W zakładce Program minutowy (dostępnej w menu po lewej stronie) możesz przygotować program minutowy zawodów uwzględniając wszystkie konkurencje dla wszystkich kategorii wiekowych. Domyślnym widokiem jest Pełny program minutowy, można jednak edytować program osobno w zależności od płci (Mężczyźni- konkurencję męskie, Kobiety - konkurencje damskie, Mieszane - konkurencje mieszane).


setup_meeting_18.png

 

1. Określ Grupę wiekową dla każdej konkurencji klikając na nazwę kategorii wiekowej w kolumnie Grupa wiekowa lub ikonę edycjii następnie Zmień grupę wiekową. Możesz ustawić domyślną grupę wiekową dla wszystkich konkurencji zawodów wybierając Szczegóły Grupy wiekowe i tabela sprzętu Domyślna grupa wiekowa.


setup_meeting_19.png


Lista widocznych konkurencji w oknie Wybierz grupę wiekową może zostać określona w szczegółach zawodów.


setup_meeting_19.png

 

Możesz dodać tę samą konkurencję dla różnych kategorii wiekowych klikając na ikonę plusai wybierając link Dodaj grupę wiekową.


setup_meeting_51.png


UWAGA: Grę fantasy możesz uruchomić wyłącznie dla zawodów z jedną kategorią wiekową.

 

Jeżeli w ramach jednej konkurencji mogą startować zawodnicy z różnych grup wiekowych, wybierz Wiele. Grupy wiekowe możesz przypisać zawodnikom na liście startowej.


Pamiętaj, że grupy wiekowej Wiele nie możesz wybrać, gdy wcześniej dodałeś więcej niż jedną kategorię wiekową dla tej samej konkurencji.


2. Jeżeli konkurencja uwzględnia kwalifikacje możesz je dodać lub zmienić w kolumnie Runda.


setup_meeting_52.png


Możesz dodać nową rundę klikając na ikonę plusai wybór Dodaj rundę lub poprzez zmianę dotychczasowej rundy w polu Runda.


setup_meeting_52.png


setup_meeting_52.png 

 

3. Jeżeli konkurencja uwzględnia kwalifikacje możesz ustawić zasady kwalifikacji w kolumnie Awans klikając na link Ustaw (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Rundy kwalifikacyjne). 


setup_meeting_52.png


4. Jeżeli dana runda danej konkurencji uwzględnia kilka serii/grup możesz dodać je klikając na ikonę plusa, następnie Dodaj grupę/y i wybór liczby serii/grup. Możesz dodać więcej niż 10 serii/grup powtarzając ten sam krok.


setup_meeting_52.png


UWAGA: Grupa Podsumowanie jest istotna dla zawodów z włączoną grą fantasy. Wszystkie punkty za zajęte miejsca i ustanowione rekordy pochodzą z tej grupy. Ponadto, wszystkie punkty gry fantasy za zajęte miejsca dotyczą wyłącznie miejsc w finałach.


5. Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia konkurencji/serii/grupy poprzez wpisanie jej w kolumnach Data i Godzina lub wybór z okien dialogowych.


setup_meeting_24.png


setup_meeting_24.png


6. Jeżeli konkurencja ma dedykowaną nazwę (np. nazwę sponsora), możesz dodać ją klikając na ikonę edycji i następnie Zmień nazwę.


setup_meeting_23.png


Możesz dodać tę samą konkurencję z różnymi nazwami klikając na ikonę plusai wybierając Dodaj nową konkurencję z nazwą.


setup_meeting_23.png


setup_meeting_23.png


Możesz posortować wszystkie konkurencje wybierając metodę sortowania w filtrze umieszczonym w prawym górnym rogu.


setup_meeting_23.png


Możesz również wygenerować plik PDF z programem minutowym klikając na ikonęwidoczną w prawym górnym rogu i wybierając PDF: Program minutowy.


setup_meeting_23.png