Ostatnim z podstawowych kroków tworzenia zawodów jest przygotowanie list startowych. Możesz to zrobić w zakładce Listy startowe dostępnej w menu po lewej stronie. Poradnik podzielony jest na następujące części:Dodawanie zawodników


Otwórz listę startową konkurencji poprzez kliknięcie jej nazwy na liście z lewej strony, następnie kliknij przycisk Dodaj zawodnika lub Dodaj zawodników, aby dodać ich do listy startowej.Zobaczysz nowe okno Dodaj zawodnika z wyszukiwarką i listą zawodników dostępnych w bazie Roster Athletics.


Znajdź zawodnika poprzez wpisanie imienia i/lub nazwiska w wyszukiwarkę, następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać zawodnika do listy startowej.


Po dodaniu jednego zawodnika możesz kontynuować wyszukiwanie i dodawanie pozostałych zawodników bez zamykania tego okna. Jeżeli nie możesz znaleźć zawodnika w bazie danych, upewnij się, że poprawnie wpisujesz jego nazwę lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.Tworzenie nowych zawodników


Jeżeli nie możesz znaleźć zawodnika w bazie danych, dodaj go do bazy poprzez kliknięcie przycisku Stwórz nowego zawodnika. Więcej informacji o tym, jak dodać nowego zawodnika znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodników.Po dodaniu wszystkich zawodników do listy startowej kliknij gdziekolwiek poza oknem Dodaj zawodnika, aby zamknąć to okno i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać listę startową.
Dodawanie i edycja klubów i rekordów


Po dodaniu zawodników do listy startowej możesz sprawdzić poprawność danych i edytować/dodać informacje o klubach (pole Klub widoczne pod datą urodzenia i narodowością zawodnika), rekordach życiowych (PB) i rekordach sezonu (SB). Aby dowiedzieć się, jak automatycznie zaktualizować rekordy korzystając z bazy Tilastopaja, przejdź do poradnika Synchronizacja PB/SB z Tilastopają.
Numery startowe


Aby dodać numer startowy kliknij dodaj w kolumnie Numer lub przejdź bezpośrednio do widoku Numery startowe. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Przypisywanie numerów startowych.Dodatkowe informacje


Kliknij dodaj w kolumnie Inf., aby dodać specjalną informację wyświetlaną obok zawodnika.Masz możliwość dodania Informacji publicznej, która widoczna będzie w aplikacji mobilnej Roster Athletics, stronie internetowej z listami startowymi i wynikami oraz plikach CSV i PDF (listy startowe, wynik i protokoły do wypełniania). Możesz użyć tego pola do dodania informacji o żółtej kartce (YC), drugiej zółtej i w konsekwencji czerwonej kartce (YRC), czerwonej kartce (RD), przekroczeniu toru (L) lub wykroczeniach w chodzie sportowym: zgięte kolano (>), utrata kontaktu (~).


Możesz dodać także Notatki (widoczne tylko dla organizatora), które widoczne będą wyłącznie dla pozostałych użytkowników panelu administracyjnego, którzy mają dostęp do danych zawodów.


Użytkownicy mają możliwość dodania informacji o nieograniczonej długości, należy jednak pamiętać, że w niektórych widokach (np. plikach PDF) notatki mogą nie być wyświetlane w całości.Rozstawianie


Dla wszystkich konkurencji (przede wszystkim dla tych, które posiadają więcej niż jedną serię/grupę) możesz przygotować listę startową, stosując opcję Rozstawianie. Aby podzielić zawodników na serie/grupy i/lub przypisać ich do torów lub zmienić kolejność, kliknij przycisk Rozstawianie zlokalizowany w prawym górnym rogu każdej listy startowej. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Rozstawianie.Rundy kwalifikacyjne


Jeżeli konkurencja uwzględnia minimum dwie rundy, możesz skorzystać z opcji Dodaj zawodników z Q/q do automatycznego stworzenia listy startowej na podstawie wyników poprzedniej rundy. Aby to zrobić, musisz ustalić zasady kwalifikacji oraz dodać wszystkie wyniki dla poprzedniej rundy. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Rundy kwalifikacyjne.
Dodawanie sztafet


Jeżeli chcesz dodać sztafetę do listy startowej, możesz to zrobić w taki sam sposób jak dodawanie zawodników (poprzez kliknięcie przycisku Dodaj sztafetę lub Dodaj sztafety).Jeżeli dodano sztafetę do listy startowej, możesz dodać do niej zawodników, klikając ikonę widoczną z prawej strony.


 

Kliknij ikonę poziomych linii poniżej, aby otworzyć nowe okno i zmienić kolejność członków sztafety za pomocą opcji przeciągnij i upuść.Konkurencje z wieloma kategoriami wiekowymi


Jeżeli w programie minutowym w kolumnie Kategoria wybrano Wiele, na liście startowej możesz określić odpowiednią kategorię wiekową dla każdego zawodnika. Jeżeli konkurencja uwzględnia różną wysokość płotków lub wagę sprzętu, informacja o sprzęcie pojawi się pod nazwą kategorii wiekowej.Gdy konkurencja obejmuje kilka kategorii wiekowych, system wygeneruje oddzielną listę startową dla każdej kategorii i wyświetli je na liście przy użyciu szarego koloru czcionki.
Przenoszenie uczestników między listami startowymi


Możesz przenosić zawodników i sztafety między listami startowymi. Aby to zrobić, zaznacz zawodników, których chcesz przenieść (wybierz pole wyboru na górze, aby zaznaczyć wszystkich zawodników), kliknij ikonę trzech kropek lub przycisk Zmień zaznaczone, a następnie wybierz Przenieś wybrane.Po kliknięciu Przenieś wybrane, otworzy się nowe okno z listą konkurencji, na które można przenieść wybranych zawodników. Listę konkurencji można sortować według daty i godziny oraz sortować i filtrować według nazw konkurencji.


UWAGA:

  • Przenoszenie zawodników lub sztafet z wynikami spowoduje usunięcie wyników,
  • Zawodnicy na listach startowych wielobojów mogą zostać przeniesieni wyłącznie na listę startową innego wieloboju,
  • Przenoszenie zawodników resetuje wybrany status w Potwierdzaniu startu, o ile Potwierdzanie startu zostało włączone w szczegółach zawodów,
  • Zawodników można przenieść wyłącznie do najniższej rundy wybranej konkurencji,
  • Przenoszenie zawodników możliwe jest tylko dla grup podsumowania. Jeżeli chcesz przenieść zawodników między grupami, skorzystaj z opcji Rozstawiania.


Klikając przycisk Zmień zaznaczone, można także usunąć wszystkich zaznaczonych zawodników. 


UWAGA: Możesz dodawać i usuwać zawodników z listy startowej w każdej chwili (nawet gdy zawody już trwają, a konkurencja już się zakończyła).Start poza konkursem (PK)


Możesz oznaczyć uczestnika jako startującego poza konkursem, jeśli włączysz tę opcję w szczegółach zawodów. W tym celu wybierz Szczegóły Dodatkowe Zezwól na starty poza konkursem (PK)Aktywne. Po aktywowaniu i zapisaniu tego ustawienia na liście startowej pojawi się nowa kolumna PK.Aby oznaczyć zawodnika jako startującego poza konkursen, otwórz odpowiednią listę startową i kliknij pole wyboru obok nazwiska zawodnika. Skrót PK pojawi się obok zawodnika w wynikach zawodów.


Zawodnikowi startującemu poza konkursem nie zostanie przypisane miejsce, zostanie on pominięty w automatycznej kwalifikacji do kolejnej rundy, a także nie będzie punktował w zawodach drużynowych oraz punktacji indywidualnej.Generowanie plików PDF


Możesz wygenerować plik PDF z listą startową, klikając ikonę opcji widoczną w prawym górnym rogu i wybierając Generowanie PDF. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Generowanie plików PDF.Po dodaniu list startowych możliwe jest przeglądanie wszystkich zawodników na jednej liście. Zobacz poradnik Lista uczestników, aby dowiedzieć się więcej.Sortowanie i filtrowanie konkurencji


Możesz zmienić sposób sortowania konkurencji klikając ikonę umieszczoną w polu wyszukiwania i wybierając sortowanie według nazwy (Nazwa konkurencji) lub według godziny rozpoczęcia (Czas konkurencji).Możesz także filtrować listę konkurencji według płci, wyłączyć dodatkowe listy wygenerowane dla kategorii wiekowych (Kategorie), a także konkurencje oznaczone jako Zakończone.


Wyszukiwanie pozwala na szukanie konkurencji oraz szukanie uczestnika (zawodników lub sztafety). Wybierając wyszukiwanie uczestników, możesz zdecydować czy system powinien automatycznie filtrować listy startowe, poprzez zaznaczenie opcji Filtruj listę startową.


Uczestników możesz wyszukiwać także bezpośrednio na liście startowej, klikając Zawodnicy/Sztafety i wpisując nazwę uczestnika.
Nawigacja


Aby w łatwy sposób przejść z widoku Listy startowej do Programu minutowego lub Wyników, kliknij ikonę dwóch strzałek umieszczoną w lewym górnym rogu. Jeżeli funkcja Potwierdzania startu jest włączona (zobacz więcej w poradniku Potwierdzanie startu), istnieje możliwość przejścia także bezpośrednio do widoku potwierdzania danej konkurencji.