Informacja o wydaniu (wersja 3.8.0) - 26 października 2019


Wersja 3.8.0 wprowadza kilka istotnych zmian w panelu zarządzania zawodami.


Najważniejszą z nich jest dodanie możliwości automatycznego podziału lub rozstawienia danej konkurencji na serie/grupy. W prosty sposób możesz stworzyć listy startowe poszczególnych serii, półfinałów, finałów, kwalifikacji, grup itp.


Więcej o opcji podziału na serie/grupy znajdziesz w przewodniku Rozstawianie.


Nowa aktualizacja pozwala także na ustawienie zasad kwalifikacji w konkurencjach, które obejmują minimum dwie rundy. Dzięki niej możesz określić ilu zawodników uzyska awans z dużym Q, a ilu z małym q. Opcję znajdziesz w kolumnie Prom. klikając na Set up w edycji programu zawodów (Schedule). 


Oprócz klubów możesz teraz dodawać także szkoły i wyświetlać informację o szkołach zarówno na listach startowych, jak i wynikach (w tym celu musisz stworzyć zawody szkolne).
Dodaliśmy również kilka innych udogodnień, m.in. takich jak określenie w jakim stopniu szczegółowości wyświetlać datę urodzenia zawodników (np. pełna data urodzenia, tylko rok urodzenia lub brak informacji o dacie urodzenia).


Wprowadziliśmy także łatwiejszą nawigację pomiędzy programem minutowym (Schedule) a listą startową (Start lists). Od teraz kliknięcie na nazwę konkurencji w programie minutowym przeniesie użytkownika do listy startowej tej konkurencji.

Ostatnio dodaliśmy także możliwość dodania informacji o wyrównaniu rekordu (np. =PB).Informacja o wydaniu (wersja 3.6.0) - 18 września 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje kilka nowych funkcji. Przede wszystkich wprowadziliśmy możliwość zmiany wyświetlania formatu daty i godziny. Opcję tę znajdziesz w ustawieniach użytkownika. Ponadto dodaliśmy możliwość określenia przyczyny dyskwalifikacji zawodnika. Wybierając status DQ możesz wybrać numer przepisu IAAF/World Athletics, który został naruszony. Informacja o szczegółach dyskwalifikacji widoczna będzie w wygenerowanym pliku PDF z wynikami.
Od teraz możesz także skorzystać z opcji "auto-format", która umożliwia wprowadzanie rezultatów bez konieczności wpisywania ":" lub ".". Opcja ta dostępna jest w programie minutowym, listach startowych i wynikach (Schedule, Start lists, i Results).

Ostatnią nową, ale bardzo znaczącą funkcją systemu jest integracja z systemem pomiaru czasu FinishLynx i automatyczne przesyłanie wyników do platformy Roster Athletics. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Integracja z FinishLynx.Informacja o wydaniu (wersja 3.3.16) - 7 września 2019


Dzisiejsza aktualizacja wprowadza nową kategorię zawodów: Zawody treningowe. Ta kategoria może zostać wybrana w przypadku organizacji nieoficjalnych zawodów, sesji treningowych lub sprawdzianów. Znajdziesz ją wybierając Training z listy Meeting type.


Dodaliśmy możliwość wyświetlania roku urodzenia, jeżeli zawodnik nie posiada informacji o pełnej dacie urodzenia.Ponadto wprowadziliśmy możliwość uwzględnienia różnych kategorii wiekowych w przypadku importu list startowych systemu Domtel (za pomocą pliku CSV). 


Informacja o wydaniu (wersja 3.3.7) - 5 sierpnia 2019


Dzisiejsza aktualizacja uwzględnia kilka mniejszych opcji i poprawek oraz wprowadza możliwość wyboru dwóch nowych metod punktacji dla zawodów drużynowych:

  • Pojedynek, w którym punktuje trzech najlepszych zawodników z każdej drużyny (Dual Meet - three scoring athletes from each team),
  • Pojedynek, w którym punktuje dwóch najlepszych zawodników z każdej drużyny (Dual Meet - two scoring athletes from each team).
Informacja o wydaniu (wersja 3.3.0) - 16 lipca 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje poprawki i wprowadza kilka funkcji, które ułatwią organizatorom zarządzanie zawodami.


Przede wszystkim usprawniliśmy nawigację pomiędzy pojedynczymi seriami/grupami, a widokiem podsumowania. Ponadto w widoku podsumowania możesz zobaczyć informację numerze serii/grupy, w której zawodnik startuje.


Poprawiliśmy także funkcjonalność przypisywania torów dla konkurencji sprinterskich.Ponadto w zakładce DETAILS zobaczysz kilka następujących zmian:

  • informacja o zawodach została podzielona na inne kategorie (np. kontakt, lokalizacja, extra),
  • sposób importu i eksportu plików oraz generowania plików PDF został poprawiony. 

Pliki PDF zostały zaktualizowane:

  • Od teraz jeżeli do pomiaru odległości w konkurencjach technicznych używasz jednostek imperialnych, rezultaty w plikach PDF będą wyświetlane w tym formacie. 
  • W konkurencjach skoku w dal i trójskoku system wyświetla informację o rekordzie (np. PB, SB) jeżeli został on ustanowiony w innej niż zwycięska próba (np. gdy zwycięska próba została uzyskana przy zbyt mocnej sile wiatru).


