Możesz nadać uprawnienia do przeglądania lub edytowania zawodów innym użytkownikom platformy Roster Athletics. W tym celu otwórz zakładkę Uprawnienia w widoku Szczegóły. Możesz nadać odpowiednie uprawnienia pojedynczym użytkownikom lub całej organizacji, do której należysz.Nadawanie uprawnień użytkownikowi


1. Aby dodać nowego użytkownika do listy, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.


2. Wpisz adres e-mail tego użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. Adres e-mail musi być przypisany do istniejącego użytkownika platformy do zarządzania zawodami Roster Athletics.3. Po dodaniu użytkownika otrzyma on uprawnienia do przeglądania (Przeglądanie). Możesz nadać użytkownikowi więcej uprawnień poprzez wybranie ich z listy Dodaj uprawnienia.


  • Przeglądanie - użytkownik może przeglądać wszystkie informacje, ale nie może ich edytować.
  • Edytowanie - użytkownik może edytować dane konkretnych zawodów (listy startowe, wyniki itp.).
  • Admin - użytkownik może nadawać uprawnienia innym użytkownikom.4. Aby usunąć użytkownika z listy, kliknij na ikonę kosza.Nadawanie uprawnień organizacji


Po dodaniu zawodów wszyscy użytkownicy należący do tej samej organizacji co twórca mityngu, otrzymają uprawnienia do przeglądania zawodów. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom z organizacji edycję zawodów, należy wybrać Edytowanie z listy Dodaj uprawnienia.