Aby dodać nowe zawody, wymagane jest uzupełnienie obowiązkowych pól w zakładkach Ogólne, Lokalizacja oraz Kategorie wiekowe


Poradnik zawiera informacje o najważniejszych polach, których wypełnienie jest niezbędne do dodania zawodów:


Dodawanie nowych zawodów


1. Wpisz nazwę zawodów w polu Nazwa zawodów.


  

2. Wybierz sezon (pole Sezon), w którym odbędą się zawody (Stadion - zawody na otwartym terenie, w tym także biegi uliczne, przełajowe itp. lub Hala - zawody halowe). Pamiętaj, że od tego wyboru zależeć będzie lista dostępnych konkurencji.UWAGA: Pole Sezon nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).

 

3. Wybierz Rodzaj zawodów, który odzwierciedla ich rangę i zasięg (Międzynarodowe, Krajowe, Regionalne, Szkolne, Trening). Pamiętaj, że w przypadku wyboru zawodów szkolnych na liście startowej i w wynikach, zamiast nazw klubów, wyświetlać się będą nazwy szkół.UWAGA: W przypadku wyboru zawodów szkolnych, rodzaj zawodów nie może zostać zmieniony po dodaniu ich do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).


4. Wybierz Status zawodów. Status pozwala określić widoczność zawodów w aplikacji mobilnej Roster Athletics. Domyślnym statusem widocznym w trakcie i po dodaniu nowych zawodów jest Wersja robocza. Domyślny status można zmienić w momencie, gdy zawody są gotowe do upublicznienia (UWAGA: tego kroku nie można cofnąć).


 

 • Status Wersja robocza oznacza, że zawody nie są widoczne w aplikacji. Jeżeli chcesz otworzyć zawody tylko dla kilku użytkowników, możesz skorzystać z opcji dodania hasła (sprawdź poradnik Dodawanie hasła).
 • Status Zaplanowane oznacza, że zawody są widoczne w aplikacji, ale większość danych związanych z zawodami (np. program minutowy, listy startowe, aktualności itp.) nie są dostępne dla użytkowników.
 • Status Otwarte oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą znaleźć zawody w aplikacji i mają dostęp do danych zawodów (listy startowe, wyniki itp.).
 • Status Zakończone oznacza, że zawody wciąż są widoczne w aplikacji, ale gra fantasy jest zakończona.


5. Wpisz datę i godzinę rozpoczęcia - Data/godzina rozpoczęcia (czas lokalny) oraz datę i godzinę zakończenia zawodów - Data/godzina zakończenia (czas lokalny). Daty możesz wybrać z kalendarza.


 

Możesz zmienić format daty i godziny w ustawieniach użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Format daty i godziny.


6. Wybierz system pomiaru odległości dla konkurencji technicznych w polu Jednostki miary. System metryczny (Metryczne) jest miarą domyślną, ale istnieje możliwość wyboru systemu imperialnego w dwóch wariantach: Imperialne (pół cala) i Imperialne (ćwierć cala).UWAGA: Pole Jednostki miary nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz).

 

7. W polu Miasto wpisz nazwę miasta, gdzie odbędą się zawody.

 

8. W polu Kraj wpisz nazwę lub wybierz z listy kraj, w którym odbędą się zawody. UWAGA: Po wyborze kraju, Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu zostaną wybrane automatycznie, więc upewnij się, że wybrałeś właściwą tabelę.

9. Po dodaniu podstawowych informacji o lokalizacji, pole Strefa czasowa ustawi się automatycznie. 


10. Określ Zestaw kategorii wiekowych i tabelę sprzętu, które dotyczą Twoich zawodów (jeżeli są inne niż wybrany kraj).Zakładka Kategorie wiekowe pozwala określić, które kategorie wiekowe dotyczą Twoich zawodów, jaki rodzaj sprzętu (waga, wysokość płotków) zostanie automatycznie przypisany do zawodników w konkurencjach z wieloma kategoriami wiekowymi oraz jakie tabele punktowe i współczynniki wiekowe zostaną użyte w zawodach drużynowych i/lub wielobojach.

 • Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu - wybierz Polska, aby wyświetlić kategorie wiekowe charakterystyczne dla Twojego kraju oraz związane z nimi wysokości płotków i waga sprzętu. Ponadto poprzez wybór Polska, automatycznie wybrane zostaną polskie tabele punktowe oraz współczynniki wiekowe dla zawodów drużynowych oraz wielobojów.
 • Domyślna kategoria wiekowa - określa, która kategoria wiekowa zostanie przypisana automatycznie po dodaniu nowej konkurencji. To pole, podobnie jak kategorię wiekową dla każdej pojedynczej konkurencji można zmienić w dowolnym momencie.
 • Profile - określa rodzaj wyświetlanych kategorii wiekowych: Profesjonalne (m.in. kategorie młodzieżowe, seniorów i masters), Rozszerzone (np. szkolne) i Biegi uliczne.
 • Weryfikacja kategorii wiekowych - możesz zdecydować czy system powinien sprawdzać czy wiek zawodnika odpowiada kategorii wiekowej konkurencji.
 • Po wyborze odpowiedniego profilu możliwe jest wybranie kategorii wiekowych (grupami lub pojedynczo), które następnie będą widoczne podczas określania kategorii wiekowych każdej konkurencji w programie minutowym.  


UWAGA: Pole Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu nie może zostać zmienione po dodaniu zawodów do bazy danych (dodanie zawodów następuje po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu przycisku Zapisz), więc upewnij się, że wybrałeś odpowiednią tabelę.


Jeżeli wszystkie powyższe informacje zostały dodane i ustawione poprawnie, możesz zapisać zawody klikając niebieski przycisk Zapisz. Jeżeli przycisk nie jest aktywny, sprawdź poprawność wpisanych danych.Dodatkowe informacje o zawodach


Aby informacje o zawodach były kompletne, warto uzupełnić pozostałe pola we wszystkich zakładkach. 


W zakładce Ogólne możesz dodać lub wybrać następujące informacje:

 • Nazwa obiektu - nazwa stadionu, hali lub innego miejsca, w którym odbędą się zawody.
 • Zawody drużynowe - w tym polu możesz aktywować zawody drużynowe. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodów drużynowych.
 • Zgłoszenia - aktywuj, aby skorzystać z Panelu Zgłoszeń Roster. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Zarządzanie zgłoszeniami przez organizatora.
 • O zawodach - dowolna informacja tekstowa z informacjami o zawodach.
 • Zdjęcie zawodów - w tym miejscu możesz dodać zdjęcie lub obrazek, który będzie wyświetlał się jako główna grafika zawodów, zarówno w panelu zarządzania zawodami, jak i w aplikacji. Jeżeli nie dodasz własnego zdjęcia, system wyświetli losowe zdjęcie z bazy danych Roster Athletics. Zalecamy dodawanie zdjęć w proporcji 16:9 (np. 1920x1080 pikseli lub 1280x720 pikseli) i unikanie dodawania ważnych informacji (np. logotypu) blisko krawędzi.

 

W zakładce Kontakt możesz dodać następujące informacje:

 • Adres e-mail - adres e-mail organizatora.
 • Telefon kontaktowy - numer telefonu organizatora.


W zakładce Lokalizacja możesz dodać także:

 • Adres - nazwa ulicy, przy której znajduje się miejsce rozgrywania zawodów.
 • Kod pocztowy - kod pocztowy miejsca, gdzie rozgrywane są zawody.


W zakładce Dodatkowe możesz ustawić następujące opcje:

 • Widoczność daty urodzenia w aplikacji mobilnej Roster Athletics - Pełna, Niewidoczna, Tylko rok (domyślne).
 • Kanał z newsami - Włączony (domyślne), Ograniczony (tylko organizator może dodawać komentarze), Wyłączony.


Aby uzyskać więcej informacji o innych funkcjach dostępnych w zakładce Szczegóły, zapoznaj się z następującymi poradnikami: