Możesz przygotować listy startowe dla wszystkich konkurencji i wszystkich serii/grup używając opcji Rozstawianie


Aby dodać więcej serii/grup do konkurencji, możesz dodać je w zakładce Program minutowy, lub dodać odpowiednią liczbę serii/grup w widoku Rozstawianie (po dodaniu zawodników do listy startowej).


1. Dodaj wszystkich zawodników do listy startowej. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie list startowych.


2. Kliknij przycisk Rozstawianie umieszczony w prawym górnym rogu każdej listy startowej.


 


3. Wybierz wszystkie parametry, które chcesz uwzględnić przy podziale na serie/grupy i kliknij przycisk Rozstaw. Zawsze możesz ręcznie zmienić serię/grupę danego zawodnika, przy użyciu opcji przeciągnij i upuść.UWAGA: Opcja przeciągnij i upuść nie jest dostępna, gdy na liście startowej znajduje się ponad 300 uczestników. Aby przenieść zawodnika w przypadku tak dużych list, kliknij ikonę trzech kropek widoczną obok zawodnika i wybierz Przenieś do (jeżeli chcesz zmienić serię) lub Przesuń w górę/dół (jeżeli chcesz zmienić kolejność).


Parametry podziału na serie/grupy:


Liczba serii/grup

 • Wybierz liczbę grup/serii

Sortowanie (parametr, według którego są posortowani zawodnicy na liście podsumowania)

 • Imię
 • Nazwisko
 • Rekord życiowy
 • Wynik kwalifikacyjny (wynik z poprzedniej rundy; używany, tylko gdy konkurencja uwzględnia kilka rund, np. serie → finał)
 • Rekord sezonu
 • Grupa
 • Nazwa klubu
 • Nazwa drużyny

Widok podsumowania (opcja, która pozwala określić co ma być widoczne na liście podsumowania)

 • Pokazuj wszystko (pokazuje wszystkich zawodników)
 • Pokazuj nierozstawionych (pokazuje tylko zawodników nieprzypisanych do żadnej serii/grupy)

Zasady rozstawiania (wartość, według której sortowani są zawodnicy)

 • Rekord życiowy
 • Rekord sezonu
 • Wynik kwalifikacyjny

Metoda rozstawiania (metoda podziału na serie; więcej informacji w poradniku: Rozstawianie i przydział torów)

 • Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)
 • Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)
 • Koło
 • Ręcznie
 • Losowo
 • Według czasu / wyniku (wg czasu dla konkurencji biegowych/chodu i wg wyniku dla konkurencji technicznych)
 • Według czasu (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)
 • Zygzak (oficjalna metoda używana przez World Athletics)

Przydział toru / Kolejność (metoda przypisania torów/określenia kolejności; więcej informacji w poradniku Rozstawianie i przydział torów)

 • Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)
 • Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)
 • Od najlepszego do najgorszego (tylko dla konkurencji technicznych)
 • Pół na pół (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Ręcznie
 • Pary (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Pary (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)
 • Losowo
 • Standardowo od zewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Standardowo od wewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Wodospad (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Wodospad odwrócony (tylko dla konkurencji biegowych)
 • World Athletics - Połówki i pary (tylko dla konkurencji biegowych; nieaktualna metoda używana przez World Athletics)
 • World Athletics - sprinty (prosta) (tylko dla konkurencji biegowych rozgrywanych na prostej)
 • World Athletics - 200m (tylko dla konkurencji biegowych)
 • World Athletics - 400m/800m (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Od najgorszego do najlepszego (tylko dla konkurencji technicznych)

Preferowane tory (opcja stosowana, gdy na liście startowej znajduje się mniej zawodników niż liczba torów)

 • Domyślne
 • Wewnętrzne
 • Zewnętrzne

Tory (konfiguracja torów)

 • wybierz odpowiednie tory dla wszystkich grup
 • wybierz odpowiednie tory dla poszczególnych grup


4. Dla konkurencji sprinterskich tory są przypisywane automatycznie na podstawie pozycji zawodnika na liście startowej danej grupy.


5. Jeżeli konkurencja uwzględnia kilka serii/grup możesz zmienić kolejność grup poprzez kliknięcie przycisku Kolejność grup zlokalizowany z lewej strony ekranu, pod przyciskiem Rozstaw. Istnieje możliwość wyboru losowej lub odwróconej kolejności grup.


6. Jeżeli konkurencja uwzględnia kilka rund (np. serie, półfinały i finał), możesz ustawić zasady kwalifikacji, klikając przycisk Zasady kwalifikacji (więcej informacji o rundach kwalifikacyjnych znajdziesz w poradniku Rundy kwalifikacyjne).


7. Dla konkurencji biegowych, gdzie na jednym torze może startować więcej niż jeden zawodnik (np. bieg na 800m) trzeba określić, na których torach może startować więcej niż jeden biegacz (pole Tory z dwoma zawodnikami).UWAGA: Wprowadzając zmiany w rozstawieniu w konkurencjach z dodanymi wynikami, zmienisz (jeśli włączone jest automatyczne przypisywanie miejsc) lub wyczyścisz przydział miejsc i usuniesz wyniki zawodników, których ta zmiana dotyczy (np. jeżeli zdecydujesz się przenieść zawodnika między grupami w konkurencjach technicznych).