Jeżeli konkurencja składa się co najmniej z dwóch rund (np. eliminacje i finał), możesz dodać zasady kwalifikacji do kolejnej rundy i skorzystać z funkcji automatycznego awansu.


Poradnik podzielony jest na następujące części:


Informacje podstawowe


Jeżeli konkurencja obejmuje co najmniej jedną rundę kwalifikacyjną (np. preeliminacje, serie, półfinały dla konkurencji biegowych lub kwalifikacje dla konkurencji technicznych) na liście wyników tej rundy pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie Awans.


setup_meeting_50.png


W tej kolumnie możesz wybrać zawodników/sztafety z kwalifikacją do kolejnej rundy.

  • - oznacza kwalifikację dzięki zajęciu odpowiedniego miejsca w konkurencjach biegowych lub wypełnienie wskaźnika kwalifikacyjnego w konkurencjach technicznych,
  • - oznacza kwalifikację dzięki uzyskaniu odpowiedniego wyniku w konkurencjach biegowych lub awans do kolejnej rundy bez wskaźnika kwalifikacyjnego dla konkurencji technicznych.


Jeżeli ustawiono zasady kwalifikacji podczas przygotowywania programu minutowego (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Dodawanie programu zawodów), wówczas oznaczenia Q i q pojawią się automatycznie w momencie dodania wyniku oraz miejsca zawodnika/sztafety.


Dzięki oznaczeniu zawodników, którzy uzyskali awans do następnej rundy, możesz szybko przygotować listę startową kolejnej rundy, klikając przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Ta opcja dostępna jest zarówno w widoku list startowych, jak i wyników.


setup_meeting_49.png


Lista zakwalifikowanych zawodników powstaje na podstawie listy podsumowania poprzedniej rundy.Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji biegowej


1. W programie minutowym wybierz odpowiednią rundę (preeliminacje, seria, półfinał, finał) oraz liczbę grup danej rundy (dodawanie grup jest możliwe także w widoku Rozstawianie). W omawianym przykładzie mamy dwie rundy (seria i finał) oraz dwie grupy w pierwszej rundzie. 2. Następnie wybierz kryteria kwalifikacji, klikając Ustaw w kolumnie Awans. W nowym oknie pojawi się możliwość określenia liczby zawodników, którzy awansują do kolejnej rundy z miejsc - Najlepsi zawodnicy z każdej serii (Q) oraz liczby zawodników, którzy awansują z czasem - Najszybsi zawodnicy z czasami (q).

W naszym przykładzie Q = 2, q = 4, co oznacza, że dwóch najlepszych zawodników z każdej serii oraz 4 najszybszych z rankingu podsumowania awansuje do finału. W finale znajdzie się więc 8 zawodników.3. Przejdź do listy startowej i dodaj zawodników (zobacz więcej w poradniku Dodawanie list startowych lub Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV). Po ich dodaniu przejdź do opcji Rozstawiania.4. W widoku rozstawiania przydziel zawodników do dwóch serii według preferowanej metody (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Rozstawianie).5. Przejdź do dodawania wyników. W przypadku dodawania wyników za pomocą integracji z systemem pomiaru czasu (np. FinishLynx) lub aplikacji Meet Mgmt, miejsca oraz Q zostaną dodane automatycznie w momencie dodania rezultatu. W przypadku dodawania wyników w wersji przeglądarkowej serwisu Roster Athletics konieczne jest przypisanie miejsc zawodnikom poprzez kliknięcie ikony Sortuj zawodników. W tym przypadku zawodnicy z pierwszych dwóch miejsc zostaną oznaczeni dużym Q.Po dodaniu wszystkich wyników (niezależnie od metody) należy oznaczyć wyniki jako Zakończone.6. Wraz z oznaczeniem wyników ostatniej grupy jako zakończone, grupa podsumowania także zostanie oznaczana jako kompletna i małe q zostaną automatycznie przypisane odpowiednim zawodnikom, zgodnie z zasadami określonymi w programie minutowym.7. Aby wygenerować listę startową dla kolejnej rundy, przejdź do jej listy startowej lub wyników (np. finału) i kliknij przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Wszyscy zawodnicy z Q/q z poprzedniej rundy zostaną automatycznie dodani. Po kliknięciu przycisku Zapisz, możliwy będzie wybór opcji Rozstawiania.


