Możesz wygenerować pliki PDF z protokołami do kontroli liczby okrążeń, klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub pobierając pliki bezpośrednio w widoku listy startowej danej konkurencji.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Generowanie protokołów dla wszystkich konkurencji długodystansowych


Aby wygenerować protokół do kontroli liczby okrążeń w widoku Szczegóły zawodów, kliknij przycisk Generowanie PDF.W nowym oknie w polu Rodzaj wybierz Protokoły do kontroli liczby okrążeń i następnie wybierz interesujące Cię opcje:

  • Kolejność konkurencji - pozwala sortować konkurencje według ich nazwy lub godziny rozpoczęcia.
  • Język - zdecyduj, w jakim języku powinien zostać wygenerowany plik.
  • Dystans okrążenia - w metrach.
  • Liczba zawodników na jednej stronie - wybierz 3 lub 4.
  • Ignoruj ustawienia widoczności - jeżeli co najmniej jedna konkurencja zostanie ukryta w widoku Widoczność konkurencji (więcej informacji znajdziesz w poradniku Widoczność konkurencji), wciąż będzie można wygenerować listy startowe lub wyniki dla tej konkurencji, wybierając tę opcję.Po wyborze odpowiednich opcji kliknij przycisk Generuj. Ta akcja wywoła nowe okno dialogowe z możliwością wydruku. Tutaj możesz skorzystać z dodatkowych opcji dostępnych w zależności od używanej przeglądarki. W tym miejscu możesz na przykład:

  • wydrukować nagłówki i stopki z nazwą zawodów, godziną wygenerowania pliku oraz numerami stron,
  • zmienić skalowanie, jeżeli chcesz powiększyć lub zmniejszyć czcionkę,
  • zapisać plik jako PDF i opublikować go na swojej stronie.Generowanie protokołów dla konkretnej konkurencji


Aby wygenerować protokół do kontroli liczby okrążeń w widoku listy startowej, kliknij ikonę opcji widoczną w prawym górnym rogu, wybierz Generowanie PDF.Ta akcja wywoła to samo okno, które dostępne jest w szczegółach zawodów z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi wygenerowanie plików dla pojedynczych grup/serii, rund lub całych konkurencji.Przykład protokołu czterema zawodnikami na jednej stronie: