Platforma Roster Athletics umożliwia przeprowadzenie zawodów drużynowych z kilkoma klasyfikacjami, każdą z inną metodą punktacji.

Podstawowe kroki niezbędne do stworzenia zawodów drużynowych:

 1. Włącz zawody drużynowe,
 2. Dodaj klasyfikację drużynową,
 3. Dodaj wszystkie drużyny,
 4. Przypisz drużyny do odpowiedniej klasyfikacji drużynowej,
 5. Przypisz zawodników i sztafety do odpowiednich drużyn,
 6. Przeglądaj wyniki zawodów drużynowych.


Każde zawody drużynowe umożliwiają dodanie klasyfikacji męskiej i żeńskiej (osobno) lub klasyfikacji mieszanej. Wyniki uzyskiwane przez uczestników mieszanych drużyn, punktować będą wyłącznie w klasyfikacji mieszanej.


Zależność pomiędzy drużynami, klubami/szkołami i zawodnikami/sztafetami:

 • Klub/szkoła (oraz narodowość) związane są z zawodnikiem/sztafetą i mogą zostać dodane w profilu zawodnika/sztafety.
 • Każda drużyna (z wyjątkiem drużyn narodowych) jest zazwyczaj powiązana z określonym klubem/szkołą. Przypisanie drużyny do klubu jest możliwe w profilu drużyny. Istnieje możliwość dodania drużyn niezwiązanych z żadnym klubem, ale nie jest to rekomendowane.


Aby uzyskać więcej informacji o klubach/szkołach sprawdź poradnik Dodawanie klubu/szkoły, natomiast aby uzyskać więcej informacji o drużynach, sprawdź poradnik Dodawanie drużyn.Włącz zawody drużynowe


Aby zacząć, aktywuj zawody drużynowe, wybierając Szczegóły Ogólne Zawody drużynoweAktywne i klikając na przycisk Zapisz.Po aktywowaniu zawodów drużynowych, w menu po lewej stronie pojawią się dwie nowe pozycje: Zawody drużynowe i Wyniki drużynowe.


 

Wybierz Zawody drużynowe z menu, aby przejść do konfiguracji zawodów drużynowych.
Dodaj zawody drużynowe


Kliknij przycisk Dodaj klasyfikację drużynową, aby dodać klasyfikację.


 

W nowo otwartym oknie Dodaj klasyfikację drużynową, możesz wybrać metodę punktacji oraz dodać nazwę klasyfikacji (np. Ranking klubowy). Pole z nazwą może pozostać puste, jeżeli wybrana metoda punktacji jest używana w zawodach drużynowych tylko raz. Platforma Roster Athletics umożliwia wybór różnych metod punktacji. Dostępne metody dostępne są w menu rozwijanym w polu Punktacja drużynowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej z metod, kliknij ikonę i widoczną nad polem wyboru. Pełny opis metod punktacji dostępny jest także na dole tego poradnika.


Jeżeli zawody uwzględniają dwie klasyfikacje drużynowe, możesz posortować je, klikając przycisk Zmień kolejność i w nowym oknie przesunąć drużyny używając metody przeciągnij i upuść. Kolejność klasyfikacji przekłada się na kolejność drużyn wyświetlanych na listach startowych i wynikach, w przypadku, gdy zawodnik przypisany jest do więcej niż jednej drużyny.


 


Dodawanie drużyn


Istnieją trzy metody dodawania drużyn do zawodów drużynowych.


 1. Dodawanie drużyn ręcznie poprzez kliknięcie przycisku Dodaj drużynę, widoczny w sekcji Wszystkie drużynyPo kliknięciu przycisku pojawi się nowe okno Dodaj drużynę. Znajdź odpowiednią drużynę poprzez wpisanie jej nazwy (lub części nazwy) w polu wyszukiwarki. Jeżeli drużyna istnieje w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Dodaj widoczny tuż obok nazwy drużyny. Aby ułatwić wyszukiwanie drużyn, możesz użyć filtrów i wyszukiwać drużyny według kraju, płci oraz przynależności (klub, kraj).