Opcja eksportu list startowych do pliku CSV uwzględnia informację o rundach (eliminacje, finały itp) oraz grupach (kolejność na liście startowej oraz tory) i może zostać użyta do wygenerowania list startowych dla zewnętrznego systemu pomiaru czasu.


W konkurencjach skoku wzwyż i skoku o tyczce dodaliśmy możliwość wprowadzania kolejnych wysokości w przypadku remisu najlepszych zawodników.


Ostatnią nową opcją jest możliwość zmiany przynależności klubowej zawodnika lub sztafety przez wszystkich użytkowników serwisu. Ponadto możesz znaleźć listę wszystkich zawodników, sztafet i drużyn przypisanych do klubu w profilu danego klubu.Informacja o wydaniu (wersja 3.2.1) - 21 czerwca 2019


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje wiele nowych poprawek i dodaje nowe funkcje.


Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość dodawania klubów.Od teraz zawodnicy i sztafety mogą zostać przypisani do klubu. Każdy zawodnik może zostać przypisany do tak wielu klubów, do ilu przynależy, ale tylko jeden klub może zostać ustawiony jako klub główny (Primary club).


W nawiązaniu do nowej funkcji, import list startowych za pomocą pliku CSV wspiera od teraz możliwość dodawania klubów i drużyn (jeżeli import dotyczy zawodów drużynowych).


Kolejną zmianą jest poprawienie funkcjonalności podziału konkurencji na serie/grupy (Seeding). Od teraz użytkownicy mają możliwość wybrania torów, które mają zostać uwzględnione (np. tory od 3-go do 8-go lub od 2-go do 4-go i od 6-go do 8-go z pominięciem toru 5-go). 


W programie minutowym, gdy dodajesz nowe serie/grupy możesz dodać kilka serii/grup za jednym razem. Pamiętaj jednak, że po dodaniu kilku serii/grup za jednym razem wszystkie będą miały ten sam czas startu. Oczywiście można go edytować osobno dla każdej serii/grupy.Uwzględniliśmy również kody najważniejszych konkurencji przy zastosowaniu opcji importu list startowych systemu Domtel. Od teraz użytkownicy korzystający z tej opcji nie będą musieli ręcznie wybierać nazwy konkurencji dla każdej listy startowej.


Usprawniliśmy także możliwość edytowania tych samych zawodów przez kilku użytkowników. Należy jednak pamiętać, że edycja tego samego wyniku przez minimum dwóch użytkowników nadal będzie powodować konflikty i w takiej sytuacji tylko ostatnio edytowany wynik zostanie zapisany.


Ostatnią zmianą, którą wprowadziliśmy w tym wydaniu jest możliwość wpisywania wyników bez konieczności używania ":" i "." za pomocą funkcji Auto-format. Od teraz wynik 26:52.53 możesz dodać wpisując same ciąg cyfr "265253".Informacja o wydaniu - 5 czerwca, 2019


Dzisiejsza aktualizacja poprawia działanie systemu w sytuacji, gdy kilku użytkowników edytuje tę samą konkurencję. Pamiętaj jednak, że edycja programu minutowego możliwa jest wyłącznie przez jednego użytkownika w danej chwili.


Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość zaimportowania list startowych przy użyciu plików CSV z systemu Domtel.Informacja o wydaniu - 28 maja 2019


Dzisiaj dodaliśmy możliwość wygenerowania programu minutowego, list startowych i wyników do plików PDF. Dzięki temu możesz je wydrukować oraz udostępnić pliki lub linki do plików na swojej stronie internetowej.


Dostęp do tej funkcji uzyskasz w zakładce Details zawodów. Informacja o wydaniu - 24 maja 2019


Dzisiejsza aktualizacja systemu Roster Athletics uwzględnia kilka ważnych zmian. Po pierwsze poprawiliśmy wygląd całego systemu, który powinien usprawnić nawigację i wyświetlanie najważniejszych informacji na ekranie. Po drugie przenieśliśmy kanał z newsami (Meeting Feed) do osobnej zakładki w menu.


Jedną z najważniejszych nowych funkcjonalności systemu jest możliwość importu list startowych za pomocą jednego pliku CSV. Dzięki temu za jednym razem możesz dodać wszystkich zawodników startujących we wszystkich konkurencjach.


Kolejną nową opcją jest możliwość podziału konkurencji na serie (Seeding). W konkurencjach, gdzie występuje więcej niż jedna seria/grupa (np. w eliminacjach na 100m) najpierw musisz dodać wszystkich zawodników do widoku podsumowania, a następnie możesz skorzystać z opcji podziału zawodników na serie/grupy i przypisać ich do konkretnych biegów/grup. W tej chwili możesz zrobić to za pomocą opcji przeciągnij i upuść. W przyszłości dodamy opcję automatycznego podziału przy uwzględnieniu najpopularniejszych metod.


Ostatnio dodaliśmy również możliwość eksportu list startowych i wyników do plików CSV. Wkrótce dodamy możliwość eksportu do plików PDF.