Jeżeli do przygotowania list startowych korzystasz z internetowego systemu zgłoszeń PZLA, możesz dodać wszystkich zawodników do platformy Roster Athletics za pomocą importu pliku CSV.


UWAGA: Import list startowych za pomocą pliku CSV nie jest możliwy, gdy zgłoszenia są aktywne.


Poradnik składa się z następujących części:


Import pliku CSV


1. Pobierz plik CSV ze strony https://starter.pzla.pl/.


2. Przejdź do Szczegółów zawodów, wybierz Import/Export pliku CSV i następnie Import list startowych.3. W nowym oknie wybierz format PZLA, kliknij przycisk Załaduj i wybierz pobrany wcześniej plik ze strony https://starter.pzla.pl/.4. Po wybraniu pliku zostanie on załadowany do platformy Roster Athletics (proces może potrwać do kilkudziesięciu sekund i zależy od wielkości pliku).


5. Po zaimportowaniu pliku zobaczysz osobne listy dla każdej konkurencji z różnymi grafikami obok nazw zawodników/sztafet:

  • niebieska ikona oznacza, że zawodnik istnieje w bazie danych Roster Athletics i został poprawnie dopasowany lub jest nowym zawodnikiem w bazie danych.
  • żółta ikona oznacza, że system znalazł zawodnika w bazie danych, ale dopasowanie nie jest idealne (należy zweryfikować zawodników z tym statusem, gdyż system mógł dopasować innego zawodnika z podobną nazwą).
  • czerwona ikona oznacza, że istnieje konflikt w dopasowaniu i wymagany jest wybór odpowiedniego zawodnika z listy lub dodanie nowego (zobacz niżej, jak to zrobić).Jeżeli system dopasował błędnego zawodnika lub sztafetę, możesz dodać poprawnego zawodnika, klikając ikonę trzech kropek umieszczoną tuż za nazwą zawodnika/sztafety i wybierając Stwórz tego zawodnika lub Stwórz tę sztafetę.


Przykład: Importujesz plik CSV z dwiema sztafetami o nazwie "Roster Relay", gdzie jedna sztafeta ma numer 1 (Roster Relay 1), a druga 2 (Roster Relay 2). Załóżmy, że w bazie danych Roster Athletics znajduje się tylko jedna sztafeta o nazwie Roster Relay. Wówczas po imporcie obie sztafety będą przypisane do istniejącej sztafety o tej właśnie nazwie "Roster Relay".Na  nie można jednak dodać dwóch sztafet o tej samej nazwie, więc aby rozwiązać ten konflikt, musisz stworzyć nowe sztafety o nazwie "Roster Relay 1" i "Roster Relay 2". Zobacz poniższy przykład.6. Jeżeli wszystkie konflikty z listy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Importuj. Punkty 5 i 6 należy powtórzyć dla wszystkich konkurencji.


7. Po zaimportowaniu listy możesz przejść do edycji listy startowej, klikając przycisk Lista startowa. Zaimportowana lista zawodników będzie dostępna w menu po lewej stronie pod nazwą Import list startowych. Dostęp będzie możliwy do momentu przejścia do innych zawodów, importu nowego pliku, zakończenia importu za pomocą przycisku Zakończ lub przeładowaniu strony.


Potencjalne błędy


Ze względu na różnice w bazach danych Roster Athletics i PZLA, przy imporcie pliku mogą pojawić się błędy. Listę ewentualnych błędów oraz wskazówki, co robić w celu ich wyeliminowania przedstawiamy poniżej.


Kod konkurencji


Jeżeli system wyświetla informację o błędzie w kodzie konkurencji sprawdź czy problem dotyczy sztafety. Jeżeli tak, sprawdź rozwiązanie poniżej. W przypadku pozostałych konkurencji zgłoś problem wysyłając plik CSV na adres support@rosterathletics.com


Sztafety


Jeżeli system pokazuje błąd w kodzie konkurencji sztafetowej, należy edytować plik CSV. W tym celu otwórz plik za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel, OpenOffice Calc lub LibreOffice Calc) pamiętając o wyborze odpowiedniego języka (Polski), kodowania (Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2)) i separatora tekstu (średnik).


Po otworzeniu pliku zlokalizuj wiersze z członkami sztafet i w kolumnie NrKonkur dodaj odpowiedni numer identyfikacyjny przypisany do sztafety. Lista wszystkich numerów dostępna jest poniżej.


4x50 m - 144

4x100 m - 43

4x200 m - 110

4x400 m - 44

4x800 m - 111

4x1500 m - 112

100-200-300-400 - 121

Szt.olimpijska - 45

2x2x400 m MIX - 136

4x200 m MIX - 140

4x400 m MIX - 138

4x600 m MIX - 127

4x800 m MIX - 139

Przykład (zobacz zrzut ekranu poniżej): Plik CSV zawiera 7 żeńskich sztafet 4x100m (wiersze 30-36) oraz 28 zawodniczek przypisanych do tych sztafet (wiersze 2-29). Domyślnie komórki B2-B29 (w wierszach z zawodniczkami) są puste. Aby zaimportować plik CSV poprawnie, należy dodać w nich odpowiedni numer konkurencji, widoczny obok nazwy sztafety (komórki B30-B43). Numer danej konkurencji jest taki sam dla wszystkich płci i kategorii wiekowych.

 


Po dodaniu numerów wszystkim członkom sztafety zapisz plik i załaduj go ponownie.


UWAGA: Zapisując plik, pamiętaj o tym, by nie zmieniać jego formatu i kodowania.