Po dodaniu drużyny do listy możesz kontynuować wyszukiwanie i dodać pozostałe drużyny bez zamykania okna. Jeżeli nie możesz znaleźć swojej drużyny w bazie danych, upewnij się, że wpisujesz poprawną nazwę lub wykonaj kolejne kroki.


 

Jeżeli drużyny nie ma w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Stwórz nową drużynę i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji Dodawanie drużyn.


Po dodaniu wszystkich drużyn kliknij gdziekolwiek poza oknem Dodaj drużynę, aby wrócić do widoku drużyn przypisanych do zawodów i następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać listę drużyn.


 1. Dodawanie drużyn poprzez import pliku CSV. W tym przypadku każdy zawodnik lub sztafeta może zostać przypisany do drużyny lub kilku drużyn, poprzez dodanie nazwy drużyny w kolumnie TeamName (dla pierwszej drużyny) oraz TeamName2, TeamName3 (dla kolejnych drużyn). Po zaimportowaniu pliku wszystkie drużyny pojawią się w kolumnie Wszystkie drużyny w widoku Zawody drużynowe.

  Importowanie pliku CSV umożliwia dodanie wyłącznie drużyn męskich i żeńskich. Drużyny mieszane należy dodać ręcznie lub skorzystać z poniższej metody. Więcej informacji na temat importowania zawodników za pomocą pliku CSV znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


 1. Automatyczne dodawanie drużyn poprzez kliknięcie ikony trzech kropek i wybranie odpowiedniej kategorii. Ta metoda pozwala na dodanie:
  • Drużyn narodowych, które dodawane są automatycznie na podstawie narodowości zawodników i sztafet na liście startowej.
  • Drużyn klubowych/szkolnych, które dodawane są automatycznie na podstawie przynależności zawodników i sztafet. Korzystając z tej metody, należy spełnić kilka warunków:
   • Kluby/szkoły są przypisane do zawodników/sztafet.


    Przykład: Adrianna Sułek jest członkinią CWZS Zawisza Bydgoszcz SL, co można zobaczyć w profilu zawodniczki (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Zawodnicy → Adrianna Sułek).

   • Drużyny są przypisane do odpowiednich klubów/szkół.


    Przykład: Drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL jest powiązana z klubem o tej samej nazwie, co można zobaczyć w profilu drużyny (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Drużyny→ CWZS Zawisza Bydgoszcz SL).

   • Wyznaczono domyślną drużynę (Primary) w profilu klubu/szkoły dla każdej płci (mężczyźni, kobiety i mieszane).


    Przykład: klub CWZS Zawisza Bydgoszcz SL przypisany jest do trzech drużyn i wszystkie oznaczono jako domyślne. W przypadku większej liczby drużyn (np. trzech drużyn męskich), należy wybrać jedną domyślną drużynę. Lista przypisanych drużyn widoczna jest po wybraniu z menu po lewej stronie PRZEGLĄD Kluby/szkoły → CWZS Zawisza Bydgoszcz SL → Drużyny.

    Przykład: po spełnieniu powyższych warunków, po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn, drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL zostanie dodana do listy Wszystkich drużyn, a Adrianna Sułek przypisana do tej drużyny.


Automatycznie dodając drużyny klubowe/szkolne lub narodowe należy wybrać płeć:  Mężczyźni i Kobiety lub Mieszane.Liczba [x] widoczna obok nazwy drużyny na liście Wszystkie drużyny, oznacza do ilu klasyfikacji drużyna została przypisana. 


 

Przykład: drużyna CWZS Zawisza Bydgoszcz SL [1] została przypisana do klasyfikacji Kluby. W przypadku dodania tej samej drużyny do kolejnej klasyfikacji, w nawiasie pojawiłaby się liczba [2].

Po dodaniu wszystkich drużyn do listy należy je przypisać do odpowiednich klasyfikacji drużynowych.Przypisywanie drużyn do zawodów drużynowych


Na początku wybierz klasyfikację drużynową z listy Zawody drużynowe widocznej po lewej stronie.


