Tablice umożliwiają wyświetlanie list startowych i wyników na dużym ekranie, na dowolnym urządzeniu z dużym wyświetlaczem, np. telewizorze, monitorze, projektorze czy tablicy stadionowej.


Aby otworzyć widok tablicy, wybierz Listy startowe lub Wyniki z menu po lewej stronie, kliknij ikonę umieszczoną w prawym górnym rogu (nad listą z zawodnikami) i wybierz Tablica
Rozdzielczość


Dostępne są trzy warianty: Wysoka rozdzielczość, Niska rozdzielczość (ciemny), Niska rozdzielczość (jasny). Po wyborze odpowiedniej tablicy, w nowej zakładce przeglądarki, wyświetli się lista startowa lub wyniki, które można wyświetlić na dowolnym ekranie.

Wygląd tablicy z wynikami w wysokiej rozdzielczości:W widoku tablicy dostępne są opcje umożliwiające zmianę jej wyglądu:

  • M (shift+m) - zmienia wygląd tablicy z wysokiej rozdzielczości na niską,
  • ] - zwiększa rozmiar czcionki,
  • [ - zmniejsza rozmiar czcionki,
  • \ - resetuje rozmiar czcionki.

Rozmiar czcionki ustawiony dla otwartej tablicy zostanie zapamiętany w ustawieniach przeglądarki i będzie użyty dla pozostałych tablic.Tryby wyświetlania tablic


Poza wyborem rozdzielczości w menu Tablica i można wybrać także sposób otwierania i wyświetlania tablic w przeglądarce internetowej. Dostępne są następujące opcje:

  • Pojedyncza karta - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie, bez względu na zawody, konkurencję lub rozdzielczość tablicy,
  • Pojedyncza karta dla zawodów - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie dla wszystkich konkurencji danych zawodów, bez względu na rozdzielczość tablicy,
  • Pojedyncza karta dla zawodów i rodzaju tablicy - wyświetla tablicę w nowej, ale zawsze tej samej karcie dla wszystkich konkurencji danych zawodów z uwzględnieniem rozdzielczości tablicy. 
  • Zawsze nowa karta - wyświetla tablicę zawsze w nowej karcie.


UWAGA: Jeżeli korzystasz z platformy Roster Athletics używając kilku zakładek lub okien (np. wyniki z zawodów A widoczne są w jednym oknie oraz wyniki z zawodów B widoczne są w innym oknie), należy pamiętać, że każde okno będzie traktowane niezależnie.


Jeżeli chcesz stworzyć niestandardowe tablice wyników, możesz uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych danych zawodów (list startowych i wyników) za pośrednictwem API Roster. Więcej informacji znajdziesz w poradniku API dla tablic z wynikami, produkcji telewizyjnej itp..