Aby dodać nowe zawody, wymagane jest uzupełnienie obowiązkowych pól w zakładkach Ogólne, Lokalizacja oraz Kategorie wiekowe


Wybierz Dodaj zawody z lewego menu, aby przejść do formularza.Poradnik zawiera informacje o najważniejszych polach, których wypełnienie jest niezbędne do dodania zawodów:Dodawanie nowych zawodów


1. Wpisz nazwę zawodów w polu Nazwa zawodów.


  

2. Wybierz sezon (pole Sezon), w którym odbędą się zawody (Stadion - zawody na otwartym terenie, w tym także biegi uliczne, przełajowe itp. lub Hala - zawody halowe). Pamiętaj, że od tego wyboru zależeć będzie lista dostępnych konkurencji.UWAGA: Pole Sezon nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).

 

3. Wybierz Rodzaj zawodów, który odzwierciedla ich rangę i zasięg (Międzynarodowe, Krajowe, Regionalne, Szkolne, Trening). Pamiętaj, że w przypadku wyboru zawodów szkolnych na liście startowej i w wynikach, zamiast nazw klubów, wyświetlać się będą wyłącznie nazwy szkół.Wybierz zawody testowe, jeżeli chcesz dodać fikcyjne zawody i przetestować platformę. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodów testowych.


UWAGA: W przypadku wyboru zawodów Szkolnych i Testowych, rodzaj zawodów nie może zostać zmieniony po dodaniu ich do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).


4. Wybierz Status zawodów (pole może zostać zmienione dopiero po zapisaniu zawodów). Status pozwala określić widoczność zawodów w aplikacji mobilnej Roster Athletics i przeglądarkowym kalendarzu zawodów. Domyślnym statusem widocznym w trakcie i po dodaniu nowych zawodów jest Wersja robocza. Domyślny status można zmienić w momencie, gdy zawody są gotowe do upublicznienia (UWAGA: tego kroku nie można cofnąć).


 

 • Status Wersja robocza oznacza, że zawody nie są widoczne w kalendarzu dla wszystkich użytkowników (w aplikacji i na stronie). Jeżeli chcesz otworzyć zawody tylko dla kilku użytkowników, możesz skorzystać z opcji dodania hasła (sprawdź poradnik Dodawanie hasła) lub ukryć zawody z wyników wyszukiwania (patrz poniżej w sekcji Dodatkowe).
 • Status Zaplanowane oznacza, że zawody są widoczne w kalendarzu i aplikacji, ale większość danych związanych z zawodami (np. listy startowe, wyniki, aktualności itp.) nie są dostępne dla użytkowników.
 • Status Otwarte oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą znaleźć zawody w kalendarzu i mają dostęp do danych zawodów (listy startowe, wyniki itp.).
 • Status Zakończone oznacza, że zawody wciąż są widoczne, ale gra fantasy (o ile została aktywowana) jest zakończona.
 • Status Odwołane oznacza, że zawody wciąż są widoczne na stronie i w aplikacji, ale obok ich nazwy znajduje się stosowna informacja. Nowe zgłoszenia są niemożliwe.


5. Wpisz datę i godzinę rozpoczęcia - Data/godzina rozpoczęcia (czas lokalny) oraz datę i godzinę zakończenia zawodów - Data/godzina zakończenia (czas lokalny). Daty możesz wybrać z kalendarza.


 

Możesz zmienić format daty i godziny w ustawieniach użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Ustawienia użytkownika.


6. Wybierz system pomiaru odległości dla konkurencji technicznych w polu Jednostki miary. System metryczny (Metryczne) jest miarą domyślną, ale istnieje możliwość wyboru systemu imperialnego w dwóch wariantach: Imperialne (pół cala) i Imperialne (ćwierć cala).UWAGA: Pole Jednostki miary nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).

 

7. W polu Miasto wpisz nazwę miasta, gdzie odbędą się zawody.

 


8. W polu Kraj wybierz z listy kraj, w którym odbędą się zawody. UWAGA: Po wyborze kraju, Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu zostaną wybrane automatycznie, więc upewnij się, że wybrano właściwą tabelę.

9. Po dodaniu podstawowych informacji o lokalizacji, pole Strefa czasowa ustawi się automatycznie. 


10. Określ Zestaw kategorii wiekowych i tabelę sprzętu, które dotyczą Twoich zawodów (jeżeli są inne niż wybrany kraj).Zakładka Kategorie wiekowe pozwala określić, które kategorie wiekowe dotyczą Twoich zawodów, jaki rodzaj sprzętu (waga, wysokość płotków) zostanie automatycznie przypisany do zawodników w konkurencjach z wieloma kategoriami wiekowymi oraz jakie tabele punktowe i współczynniki wiekowe zostaną użyte w zawodach drużynowych i/lub wielobojach.

 • Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu - wybierz Polska, aby wyświetlić kategorie wiekowe charakterystyczne dla Twojego kraju oraz związane z nimi wysokości płotków i waga sprzętu. Ponadto poprzez wybór Polska, automatycznie wybrane zostaną polskie tabele punktowe oraz współczynniki wiekowe dla zawodów drużynowych oraz wielobojów.
 • Domyślna kategoria wiekowa - określa, która kategoria wiekowa zostanie przypisana automatycznie po dodaniu nowej konkurencji. To pole, podobnie jak kategorię wiekową dla każdej pojedynczej konkurencji można zmienić w dowolnym momencie.
 • Kategorie wiekowe - określa rodzaj wyświetlanych kategorii wiekowych: Profesjonalne (m.in. kategorie młodzieżowe, seniorów i masters), Rozszerzone (np. szkolne) i Biegi uliczne.
 • Weryfikacja kategorii wiekowych - możesz zdecydować czy system powinien sprawdzać, czy wiek zawodnika odpowiada kategorii wiekowej konkurencji.
 • Po wyborze odpowiedniego profilu możliwe jest wybranie kategorii wiekowych (grupami lub pojedynczo), które następnie będą widoczne podczas określania kategorii wiekowych każdej konkurencji w programie minutowym.  