Możesz filtrować listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny poprzez kliknięcie ikony filtrowania i wybranie lub odznaczenie odpowiednich pól.Istnieją trzy metody przypisywania drużyn do klasyfikacji drużynowych:


 1. Przypisywanie drużyn ręcznie poprzez użycie opcji przeciągnij i upuść. W tym celu ustaw kursor myszy na wybraną drużynę z listy Wszystkie drużyny, wciśnij lewy klawisz myszy i trzymając wciśnięty klawisz, przesuń zespół w prawą stronę, do wybranej klasyfikacji drużynowej. 1. Przypisanie wszystkich drużyn z listy Wszystkie drużyny. W tym celu kliknij przycisk Dodaj wszystkie drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybór opcji Dodaj wszystkie drużyny.


 

Pozostałe opcje dostępne po kliknięciu ikony trzech kropek umożliwiają: Edytowanie widocznej klasyfikacji drużynowej, np. poprzez zmianę nazwy lub metody punktacji, Usunięcie wszystkich drużyn z widocznej klasyfikacji oraz Usunięcie klasyfikacji drużynowej.


 1. Przypisanie widocznych drużyn z listy Wszystkie drużyny po zastosowaniu filtrowania. Aby zmienić listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny, kliknij ikonę filtra (trzy poziome kreski) widoczną w prawym górnym rogu tej sekcji oraz zaznacz/odznacz wybrane pola. Następnie kliknij przycisk Dodaj widoczne drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybierz opcję Dodaj widoczne drużyny.


 

Wybrane filtry pozostaną aktywne, do czasu aż opuścisz widok ZAWODY Zawody drużynowe.


W każdej chwili możesz usunąć wybrane drużyny z danej klasyfikacji drużynowej lub z listy Wszystkie drużyny klikając na ikonę X widoczną obok nazwy drużyny.


UWAGA: jeżeli usuniesz drużynę z listy Wszystkie drużyny, drużyna zostanie usunięta ze wszystkich klasyfikacji, do których została przypisana. Przypisywanie zawodników i sztafet do drużyn


Istnieją trzy różne metody przypisywania drużyn do zawodników/sztafet.


 1. Ręczne przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet na liście startowej. W tym celu przejdź do ZAWODY Listy startowe i wybierz odpowiednią konkurencję. Po dodaniu zawodników do listy startowej i uprzednim dodaniu drużyn do zawodów drużynowych będzie można przypisać zawodnika do wybranej drużyny w kolumnie Drużyna. Pamiętaj, że zawodnik/sztafeta może być członkiem kilku drużyn. 1. Przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet w pliku CSV. Zawodnicy/sztafety mogą zostać dodani do list startowych za pomocą importu pliku CSV. Aby skorzystać z tej możliwości, dodaj nazwę drużyny w kolumnie TeamName (TeamName2, TeamName3 w przypadku przypisania do kilku drużyn). Po imporcie wszystkie drużyny pojawią się w sekcji Wszystkie drużyny, należy je później przypisać do wybranych klasyfikacji drużynowych. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź poradnik Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.

  UWAGA: plik CSV umożliwia dodanie wyłącznie drużyn męskich lub żeńskich. Aby dodać i przypisać zawodników do drużyn mieszanych należy skorzystać z metody A lub C.

 2. Automatyczne dodawanie drużyn do zawodników/sztafet. Po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn (sprawdź Dodawanie drużyn, punkt C), drużyny zostaną automatycznie przypisane do zawodników na podstawie wybranej kategorii:
  • Dla zawodów międzypaństwowych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny narodowe.
  • Dla klasyfikacji klubowych/szkolnych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny klubowe/szkolne.


Należy pamiętać, że zawodnik/sztafeta może być jednocześnie członkiem wielu drużyn oraz zostać przypisany do kilku klasyfikacji drużynowych.


Przypisanie lub usunięcie drużyny jest możliwe w każdym momencie trwania zawodów.Dodatkowy widok: Drużyny


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Drużyny, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.


