W zakładce Program minutowy (dostępnej w menu po lewej stronie) możesz przygotować program minutowy zawodów, uwzględniając wszystkie konkurencje dla wszystkich kategorii wiekowych. Domyślnym widokiem jest Pełny program minutowy, można jednak edytować program osobno w zależności od płci (Mężczyźni - konkurencję męskie, Kobiety - konkurencje damskie, Mieszane - konkurencje mieszane).


Poradnik składa się z następujących części:


 

Edytowanie programu minutowego


1. Określ Kategorię wiekową dla każdej konkurencji, klikając na nazwę kategorii w kolumnie Kategoria lub ikonę edycji i następnie Zmień kategorię wiekową. Możesz ustawić domyślną kategorię dla wszystkich konkurencji zawodów wybierając Szczegóły Kategorie i tabela sprzętu Domyślna kategoria.Lista widocznych kategorii w oknie Wybierz kategorię wiekową może zostać określona w szczegółach zawodów.


 

Możesz dodać tę samą konkurencję dla różnych kategorii wiekowych, klikając ikonę plusa i wybierając link Dodaj kategorię wiekową.UWAGA: Grę fantasy możesz uruchomić wyłącznie dla zawodów z jedną kategorią wiekową.

 

Jeżeli w ramach jednej konkurencji mogą startować zawodnicy z różnych kategorii wiekowych, wybierz Wiele. Kategorie wiekowe możesz przypisać zawodnikom na liście startowej.


Pamiętaj, że kategorii wiekowej Wiele nie możesz wybrać, gdy wcześniej dodałeś więcej niż jedną kategorię wiekową dla tej samej konkurencji.


2. Jeżeli konkurencja uwzględnia kwalifikacje, możesz je dodać lub zmienić w kolumnie Runda.Możesz dodać nową rundę, klikając ikonę plusa i wybór Dodaj rundę lub poprzez zmianę dotychczasowej rundy w polu Runda. 4. W tej samej kolumnie (Awans/model) możesz wybrać model dla konkurencji technicznej i zdecydować o liczbie rund oraz o tym ilu zawodników będzie wykonywać swoje próby w 4, 5 i 6 próbie.Kliknij na link Wybierz model i wybierz odpowiedni sposób przeprowadzenia konkursu. Dostępne modele:

  • Cztery rundy dla każdego zawodnika: każdy zawodnik ma cztery próby; brak zmiany kolejności podczas konkursu.
  • Kwalifikacje: trzy próby dla każdego zawodnika; zawodnik kończy zawody po uzyskaniu wyniki kwalifikacyjnego (jeżeli Q zostało określone w poprzednim punkcie).
  • Nielimitowana liczba rund: nieograniczona liczba rund; brak zmiany kolejności w tracie konkursu.
  • Standardowy finał: ośmiu najlepszych zawodników awansuje do 4, 5 i 6 rundy; zmiana kolejności po trzeciej rundzie.
  • Standardowy finał ze zmianą kolejności po 3 i 5 rundzie: jak wyżej z dodatkową zmianą kolejności po piątej rundzie.
  • Sześć rund dla każdego zawodnika: każdy zawodnik ma sześć prób; brak zmiany kolejności podczas konkursu.
  • Wielobój: trzy próby dla każdego zawodnika.


UWAGA: Wybór modelu dotyczy jedynie aplikacji mobilnej Roster Athletics Meet Mgmt. W wersji przeglądarkowej wciąż istnieje możliwość dowolnej edycji wszystkich wyników.


Jeżeli żaden z modeli nie został wybrany, zastosowane zostaną domyślne ustawienia: Kwalifikacje dla rund kwalifikacyjnych, Wielobój dla konkurencji technicznych rozgrywanych w ramach wieloboju oraz Standardowy finał dla wszystkich konkurencji finałowych.


5. Jeżeli dana runda danej konkurencji uwzględnia kilka serii/grup możesz dodać je, klikając ikonę plusa, następnie Dodaj grupę/y i wybór liczby serii/grup. Możesz dodać więcej niż 10 serii/grup powtarzając ten sam krok.UWAGA: Grupa Podsumowanie jest istotna dla zawodów z włączoną grą fantasy. Wszystkie punkty za zajęte miejsca i ustanowione rekordy pochodzą z tej grupy. Ponadto, wszystkie punkty gry fantasy za zajęte miejsca dotyczą wyłącznie miejsc w finałach.


6. Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia konkurencji/serii/grupy poprzez wpisanie jej w kolumnach Data i Godzina lub wybór z okien dialogowych.
Możesz zmienić format daty i godziny w ustawieniach użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Format daty i godziny


7. Jeżeli konkurencja ma dedykowaną nazwę (np. nazwę sponsora), możesz dodać ją, klikając ikonę edycji i następnie Zmień nazwę.Możesz dodać tę samą konkurencję z różnymi nazwami, klikając ikonę plusa i wybierając Dodaj nową konkurencję z nazwą.
8. Dla konkurencji biegowych możesz określić metodę pomiaru czasu, klikając ikonę kamery lub stopera.


Dostępne są trzy metody pomiaru czasu:

  • Automatyczny - elektroniczny pomiar czasu (domyślny),

  • Ręczny - ręczny pomiar czasu umożlliwiający dodawanie wyników w formacie MM:SS.s (z jednym miejscem po przecinku). Sortowanie zawodników uwzględnia wytyczne World Athletics dotyczące ręcznego pomiaru czasu,

  • Ręczny (rekordy) - jak wyżej, przy czym ta metoda umożliwia wyświetlanie ewentualnych rekordów ustanowionych przez zawodników (PB, SB, MR, WR).


Sprawdź poradniki Sprint oraz Konkurencje wytrzymałościowe, aby znaleźć więcej informacji.Pozostałe opcje


Możesz posortować wszystkie konkurencje, wybierając metodę sortowania w filtrze umieszczonym z lewej strony.Możesz również wygenerować plik PDF z programem minutowym, klikając przycisk Program minutowy PDF.


 

Pod nazwą każdej konkurencji znajduje się informacja o liczbie zawodników lub sztafet umieszczonych na liście startowej.