Jako użytkownik platformy zarządzania zawodami Roster Athletics i członek organizacji możesz być przypisany(a) do jednej lub wielu ról dostępnych na platformie. Poradnik opisuje najważniejsze dostępne role, z których można skorzystać. Zwróć uwagę, że role to nie to samo co uprawnienia. O uprawnieniach do edytowania zawodów możesz dowiedzieć się więcej z poradnika Uprawnienia do edycji mityngu.


Obecnie, aby dodać lub zmienić role danego użytkownika należy skontaktować się z pracownikami Roster przesyłając na adres support@rosterathletics.com informacje o użytkowniku, organizacji i roli jakich zmiana dotyczy.


Użytkownicy mogą zostać przypisani do następujących ról: