Możesz dodać informację o sponsorze, tworząc nowe zawody lub edytując istniejące (wybierz zakładkę Szczegóły z menu po lewej stronie).


Wszystkie informacje o sponsorze znajdziesz w sekcji Sponsor. Będą one widoczne w aplikacji mobilnej w zakładce o tej samej nazwie.Nazwa sponsora - widoczna w aplikacji w zakładce SPONSOR oraz pod nazwą zawodów w zakładkach POLECANE, jeżeli zawody są promowane oraz PROGRAM (chyba że włączyłeś transmisję wideo HLS; w tym przypadku możesz zobaczyć nazwę sponsora tylko w zakładce SPONSOR).


Tytuł linku do strony sponsora - nazwa linku do strony internetowej sponsora; widoczna w aplikacji w zakładce SPONSOR.


Link do strony sponsora (URL) - link do strony internetowej sponsora; widoczny w aplikacji w zakładce SPONSOR.


O sponsorze - krótki opis sponsora; widoczny w aplikacji w zakładce SPONSOR.


Zdjęcie sponsora (duże) - materiały graficzne sponsora; widoczne w aplikacji w zakładce SPONSOR. Zalecamy dodawanie plików w rozmiarze 1280x850 pikseli i unikanie dodawania ważnych informacji (np. logotypów) blisko krawędzi.

UWAGA: Pamiętaj, że jesteś zobowiązany(a) do dodania zdjęcia lub grafiki bez naruszenia żadnych praw autorskich.


Logo sponsora (małe) - logo sponsora; widoczne w aplikacji w zakładce SPONSOR w centrum powyższej grafiki (zdjęcie sponsora).

UWAGA: Pamiętaj, że jesteś zobowiązany(a) do dodania zdjęcia lub grafiki bez naruszenia żadnych praw autorskich.


setup_meeting_11.png