Jeżeli konkurencja składa się z co najmniej dwóch rund (np. eliminacje i finał), możesz dodać zasady kwalifikacji do kolejnej rundy i skorzystać z funkcji automatycznego awansu.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Informacje podstawowe


Jeżeli konkurencja obejmuje co najmniej jedną rundę kwalifikacyjną (np. preeliminacje, serie, półfinały dla konkurencji biegowych lub kwalifikacje dla konkurencji technicznych) na liście wyników tej rundy pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie Awans.


setup_meeting_50.png


Kolumna ta określa, którzy zawodnicy lub sztafety zakwalifikują się do kolejnej rundy.

  • - oznacza kwalifikację dzięki zajęciu odpowiedniego miejsca w konkurencjach biegowych lub wypełnienie wskaźnika kwalifikacyjnego w konkurencjach technicznych,
  • - oznacza kwalifikację dzięki uzyskaniu odpowiedniego wyniku w konkurencjach biegowych lub awans do kolejnej rundy bez wskaźnika kwalifikacyjnego dla konkurencji technicznych,
  • qR - oznacza kwalifikację decyzją arbitra,
  • qJ - oznacza kwalifikację werdyktem Komisji Odwoławczej,
  • qD - oznacza kwalifikację po losowaniu.


Jeżeli ustawiono zasady kwalifikacji podczas przygotowywania programu minutowego lub podczas rozstawiania (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Dodawanie programu zawodów) oraz funkcja automatycznego przypisywania Q/q jest włączona (Działania automatycznePrzypisywanie Q/q), wówczas oznaczenia Q i q pojawią się automatycznie w momencie dodania wyniku.


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie działań automatycznych dotyczy nie tylko podsumowania, ale także wszystkich serii/grup danej rundy. Oznacza to, że wyłączenie danej opcji w widoku podsumowania, wyłączy ją dla wszystkich grup danej rundy.Dzięki oznaczeniu zawodników, którzy uzyskali awans do następnej rundy, możesz szybko przygotować listę startową kolejnej rundy, klikając przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Ta opcja dostępna jest zarówno w widoku list startowych, jak i wyników.


setup_meeting_49.png


Lista zakwalifikowanych zawodników powstaje na podstawie listy podsumowania poprzedniej rundy i uwzględnia uzyskane przez zawodników rekordy (PB i SB).


Jeżeli na liście startowej, do której chcesz dodać zawodników z Q/q znajdują się już inni zawodnicy (np. sprinterzy, którzy nie startowali w pierwszej rundzie eliminacji), zostaną oni zachowani na liście.


UWAGA: Zawodnicy startujący poza konkursem (PK) zostaną pominięci przy automatycznej kwalifikacji, jednak wciąż będzie możliwe dodanie im statusu qR, qJ lub qD.Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji biegowej


1. W programie minutowym wybierz odpowiednią rundę (preeliminacje, seria, półfinał, finał) oraz liczbę grup danej rundy (dodawanie grup oraz zasad kwalifikacji jest możliwe także w widoku Rozstawianie). W omawianym przykładzie mamy dwie rundy (serie eliminacyjne i finał) oraz dwie grupy w pierwszej rundzie. 2. Następnie wybierz kryteria kwalifikacji, klikając Ustaw Q/q w kolumnie Awans/model. W nowym oknie pojawi się możliwość określenia liczby zawodników, którzy awansują do kolejnej rundy z miejsc - Najlepsi zawodnicy z każdej serii (Q) oraz liczby zawodników, którzy awansują z czasem - Najszybsi zawodnicy z czasami (q).

W naszym przykładzie Q = 2, q = 4, co oznacza, że dwóch najlepszych zawodników z każdej serii oraz 4 najszybszych z rankingu podsumowania awansuje do finału. W finale znajdzie się więc 8 zawodników.3. Przejdź do listy startowej i dodaj zawodników (zobacz więcej w poradniku Dodawanie list startowych lub Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV). Po ich dodaniu przejdź do opcji Rozstawiania.4. W widoku rozstawiania przydziel zawodników do dwóch serii według preferowanej metody (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Rozstawianie).


5. Przejdź do zakładki Wyniki i upewnij się, że funkcja automatycznego przypisywania Q/q jest włączona. Po wprowadzeniu wyników (niezależnie czy dokonano tego za pomocą integracji z systemem pomiaru czasu, aplikacji Meet Mgmt lub przeglądarki), Q i q zostaną dodane automatycznie.Po dodaniu wszystkich wyników należy oznaczyć wyniki jako Zakończone.Wraz z oznaczeniem wyników ostatniej grupy jako zakończone, grupa podsumowania także zostanie oznaczana jako kompletna, a wszystkie Q i q zostaną automatycznie przypisane odpowiednim zawodnikom, zgodnie z zasadami określonymi w programie minutowym.6. Aby wygenerować listę startową dla kolejnej rundy, przejdź do jej listy startowej lub wyników (np. finału) i kliknij przycisk Dodaj uczestników z Q/q. Wszyscy zawodnicy z Q/q z poprzedniej rundy zostaną automatycznie dodani. Po kliknięciu przycisku Zapisz, możliwy będzie wybór opcji Rozstawiania.


7. Wśród zasad rozstawiania dla konkurencji z wieloma rundami możliwe będzie wybranie wyniku kwalifikacyjnego jako podstawę rozstawienia i przydziału toru.


UWAGA: Jakakolwiek zmiana wyniku w serii eliminacyjnej po dodaniu zawodników do listy startowej kolejnej rundy nie zaktualizuje wyników kwalifikacyjnych automatycznie (oznacza to, że nie zmieni się także rozstawienie). Aby zaktualizować wyniki kwalifikacyjne, usuń zawodnika ze zmienionym wynikiem z listy startowej wyższej rundy i kliknij przycisk Dodaj uczestników z Q/q ponownie.Remis w przypadku automatycznej kwalifikacji


Podczas korzystania z automatycznej kwalifikacji należy wziąć pod uwagę dwa przypadki wystąpienia remisu:


  1. Liczba dużych Q jest większa niż liczba Q określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji wszyscy zawodnicy z dużym Q awansują do kolejnej rundy, a liczba zawodników z małym q zostanie zredukowana. Oznacza to, że łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) pozostaje taka sama. 
  2. Liczba dużych Q lub liczba małych q jest większa niż łączna liczba zawodników awansujących do kolejnej rundy (Q+q) określona w kolumnie Awans w programie minutowym. W tej sytuacji każdy zawodnik awansuje do kolejnej rundy, jednak użytkownik może zadecydować o ewentualnych zmianach, wprowadzając je ręcznie (w tym celu konieczne jest wyłączenie opcji automatycznego przypisywania Q/q).Zastosowanie automatycznej kwalifikacji na przykładzie konkurencji technicznej


Określenie zasad kwalifikacji i wykorzystanie ich dla konkurencji technicznych odbywa się w ten sam sposób jak dla konkurencji biegowych. Jedyną różnicą są pola, które należy wypełnić w kolumnie Awans w widoku Program minutowym: Wynik kwalifikacyjny (Q) oraz Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q).Wynik kwalifikacyjny (Q) to rezultat, który zawodnicy muszą osiągnąć, aby uzyskać automatyczną kwalifikację do kolejnej rundy. Łączna liczba zawodników kwalifikujących się do kolejnej rundy (q) to liczba zawodników, którzy uzyskają kwalifikację do kolejnej rundy (łącznie z zawodnikami z Q). Przy czym:

  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest większa od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q bez względu na ich liczbę.
  • Jeżeli liczba zawodników z wynikiem kwalifikacyjnym (Q) jest mniejsza od wcześniej określonej liczby q, wówczas do kolejnej rundy awansują wszyscy zawodnicy z Q oraz odpowiednia liczba zawodników z małym q. 


W oknie z zasadami kwalifikacji możesz wybrać także Kwalifikacje jako model konkurencji, dzięki czemu dodawanie wyników za pomocą aplikacji Meet Mgmt zostanie zautomatyzowane i ograniczone do trzech rund. Więcej informacji o modelach konkurencji znajduje się w poradniku Dodawanie programu zawodów.Dodawanie qR, qJ i qD


Jeśli zawodnik awansował do następnej rundy na skutek decyzji arbitra (qR), werdyktu Komisji Odwoławczej (qJ) lub losowania (qD), możesz ręcznie wybrać właściwy status w kolumnie Awans. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, niezależnie od statusu zawodnika i ustawień automatycznego przypisywania Q/q.Zmiana zasad kwalifikacji po wprowadzeniu wyników


Jeżeli chcesz zmienić zasady kwalifikacji po dodaniu wszystkich lub kilku wyników, każda zmiana zasad kwalifikacji zostanie uwzględniona automatycznie po zapisaniu zmian w programie minutowym (jeżeli opcja automatycznego przypisywania Q/q jest włączona). Nie dotyczy to jednak list startowych przygotowanych dla kolejnej rundy w przypadku, gdy użyto opcji Dodaj zawodników z Q/q.


UWAGA: Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć automatyczne przypisywanie Q/q, odznaczając w opcjach konkurencji Działania automatycznePrzypisywanie Q/q. Gdy opcja zostanie wyłączona, użytkownik będzie mieć możliwość ręcznego wyboru Q lub q, zarówno w wynikach pojedynczej grupy, jak i podsumowaniu.