8. Wśród zasad rozstawiania dla konkurencji z wieloma rundami możliwe będzie wybranie wyniku kwalifikacyjnego jako podstawę rozstawienia i przydziału toru.UWAGA: Jakakolwiek zmiana wyniku w serii eliminacyjnej po dodaniu zawodników do listy startowej kolejnej rundy nie zaktualizuje wyników kwalifikacyjnych automatycznie (oznacza to, że nie zmieni się także rozstawienie). Aby zaktualizować wyniki kwalifikacyjne, usuń zawodnika ze zmienionym wynikiem z listy startowej wyższej rundy i kliknij przycisk Dodaj uczestników z Q/q ponownie.


Remis w przypadku automatycznej kwalifikacji


Podczas korzystania z automatycznej kwalifikacji należy wziąć pod uwagę dwa przypadki wystąpienia remisu:


  1. Liczba dużych Q jest większa niż liczba Q określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji wszyscy zawodnicy z dużym Q awansują do kolejnej rundy, a liczba zawodników z małym q zostanie zredukowana. Oznacza to, że łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) pozostaje taka sama. 
  2. Liczba dużych Q lub liczba małych q jest większa niż łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji każdy zawodnik awansuje do kolejnej rundy, jednak użytkownik może zadecydować o ewentualnych zmianach, wprowadzając je ręcznie.Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji technicznej


Określenie zasad kwalifikacji i wykorzystanie ich dla konkurencji technicznych odbywa się w ten sam sposób jak dla konkurencji biegowych. Jedyną różnicą są pola, które należy wypełnić w kolumnie Awans w widoku Program minutowym: Wynik kwalifikacyjny (Q) oraz Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q).Wynik kwalifikacyjny (Q) to rezultat, który zawodnicy muszą osiągnąć aby uzyskać automatyczną kwalifikację do kolejnej rundy. Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q) to liczba zawodników, którzy uzyskają kwalifikację do kolejnej rundy (łącznie z zawodnikami z Q). Przy czym:

  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest większa od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q bez względu na ich liczbę.
  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest mniejsza od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q oraz odpowiednia liczba zawodników z małym q. Zmiana zasad kwalifikacji po wprowadzeniu wyników


Jeżeli w następujących przypadkach chcesz zmienić zasady kwalifikacji po dodaniu wszystkich lub kilku wyników:

  • mieszana grup z wynikami oznaczonymi jako ZAKOŃCZONE i jako niezakończone,
  • grupy z dodanymi wynikami, ale nieoznaczone jako ZAKOŃCZONE,

wówczas musisz ponownie posortować zawodników w grupach nieoznaczonych jako ZAKOŃCZONE. Dzięki temu wszystkie duże Q zostaną dodane do zawodników zgodnie z nowymi zasadami kwalifikacyjnymi (małe q zostaną dodane automatycznie po oznaczeniu wszystkich grup jako ZAKOŃCZONE).


Istnieje również możliwość posortowania zawodników w grupie podsumowania. Jednak w tym przypadku system doda Q i q wszystkim zawodnikom, niezależnie od tego, czy wszystkie wyniki zostały dodane.


Jeżeli wszystkie grupy zostały oznaczone jako ZAKOŃCZONE, każda zmiana zasad kwalifikacji zostanie uwzględniona automatycznie po zapisaniu zmian w programie minutowym. Nie dotyczy to jednak list startowych przygotowanych dla kolejnej rundy w przypadku, gdy użyto opcji Dodaj zawodników z Q/q.