Potwierdzanie startu to procedura często stosowana na zawodach lekkoatletycznych. Umożliwia ona weryfikację list startowych bezpośrednio przed startem konkurencji, co pozwala m.in. na uwzględnienie zmian podczas rozstawiania serii i przydzielania torów. Jako organizator możesz zdecydować czy potwierdzenia powinni dokonywać sędziowie lub sami uczestnicy za pomocą aplikacji mobilnej Roster Athletics.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Aktywowanie funkcji potwierdzania startu


Aby skorzystać z opcji potwierdzania startu, należy aktywować ją w szczegółach zawodów. W tym celu przejdź do ZAWODY Szczegóły Ogólne Potwierdzanie startu i następnie wybierz jedną z dostępnych opcji:

  • Tylko przez organizatora - tylko organizator ma możliwość potwierdzenia startu uczestnika.
  • Przez organizatora i uczestników - uczestnicy mają możliwość dokonania potwierdzenia startu za pomocą aplikacji Roster Athletics.
  • Przez organizatora i uczestników z weryfikacją - uczestnicy mają możliwość dokonania potwierdzenia startu za pomocą aplikacji Roster Athletics po wprowadzeniu lub zeskanowaniu kodu udostępnionego przez organizatora.Aktywowanie funkcji sprawi, że w menu po lewej stronie pojawi się nowa pozycja: Potwierdzanie startu, natomiast w programie zawodów dodane zostaną nowe kolumny: Początek potwierdzania oraz Koniec potwierdzania.Ustawianie czasu na potwierdzenie


Czas na potwierdzenie startu może zostać ustawiony osobno dla poszczególnych konkurencji w Programie minutowym. Domyślnie czas na dokonanie potwierdzenia ustawiony jest na 4 godziny (początek) i 1 godzinę (koniec) przed rozpoczęciem konkurencji. Oznacza to, że zawodnicy potwierdzają udział w konkurencji nie wcześniej niż na cztery godziny i nie później niż na godzinę przed jej rozpoczęciem. Wartość domyślną można zmienić, wybierając odpowiednią liczbę dni, godzin i minut.
Potwierdzanie startu


Gdy wszystkie listy startowe są gotowe, a czas na potwierdzanie został ustawiony, należy przejść do potwierdzania. Wybierz Potwierdzanie startu z menu po lewej stronie, aby zweryfikować zawodników na liście startowej.Istnieje możliwość zmiany widoku w zależności od parametru, według którego zawodnicy mają być sortowani: wg uczestników lub wg konkurencji. 


Jeżeli wybrano sortowanie wg uczestników, istnieje możliwość filtrowania widoku za pomocą wyszukiwania według imienia i nazwiska zawodnika/zawodniczki lub numeru startowego, klubu lub drużyny (jeżeli zawody drużynowe są aktywne).


Jeżeli wybrano sortowanie wg konkurencji, to dodatkowo będzie możliwe wyszukiwanie konkurencji po jej nazwie, a także sortowanie ich wg nazwy, godziny rozpoczęcia lub końca potwierdzania.


Ponadto w obu widokach możliwy jest wybór sortowania uczestników: wg imienia lub wg imienia.


Potwierdzenia startu dokonuje się poprzez kliknięcie ikony . Gdy zawodnik nie jest obecny lub wycofuje się z udziału w konkurencji, należy kliknąć drugą ikonę. W takiej sytuacji zawodnik automatycznie otrzyma status DNS na liście startowej i nie będzie brany pod uwagę przy rozstawianiu i przydzielaniu torów.Status potwierdzenia można zmienić dla kilku zawodników lub konkurencji jednocześnie. Jeżeli wybrano sortowanie według uczestników, kliknięcie ikony trzech kropek pozwoli na potwierdzenie startu we wszystkich konkurencjach, w których dany zawodnik startuje, wycofanie ze wszystkich konkurencji lub zmianę wcześniej wybranych ustawień na oczekujące. Jeżeli wybrano sortowanie według konkurencji, kliknięcie ikony trzech kropek pozwoli na potwierdzenie startu lub wycofanie się ze startu wszystkich zawodników z niewybranym statusem potwierdzenia.UWAGA: Uczestnicy z wynikiem nie mogą zostać oznaczeni statusem DNS.Drukowanie kodu QR dla mobilnego potwierdzania startu


Jeżeli w momencie uruchamiania opcji potwierdzania startu wybrano opcję Przez organizatora i uczestników z weryfikacją, mżesz wygenerować numeryczny kod potwierdzania oraz kod QR. Aby to zrobić, kliknij przycisk Wydrukuj kod.Pamiętaj o wydrukowaniu i wywieszeniu kodu w widocznym miejscu na stadionie lub innym obiekcie, na którym odbywają się zawody. Użytkownicy aplikacji Roster Athletics, będą mogli zeskanować kod, aby potwierdzić swój udział w danej konkurencji. Więcej informacji o tym jak działa potwierdzanie startu w aplikacji mobilnej, znajduje się w poradniku: Jak połączyć profil zawodnika w celu potwierdzenia startu.


UWAGA: Uczestnicy mogą zmieniać swój status potwierdzenia przez cały czas trwania czasu na dokonanie potwierdzenia (ustawiony w programie minutowym).Dodatkowe informacje


Domyślnie wszyscy zawodnicy oznaczeni statusem DNS nie są przenoszeni do programu FinishLynx. Opcję tę można zmienić, wybierając ZAWODY Szczegóły Integracja z systemem pomiaru czasu Eksportowani uczestnicy. Więcej informacji dostępnych jest w poradniku Integracja z FinishLynx.


Wszyscy zawodnicy oznaczeni statusem DNS mogą zostać ukryci w wynikach widocznych publicznie (pliki PDF, tablice z wynikami, strona internetowa), jeżeli wybierze się odpowiednią opcję w szczegółach zawodów. Aby to zrobić, przejdź do ZAWODY Szczegóły Dodatkowe Widoczność wycofanych zawodników i wybierz Ukryci.


Dla konkurencji z wieloma rundami potwierdzanie startu możliwe jest wyłącznie dla pierwszej rundy.


Wycofanie się z udziału w zawodach, w przypadku pierwszej konkurencji wieloboju skutkuje nadaniem statusu DNS dla całej konkurencji wieloboju. Wycofanie się z kolejnych konkurencji wielobojowych spowoduje zmianę statusu na DNF.


Klikając ikonę dwóch strzałek umieszczoną w lewym górnym rogu, możesz przenieść się do widoku listy startowej lub wyników.Jeżeli opcja potwierdzania jest włączona, zobaczysz ikony ze statusem potwierdzenia bezpośrednio na liście startowej. Ikony widoczne są wyłącznie dla podsumowania i najniższej rundy.


Aby zobaczyć historię zmian związanych z potwierdzaniem wraz z informacją, kiedy i kto dokonał zmian, w widoku Potwierdzanie startu kliknij ostatnią ikonę w wierszu zawodnika.