Tablica z programem minutowym umożliwiają wyświetlanie programu na dużym ekranie, na dowolnym urządzeniu z dużym wyświetlaczem, np. telewizorze, monitorze, projektorze czy tablicy stadionowej.


Aby otworzyć widok tablicy, wybierz Program minutowy z menu po lewej stronie, kliknij ikonę umieszczoną w prawym górnym rogu i wybierz TablicaRozdzielczość


Dostępne są trzy warianty: Wysoka rozdzielczość, Niska rozdzielczość (ciemny), Niska rozdzielczość (jasny). Po wyborze odpowiedniej tablicy, w nowej zakładce przeglądarki, wyświetli się program, który można wyświetlić na dowolnym ekranie.

Wygląd tablicy w wysokiej rozdzielczości:W widoku tablicy dostępne są opcje umożliwiające zmianę jej wyglądu:

 • M (shift+m) - zmienia wygląd tablicy z wysokiej rozdzielczości na niską,
 • ] - zwiększa rozmiar czcionki,
 • [ - zmniejsza rozmiar czcionki,
 • \ - resetuje rozmiar czcionki.

Rozmiar czcionki ustawiony dla otwartej tablicy zostanie zapamiętany w ustawieniach przeglądarki i będzie użyty dla pozostałych tablic.Tryb programu minutowego


Osobne menu umożliwia wybranie konkurencji, które mają być wyświetlane na tablicy w zależności od daty i godziny rozpoczęcia konkurencji. Istnieją dwa poziomy ustawień. Na pierwszym możesz zdecydować czy pokazać konkurencje z kilku dni (jeśli są to zawody kilkudniowe), czy tylko z obecnego dnia. Dostępne opcje to:

 • Wszystkie dni
 • Obecny dzień

Na drugim poziomie możesz wybrać czy chcesz pokazać wszystkie konkurencje, czy tylko konkurencje, które się jeszcze nie rozpoczęły. Dostępne opcje to:

 • Przyszłe i przeszłe konkurencje
 • Tylko przyszłe konkurencjeTryby wyświetlania tablic


Poza wyborem rozdzielczości w menu Tablica można wybrać także sposób otwierania i wyświetlania tablic w przeglądarce internetowej. Dostępne są następujące opcje:

 • Pojedyncza karta - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie, bez względu na zawody lub rozdzielczość tablicy,
 • Pojedyncza karta dla zawodów - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie bez względu na rozdzielczość tablicy,
 • Pojedyncza karta dla zawodów i rodzaju tablicy - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie z uwzględnieniem rozdzielczości tablicy. 
 • Zawsze nowa karta - wyświetla tablicę zawsze w nowej karcie.


UWAGA: Jeżeli korzystasz z platformy Roster Athletics używając kilku zakładek lub okien (np. wyniki z zawodów A widoczne są w jednym oknie oraz wyniki z zawodów B widoczne są w innym oknie), należy pamiętać, że każde okno będzie traktowane niezależnie.


Jeżeli chcesz stworzyć niestandardowe tablice wyników, możesz uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych danych zawodów (list startowych i wyników) za pośrednictwem API Roster. Więcej informacji znajdziesz w poradniku API dla tablic z wynikami, produkcji telewizyjnej itp..