Możesz przygotować listy startowe dla wszystkich konkurencji i wszystkich grup używając opcji Rozstawianie


Aby dodać więcej grup do konkurencji możesz dodać je w zakładce Program minutowy, lub dodać odpowiednią liczbę grup w widoku Rozstawianie (po dodaniu zawodników do listy startowej).


1. Dodaj wszystkich zawodników do listy startowej. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Dodawanie list startowych.2. Kliknij na przycisk Rozstawianie umieszczony w prawym górnym rogu każdej listy startowej wybranej konkurencji.3. Wybierz wszystkie parametry, które chcesz uwzględnić przy podziale na serie/grupy i kliknij przycisk Rozstaw. Zawsze możesz ręcznie zmienić grupę danego zawodnika przy użyciu opcji przeciągnij i upuść.


Parametry podziału na serie/grupy:


Sortowanie (parametr, według którego są posortowani zawodnicy na liście podsumowania)

- Imię

- Nazwisko

- Rekord życiowy

- Wynik kwalifikacyjny (wynik z poprzedniej rundy; używany tylko gdy konkurencja uwzględnia kilka rund, np. serie-->finał)

- Rekord sezonu

- Grupa

Widok podsumowania (opcja, która pozwala określić co ma być widoczne na liście podsumowania)

- Pokazuj wszystko (pokazuje wszystkich zawodników)

- Pokazuj nierozstawionych (pokazuje tylko zawodników nieprzypisanych do żadnej serii/grupy)

Zasady rozstawiania (wartość, według której sortowani są zawodnicy)

- Rekord życiowy

- Rekord sezonu

- Wynik kwalifikacyjny

Tory (konfiguracja torów)

- wybierz odpowiednie tory

Metoda rozstawiania (metoda podziału na serie; kliknij tutaj po więcej szczegółów)

- Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)

- Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)

- Koło

- Ręcznie

- Losowo

- Według czasu / wyniku (wg czasu dla konkurencji biegowych/chodu i wg wyniku dla konkurencji technicznych)

- Według czasu (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)

- Zygzak (oficjalna metoda używana przez IAAF/World Athletics)

Przydział toru / Kolejność (metoda przypisania torów/określenia kolejności; kliknij tutaj po więcej szczegółów)

- Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)

- Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)

- Od najlepszego do najgorszego (tylko dla konkurencji technicznych)

- Pół na pół (tylko dla konkurencji biegowych)

- Połówki i pary (tylko dla konkurencji biegowych; metoda używana przez IAAF/World Athletics)

- Ręcznie

- Pary (tylko dla konkurencji biegowych)

- Pary (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)

- Losowo

- Standardowo od zewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)

- Standardowo od wewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)

- Wodospad (tylko dla konkurencji biegowych)

- Wodospad odwrócony (tylko dla konkurencji biegowych)

- Od najgorszego do najlepszego (tylko dla konkurencji technicznych)

Preferowane tory (opcja stosowana gdy na liście startowej znajduje się mniej zawodników niż liczba torów)
- Domyślne
- Wewnętrzne
- Zewnętrzne

Liczba serii/grup

- Wybierz liczbę grup/serii


4. Dla konkurencji sprinterskich tory są przypisywane automatycznie na podstawie pozycji zawodnika na liście startowej danej grupy.


5. Jeżeli konkurencja uwzględnia kilka serii/grup możesz losowo zmienić kolejność grup poprzez kliknięcie na przycisk Losuj kolejność grup zlokalizowany z lewej strony ekranu, pod przyciskiem Rozstaw.


PS: Dla konkurencji biegowych, gdzie na jednym torze może startować więcej niż jeden zawodnik (np. bieg na 800m) musisz określić, na których torach może startować więcej niż jeden biegacz (pole Tory z dwoma zawodnikami).