Po dodaniu podstawowych informacji o zawodach, kolejnym krokiem jest wybór konkurencji. Lista konkurencji, które możesz wybrać zależy od sezonu (Stadion/Hala), który został ustawiony w poprzednim kroku w polu Sezon.


setup_meeting_16.png


Konkurencje możesz wybrać klikając na Konkurencje w rozwijanym menu umieszczonym po lewej stronie.


W widoku wyboru konkurencji widoczne są trzy zakładki z trzema kategoriami: Mężczyźni (konkurencje męskie), Kobiety (konkurencje damskie), Mieszane (konkurencje mieszane). 


Musisz wybrać konkurencje dla każdej kategorii osobno. Aby wybrać konkurencję, kliknij pole wyboru obok jej nazwy.


setup_meeting_17.png


Możesz zmienić listę konkurencji wybierając inną opcję w menu Profil zawodów. Profil o nazwie Lekkoatletyka: Główne uwzględnia najpopularniejsze konkurencje lekkoatletyczne, natomiast profil Lekkoatletyka: Wszystkie uwzględnia wszystkie dostępne konkurencje w bazie danych.


Jeżeli w danej konkurencji występują różne wysokości płotków lub waga sprzętu, wówczas wybierz właściwą konkurencję, a następnie w programie minutowym lub na liście startowej dopasuj odpowiednią kategorię wiekową (wysokość płotków lub waga sprzętu dopasują się automatycznie).


Pamiętaj o kliknięciu przycisku Zapisz po wybraniu konkurencji, osobno dla każdej kategorii.