UWAGA: Pole Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz), więc upewnij się, że wybrano odpowiednią tabelę.


Jeżeli wszystkie powyższe informacje zostały dodane i ustawione poprawnie, możesz zapisać zawody klikając niebieski przycisk Zapisz. Jeżeli przycisk nie jest aktywny, sprawdź poprawność wpisanych danych.Dodatkowe informacje o zawodach


Aby informacje o zawodach były kompletne, warto uzupełnić pozostałe pola we wszystkich zakładkach. 


W zakładce Ogólne możesz dodać lub wybrać następujące informacje:

 • Zawody drużynowe - w tym polu możesz aktywować zawody drużynowe. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodów drużynowych.
 • Punktacja indywidualna - w tym polu możesz aktywować punktację indywidualną. Więcej informacji w poradniku Punktacja indywidualna.
 • Zgłoszenia - aktywuj, aby skorzystać z Panelu Zgłoszeń Roster. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Zarządzanie zgłoszeniami przez organizatora.
 • Potwierdzanie startu - aktywuj, jeżeli chcesz skorzystać z funkcji potwierdzania startu przed startem konkurencji. Więcej informacji w poradniku Potwierdzanie startu.
 • O zawodach - dowolna informacja tekstowa z informacjami o zawodach, która widoczna będzie na stronie zawodów w kalendarzu.
 • Zdjęcie zawodów - w tym miejscu możesz dodać zdjęcie lub obrazek, który będzie wyświetlał się jako główna grafika zawodów. Jeżeli nie dodasz własnego zdjęcia, system wyświetli losowe zdjęcie z bazy danych Roster Athletics. Zalecamy dodawanie zdjęć w rozmiarze 1280x850 pikseli i unikanie dodawania ważnych informacji (np. logotypów) blisko krawędzi.

 

W zakładce Kontakt możesz dodać następujące informacje:

 • Adres e-mail - adres e-mail organizatora.
 • Telefon kontaktowy - numer telefonu organizatora.


W zakładce Lokalizacja możesz dodać także:

 • Nazwa obiektu - nazwa stadionu, hali lub innego miejsca, w którym odbędą się zawody.
 • Adres - nazwa ulicy, przy której znajduje się miejsce rozgrywania zawodów.
 • Kod pocztowy - kod pocztowy miejsca, gdzie rozgrywane są zawody.


W zakładce Dodatkowe możesz ustawić następujące opcje:

 • Większe podium - określa liczbę dodatkowych wyróżnień wyświetlanych w aplikacji mobilnej przy wynikach zawodników (np. gdy nagradzanych jest sześć, a nie tylko trzech najlepszych zawodników).
 • Adres URL do transmisji HLS - dodaj adres URL, aby wyświetlić transmisję wideo w zakładce PROGRAM w aplikacji mobilnej. Więcej informacji w poradniku: Dodawanie transmisji wideo.
 • Gra fantasy - aktywuj grę fantasy dla swoich zawodów. Więcej informacji w poradniku: Dodawanie gry fantasy.
 • Widoczność daty urodzenia - Pełna, Niewidoczna, Tylko rok (domyślne).
 • Kanał z wiadomościami - Włączony (domyślne), Ograniczony (tylko organizator może dodawać komentarze), Wyłączony.
 • Widoczność w kalendarzu - zadecyduj czy zawody powinny być widoczne w kalendarzu zawodów dla wszystkich użytkowników (w wersji przeglądarkowej oraz w aplikacji). Wybierz Ukryte, np. jeżeli chcesz dodać zawody testowe. Wciąż będzie można skorzystać z wszystkich funkcji platformy (w tym z systemu zgłoszeń), ale dostęp do zawodów będzie wyłącznie poprzez udostępnienie Linku do wersji publicznej, który można skopiować z zakładki Ogólne.
 • Widoczność wycofanych zawodników - zdecyduj czy zawodnicy, którzy nie potwierdzili swojego startu, powinni być wyświetlani w wynikach konkurencji w plikach PDF, tablicach z wynikami oraz na stronie internetowej.
 • Zezwól na starty poza konkursem (PK) - zdecyduj, czy chcesz mieć opcję oznaczania zawodników jako startujących poza konkursem. Zawodnikom startującym poza konkursem nie zostaną przypisane miejsca, zostaną oni pominięci w automatycznej kwalifikacji do kolejnej rundy, a także nie będą punktowali w zawodach drużynowych. Aktywowanie tej opcji doda nową kolumnę PK na listach startowych.


W zakładce Statystyki możesz wczytać i przeglądać statystyki związane z zawodami:

 • Liczba startów (wszystkie, z podziałem na płeć, dla zawodników i sztafet),
 • Unikalna liczba zawodników (z podziałem na płeć, uwzględniając i wyłączając członków sztafet),

  Osobne statystyki dla klubów i drużyn (jeżeli zawody drużynowe zostały aktywowane).


Aby uzyskać więcej informacji o innych funkcjach dostępnych w zakładce Szczegóły, zapoznaj się z następującymi poradnikami: