dodaniu numerów wszystkim członkom sztafety zapisz plik i załaduj go ponownie.


UWAGA: Zapisując plik, pamiętaj o tym, by nie zmieniać jego formatu i kodowania.