Aby dodać nowe zawody do systemu wymagane jest uzupełnienie wybranych pól w zakładkach General (informacje podstawowe) i Location (lokalizacja). 


1. Wpisz nazwę zawodów w polu Meeting name.


setup_meeting_01.png

  

2. Wybierz sezon (pole Season), w którym odbędą się zawody (Outdoor - zawody na otwartym terenie lub Indoor - zawody halowe). Pamiętaj, że od tego wyboru zależeć będzie lista dostępnych konkurencji.


setup_meeting_03.png


UWAGA: Pole Season nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Save).

 

3. Wpisz lub wybierz datę i godzinę rozpoczęcia - Meeting start (local date and time) oraz datę i godzinę zakończenia zawodów - Meeting end (local date and time).


setup_meeting_04.png


setup_meeting_05.png

 

4. Wybierz system pomiaru odległości dla konkurencji technicznych w polu Measurements. System metryczny (Metric) jest miarą domyślną, ale istnieje możliwość wyboru systemu imperialnego (Imperial).


setup_meeting_06.png


UWAGA: Pole Measurements nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk Save).

 

5. W polu City wpisz nazwę miasta lub miejsce, gdzie odbędą się zawody.

 

6. W polu Country wpisz nazwę lub wybierz kraj, w którym odbędą się zawody. 


setup_meeting_08.png


Jeżeli zawody zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych, wybierz stan w polu State.


setup_meeting_09.png


7. Po dodaniu podstawowych informacji o lokalizacji, strefa czasowa (pole Time-zone) ustawi się automatycznie. 


Jeżeli wszystkie powyższe informacje zostały dodane i ustawione poprawnie, możesz zapisać zawody klikając na niebieski przycisk Create. Jeżeli przycisk nie jest aktywny, sprawdź poprawność wpisanych danych.


Aby informacje o zawodach były kompletne, warto uzupełnić pozostałe pola we wszystkich zakładkach. 

W zakładce General możesz dodać lub wybrać następujące informacje:

  • Venue name - nazwa stadionu, hali lub innego miejsca, w którym odbędą się zawody.
  • Meeting type - rodzaj zawodów (International = międzynarodowy, National = krajowy, Regional = regionalny, School = zawody szkolne, Training = zawody treningowe). Pamiętaj, że w przypadku wyboru zawodów szkolnych (School) na liście startowej i w wynikach - zamiast nazw klubów - wyświetlać się będą nazwy szkół.


setup_meeting_07.png

  • Meeting status - status zawodów, który pozwala określić widoczność zawodów w aplikacji. Pamiętaj, że status Draft powinieneś zmienić w momencie, gdy zawody są gotowe do upublicznienia (UWAGA: tego kroku nie można cofnąć).


setup_meeting_10.png

 

Draft status oznacza, że zawody nie są widoczne w aplikacji. Jeżeli chcesz otworzyć zawody tylko dla kilku użytkowników możesz skorzystać z opcji dodania hasła.

Scheduled status oznacza, że zawody są widoczne w aplikacji, ale większość danych związanych z zawodami (np. program minutowy, listy startowe, aktualności itp.) nie są dostępne dla użytkowników.

Open status oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą znaleźć zawody w aplikacji i mają dostęp do danych zawodów (listy startowe, wyniki itp.).

Finished status oznacza, że zawody wciąż są widoczne w aplikacji, ale gra fantasy jest zakończona.


  • Team scoring - w tym polu możesz wybrać odpowiedni system punktacji, jeżeli zawody są zawodami drużynowymi. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodów drużynowych.
  • Meeting image - w tym miejscu możesz dodać zdjęcie lub obrazek, który będzie wyświetlał się jako główna grafika zawodów, zarówno w panelu zarządzania zawodami, jak i w aplikacji. Jeżeli nie dodasz własnego zdjęcia, system wyświetli losowe zdjęcie z bazy danych Roster Athletics.

 

W zakładce Contact (kontakt) możesz dodać następujące informacje:

  • Contact email - adres e-mail organizatora.
  • Contact phone - numer telefonu organizatora.


W zakładce Location (lokalizacja) możesz dodać także:

  • Street address - nazwa ulicy, przy której znajduje się miejsce rozgrywania zawodów.
  • Postcode - kod pocztowy miejsca, gdzie rozgrywane są zawody.