 

Widok Drużyny zawiera zawodników i sztafety przypisanych do poszczególnych drużyn.W tym widoku istnieje możliwość dodania nowych drużyn (Dodaj drużynę) oraz automatycznego dodawania drużyn (Dodaj drużyny automatycznie), a także możliwość usunięcia już dodanych drużyn.


 


Dodatkowy widok: Uczestnicy


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Uczestnicy, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.Widok Uczestnicy zawiera listę wszystkich zawodników i sztafet widocznych na liście startowej. Umożliwia on wyświetlanie uczestników przypisanych do konkretnej klasyfikacji drużynowej lub nieprzypisanych do żadnej klasyfikacji.W widoku Uczestnicy możliwe jest przypisanie drużyn do zawodników w podobny sposób jak na liście startowej.Wszyscy nieprzypisani zawodnicy lub sztafety zostaną wyświetleni w widoku Bez drużyny, który może posłużyć organizatorowi do weryfikacji, czy wszyscy zawodnicy zostali przypisani do swoich drużyn.


W przypadku wystąpienia konfliktów, w widoku zawodów drużynowych oraz w nagłówku strony (tuż obok nazwy zawodów) pojawi się informacja o błędach.

 


Lista błędów wyświetli zawodników przypisanych do więcej niż jednej drużyny w ramach tej samej klasyfikacji drużynowej. W powyższym przykładzie Weronika Lizakowska błędnie została przypisana do dwóch różnych klubów. Błąd można wyeliminować bezpośrednio w widoku błędów poprzez odznaczenie odpowiedniej drużyny.Przeglądanie wyników drużynowych


Wyniki drużynowe dostępne są po wybraniu ZAWODY Wyniki drużynowe z menu po lewej stronie.Z lewej strony widoczne są wszystkie dostępne klasyfikacje drużynowe z uwzględnieniem podziału na płeć.

 

UWAGA: jeżeli nie widzisz zaktualizowanych wyników drużynowych po wprowadzeniu rezultatów, upewnij się, że przypisałeś miejsca wszystkim zawodnikom (ZAWODY Wyniki), zapisałeś wyniki oraz oznaczyłeś konkurencję jako ZAKOŃCZONĄ. 


Tabela z wynikami drużynowymi posortowana jest według łącznej sumy punktów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych przez drużynę w poszczególnych konkurencjach.


UWAGA: zawodnicy reprezentujący drużyny męskie lub żeńskie mogą startować w konkurencjach mieszanych i wciąż zdobywać punkty dla swojej drużyny zgodnie z wybraną płcią. Np. zawodniczka, która zajęła 5 miejsce w biegu mieszanym (4 pierwsze miejsca zajęli mężczyźni), może otrzymać komplet punktów za pierwsze miejsce wśród kobiet.


Kliknięcie nazwę konkurencji przeniesie cię do widoku wyników danej konkurencji indywidualnej.


Gdy wyniki konkurencji są oznaczone jako zakończone, wszystkie późniejsze zmiany dokonywane w wynikach tej konkurencji, automatycznie zaktualizują wyniki drużynowe. Istnieje jednak dodatkowa możliwość ręcznego aktualizowania wyników drużynowych poprzez kliknięcie przycisk Aktualizuj ranking.  Ponadto w widoku drużynowym istnieje przycisk Wyczyść, który wyczyści wszystkie dostępne rankingi drużynowe (punkty można przywrócić lub obliczyć na nowo aktualizując rankingi ponownie). 


W widoku wyników drużynowych istnieje możliwość wygenerowania plików PDF z wszystkimi rankingami [PDF: Wyniki drużynowe (wszystkie)] lub wyłącznie z widocznym rankingiem [PDF: Wyniki drużynowe (wyświetlany ranking)].
Dostępne metody punktacji drużynowej


Sprawdź wszystkie dostępne metody w poradniku Metody punktacji drużynowej.

Poniższa lista ze szczegółowym opisem dostępnych punktacji drużynowych dostępna jest także poprzez wybranie: ZAWODY Zawody drużynoweDodaj klasyfikację drużynowąPunktacja drużynowa → ikona i widoczna nad listą metod punktacji.