Aby dodać nowe zawody do systemu wymagane jest uzupełnienie wymaganych pól w zakładkach Ogólne, Lokalizacja oraz Grupy wiekowe i tabela sprzętu


Dodawanie nowych zawodów


1. Wpisz nazwę zawodów w polu Nazwa zawodów.


setup_meeting_01.png

  

2. Wybierz sezon (pole Sezon), w którym odbędą się zawody (Stadion - zawody na otwartym terenie, w tym także biegi uliczne przełajowe itp. lub Hala - zawody halowe). Pamiętaj, że od tego wyboru zależeć będzie lista dostępnych konkurencji.


setup_meeting_03.png


UWAGA: Pole Sezon nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Zapisz).

 

3. Wybierz Rodzaj zawodów, który odzwierciedla ich rangę i zasięg (Międzynarodowe, Krajowe, Regionalne, Szkolne, Trening). Pamiętaj, że w przypadku wyboru zawodów szkolnych na liście startowej i w wynikach - zamiast nazw klubów - wyświetlać się będą nazwy szkół.


setup_meeting_07.png


UWAGA: W przypadku wyboru zawodów szkolnych, rodzaj zawodów nie może zostać zmieniony po dodaniu ich do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Zapisz).


4. Wybierz Status zawodów. Status pozwala określić widoczność zawodów w aplikacji mobilnej Roster Athletics. Domyślnym statusem widocznym w trakcie i po dodaniu nowych zawodów jest Wersja robocza. Domyślny status można zmienić w momencie, gdy zawody są gotowe do upublicznienia (UWAGA: tego kroku nie można cofnąć).


setup_meeting_10.png

 

 • Status Wersja robocza oznacza, że zawody nie są widoczne w aplikacji. Jeżeli chcesz otworzyć zawody tylko dla kilku użytkowników możesz skorzystać z opcji dodania hasła (sprawdź poradnik Dodawanie hasła).
 • Status Zaplanowane oznacza, że zawody są widoczne w aplikacji, ale większość danych związanych z zawodami (np. program minutowy, listy startowe, aktualności itp.) nie są dostępne dla użytkowników.
 • Status Otwarte oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą znaleźć zawody w aplikacji i mają dostęp do danych zawodów (listy startowe, wyniki itp.).
 • Status Zakończone oznacza, że zawody wciąż są widoczne w aplikacji, ale gra fantasy jest zakończona.


5. Wpisz lub wybierz datę i godzinę rozpoczęcia - Data/godzina rozpoczęcia (czas lokalny) oraz datę i godzinę zakończenia zawodów - Data/godzina zakończenia (czas lokalny).


setup_meeting_04.png


setup_meeting_05.png

 

6. Wybierz system pomiaru odległości dla konkurencji technicznych w polu Jednostki miary. System metryczny (Metryczne) jest miarą domyślną, ale istnieje możliwość wyboru systemu imperialnego (Imperialne).


setup_meeting_06.png


UWAGA: Pole Jednostki miary nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Zapisz).

 

7. W polu Miasto wpisz nazwę miasta lub miejsce, gdzie odbędą się zawody.

 

8. W polu Kraj wpisz nazwę lub wybierz kraj, w którym odbędą się zawody. 


setup_meeting_08.png


9. Po dodaniu podstawowych informacji o lokalizacji, pole Strefa czasowa ustawi się automatycznie. 


10. Określ Zestaw grup wiekowych i tabelę sprzętu, które dotyczą Twoich zawodów.


setup_meeting_06.png


Zakładka Grupy wiekowe i tabela sprzętu pozwala określić, które kategorie wiekowe dotyczą Twoich zawodów, a także jaki rodzaj sprzętu (waga, wysokości) zostaną automatycznie przypisane do zawodników w konkurencjach z wieloma kategoriami wiekowymi.

 • Zestaw grup wiekowych i tabela sprzętu - wybierz Polska, aby wyświetlić kategorie wiekowe charakterystyczne dla Twojego kraju oraz związane z nimi wysokości płotków i waga sprzętu.
 • Domyślna grupa wiekowa - określa, która grupa wiekowa zostanie przypisana automatycznie po dodaniu nowej konkurencji. To pole, podobnie jak grupę wiekową dla każdej pojedynczej konkurencji można zmienić w dowolnym momencie.
 • Profile - określa rodzaj wyświetlanych grup wiekowych: Profesjonalne (m.in. kategorie młodzieżowe, seniorów i weteranów), Rozszerzone (np. szkolne) i Biegi uliczne.
 • Po wyborze odpowiedniego profilu możliwe jest wybranie grup wiekowych (kategoriami lub pojedynczo), które następnie będą widoczne podczas określania grup wiekowych każdej konkurencji w programie minutowym.  


UWAGA: Pole Zestaw grup wiekowych i tabela sprzętu nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Zapisz).


Jeżeli wszystkie powyższe informacje zostały dodane i ustawione poprawnie, możesz zapisać zawody klikając na niebieski przycisk Zapisz. Jeżeli przycisk nie jest aktywny, sprawdź poprawność wpisanych danych.


Dodatkowe informacje o zawodach


Aby informacje o zawodach były kompletne, warto uzupełnić pozostałe pola we wszystkich zakładkach. 


W zakładce Ogólne możesz dodać lub wybrać następujące informacje:

 • Nazwa obiektu - nazwa stadionu, hali lub innego miejsca, w którym odbędą się zawody.
 • Punktacja drużynowa - w tym polu możesz wybrać odpowiedni system punktacji, jeżeli zawody są zawodami drużynowymi. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodów drużynowych.
 • Zdjęcie zawodów - w tym miejscu możesz dodać zdjęcie lub obrazek, który będzie wyświetlał się jako główna grafika zawodów, zarówno w panelu zarządzania zawodami, jak i w aplikacji. Jeżeli nie dodasz własnego zdjęcia, system wyświetli losowe zdjęcie z bazy danych Roster Athletics.

 

W zakładce Kontakt możesz dodać następujące informacje:

 • Adres e-mail - adres e-mail organizatora.
 • Telefon kontaktowy - numer telefonu organizatora.


W zakładce Lokalizacja możesz dodać także:

 • Adres - nazwa ulicy, przy której znajduje się miejsce rozgrywania zawodów.
 • Kod pocztowy - kod pocztowy miejsca, gdzie rozgrywane są zawody.


Aby uzyskać więcej informacji o innych funkcjach dostępnych w zakładce Szczegóły, zapoznaj się z następującymi poradnikami: