Punktacja indywidualna to model, który pozwala zawodnikom rywalizować w dowolnej liczbie konkurencji, podzielonych na następujące kategorie: Bieg (można podzielić na Sprint i Wytrzymałość), Skok i Rzut. Wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na punkty, na podstawie których tworzony jest ranking, podobny do tego używanego w konkurencji wieloboju.


Platforma Roster Athletics, w ramach tych samych zawodów, umożliwia stosowanie punktacji indywidualnej z kilkoma klasyfikacjami, każdą z inną metodą punktacji.


Przykładem zastosowania punktacji indywidualnej są zawody, gdzie każdy może wybrać konkurencje, w których chce uczestniczyć. W przypadku gdy zawodnik/zawodniczka startuje w więcej niż jednej konkurencji w danej kategorii (a do punktacji zalicza się tylko jedna konkurencja z kategorii), np. skoku wzwyż i skoku w dal (w kategorii Skok), do końcowej klasyfikacji wliczony będzie lepszy wynik uzyskany tylko w jednej z tych konkurencji.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Aktywowanie punktacji indywidualnej


Aby skorzystać z opcji punktacji indywidualnej, przejdź do szczegółów zawodów, wybierając: ZAWODY Szczegóły Ogólne Punktacja indywidualneAktywna.Po aktywowaniu i zapisaniu zmian, w menu po lewej stronie pojawi się nowa pozycja: Punktacja indywidualna. Wybierz ją, aby przejść do ustawień. 
Ustawienia punktacji indywidualnej


Kliknij przycisk Dodaj punktację, aby dodać pierwszą klasyfikację.W nowym oknie Dodawanie punktacji pojawi się kilka opcji, które decydować będą o sposobie tworzenia rankingu.Ustawienia obejmują:

 • Nazwa: dowolna i unikalna nazwa punktacji.
 • Płeć: Mężczyźni, Kobiety lub Mężczyźni i Kobiety. Wybór Mężczyźni i Kobiety pozwala na zastosowanie tych samych opcji dla obu płci (z wyjątkiem używanych tablic punktowych). Jeżeli chcesz użyć innych ustawień (np. inna liczba punktujących konkurencji dla kobiet), dodaj kolejną punktację.
 • Konkurencje biegowe: wybierz Sprint i wytrzymałość razem, jeżeli chcesz użyć tylko jednej kategorii biegowej; użyj Sprint i wytrzymałość osobno, aby podzielić kategorię biegową na dwie osobne kategorie.
 • Liczba punktujących konkurencji biegowych (lub Liczba punktujących konkurencji sprinterskich i Liczba punktujących konkurencji wytrzymałościowych): określa liczbę punktujących konkurencji biegowych (pozostaw puste, aby wszystkie konkurencje punktowały).
 • Liczba punktujących konkurencji skoków: określa liczbę punktujących konkurencji skoków (pozostaw puste, aby wszystkie konkurencje punktowały).
 • Liczba punktujących konkurencji rzutowych: określa liczbę punktujących konkurencji rzutów (pozostaw puste, aby wszystkie konkurencje punktowały).
 • Łączna liczba punktujących konkurencji: określa liczbę wszystkich punktujących konkurencji.
 • Min. liczba konkurencji, aby zostać sklasyfikowanym: określa minimalną liczbę konkurencji, w których zawodnik/zawodniczka musi startować, aby zostać sklasyfikowany(a).
 • Kategorie wiekowe: wybierz kategorie wiekowe uwzględnione w punktacji.
 • Tabela punktowa: wybierz odpowiednią tabelę punktową, z której chcesz skorzystać. Dostępne tabele punktowe wraz z informacją o uwzględnionych kategoriach wiekowych i konkurencjach dostępne są po wybraniu z menu PRZEGLĄD Tabele punktowe.
 • Współczynniki wiekowe: wybierz Aktywne, jeżeli chcesz skorzystać z przeliczania punktów, uwzględniając współczynniki wiekowe dla kategorii masters. Wszystkie współczynniki możesz sprawdzić po wybraniu z menu PRZEGLĄD Współczynniki wiekowe.


Możesz edytować punktację w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek i wybierz Edytuj.Lista opcji umożliwia także usunięcie dodanej punktacji (Usuń) oraz sprawdzenie, czy konkurencje oraz kategorie wiekowe dodane do zawodów są uwzględnione w wybranej tabeli punktowej (Sprawdź tabele punktowe).Przeglądanie wyników


Aktualna punktacja dostępna jest w tym samym widoku (Punktacja indywidualna), po wybraniu odpowiedniej punktacji oraz płci (jeżeli zawody obejmują kilka rankingów).Wszystkie punkty obliczane są automatycznie po oznaczeniu konkurencji jako zakończona. Każda zmiana wyniku w zakończonej konkurencji powoduje aktualizację rankingu. Proces aktualizacji i obliczania punktów może potrwać kilkadziesiąt sekund w zależności od liczby konkurencji oraz zawodników.


Aby otrzymać punkty, zawodnik/zawodniczka musi posiadać wynik oraz miejsce. Zawodnicy z ważnymi wynikami, ale bez przypisanych miejsc otrzymają zero punktów. Pobieranie pliku XLS


Wszystkie wyniki punktacji indywidualnej mogą zostać zapisane do pliku XLS. Przejdź do Szczegółów zawodów, wybierz Import/Eksport pliku CSV i Eksport wyników punktacji indywidualnej, aby pobrać plik.Jeżeli dodano kilka osobnych punktacji indywidualnych dla tych samych zawodów, poszczególne klasyfikacje umieszczone będą w tym samym pliku w osobnych arkuszach.