Jeżeli konkurencja składa się co najmniej z dwóch rund (np. preeliminacji, serii, półfinałów dla konkurencji biegowych lub kwalifikacji dla konkurencji technicznych) na liście wyników pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie Awans.


setup_meeting_50.png


W tej kolumnie możesz wybrać zawodników/sztafety z kwalifikacją do kolejnej rundy.

Q - oznacza kwalifikację dzięki zajęciu odpowiedniego miejsca w konkurencjach biegowych lub wypełnienie wskaźnika kwalifikacyjnego w konkurencjach technicznych

q - oznacza kwalifikację dzięki uzyskaniu odpowiedniego wyniku w konkurencjach biegowych lub awans do kolejnej rundy bez wskaźnika kwalifikacyjnego dla konkurencji technicznych.


Jeżeli ustawiłeś zasady kwalifikacji podczas przygotowywania programu minutowego (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Dodawanie programu zawodów), wówczas oznaczenia Q i q pojawią się automatycznie.


Dzięki oznaczeniu zawodników, którzy uzyskali awans do następnej rundy możesz szybko przygotować listę startową kolejnej rundy klikając na przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Ta opcja dostępna jest zarówno w widoku list startowych oraz wyników.


setup_meeting_49.png


Lista zakwalifikowanych zawodników powstaje na podstawie listy podsumowania poprzedniej rundy.


Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji biegowej


1. W programie minutowym wybierz odpowiednią rundę (preeliminacje, seria, półfinał, finał) oraz liczbę grup danej rundy (dodawanie grup jest możliwe także w widoku Rozstawianie). W omawianym przykładzie mamy dwie rundy (seria i finał) oraz 2 serie w pierwszej rundzie. 2. Następnie wybierz kryteria kwalifikacji klikając na Wybierz w kolumnie Awans. W nowym oknie pojawi się możliwość określenia liczby zawodników, którzy awansują do kolejnej rundy z miejsc - Najlepsi zawodnicy z każdej serii (Q) oraz liczby zawodników, którzy awansują z czasem - Najszybsi zawodnicy z czasami (q).

W naszym przykładzie Q = 2, q = 4 co oznacza, że dwóch najlepszych zawodników z każdej serii oraz 4 najszybszych z rankingu podsumowania awansuje do finału. W finale znajdzie się więc 8 zawodników.3. Przejdź do listy startowej i dodaj zawodników (zobacz więcej w poradniku Dodawanie list startowych lub Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV). Po ich dodaniu przejdź do opcji Rozstawiania.4. W widoku rozstawiania przydziel zawodników do dwóch serii według preferowanej metody (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Rozstawianie).5. Przejdź do dodawania wyników. Po dodaniu rezultatów, niezależnie od metody (system Roster Athletics dostępny w przeglądarce, aplikacja Meet Mgmt, czy integracja z systemem pomiaru czasu) konieczne jest przypisanie miejsc zawodnikom poprzez kliknięcie na ikonę . W tym przypadku zawodnicy z pierwszych dwóch miejsc zostaną oznaczeni dużym Q.Po zakończeniu biegu oznacz wyniki jako Zakończone.


6. W przypadku, gdy czynności z punktu 5 zostaną przeprowadzone dla każdej grupy, wówczas wraz z oznaczeniem wyników ostatniej grupy jako zakończone, grupa podsumowania także zostanie oznaczana jako kompletna i małe q zostaną automatycznie przypisane odpowiednim zawodnikom zgodnie z wcześniej określonymi zasadami.7. Aby wygenerować listę startową dla kolejnej rundy przejdź do listy startowej lub wyników, np. finału i kliknij na przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Wszyscy zawodnicy z Q/q z poprzedniej rundy zostaną automatycznie dodani. Po kliknięciu na przycisk Zapisz możliwy będzie wybór opcji Rozstawiania.


8. Wśród zasad rozstawiania dla konkurencji z wieloma rundami możliwe będzie wybranie wyniku kwalifikacyjnego jako podstawę rozstawienia i przydziału toru.Remis w przypadku automatycznej kwalifikacji


Podczas korzystania z automatycznej kwalifikacji należy wziąć pod uwagę dwa przypadki wystąpienia remisu:


  1. Liczba dużych Q jest większa niż liczba Q określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji wszyscy zawodnicy z dużym Q awansują do kolejnej rundy, a liczba zawodników z małym q zostanie zredukowana. Oznacza to, że łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) pozostaje taka sama. 
  2. Liczba dużych Q lub liczba małych q jest większa niż łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji każdy zawodnik awansuje do kolejnej rundy, jednak użytkownik może zadecydować o ewentualnych zmianach wprowadzając je ręcznie.


Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji technicznej


Określenie zasad kwalifikacji i wykorzystanie ich dla konkurencji technicznych odbywa się w ten sam sposób jak dla konkurencji biegowych. Jedyną różnicą są pola, które należy wypełnić w kolumnie Awans w widoku Program minutowym: Wynik kwalifikacyjny (Q) oraz Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q).Wynik kwalifikacyjny (Q) to rezultat, który zawodnicy muszą osiągnąć aby uzyskać automatyczną kwalifikację do kolejnej rundy. Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q) to liczba zawodników, którzy uzyskają kwalifikację do kolejnej rundy (łącznie z zawodnikami z Q). Przy czym:

  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest większa od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q bez względu na ich liczbę.
  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest mniejsza od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q oraz odpowiednia liczba zawodników z małym q.