Informacja o wydaniu (wersja 2020.11.1) - 30 listopa 2020 


NOWE FUNKCJE

 1. Automatyczne wysyłanie wyników do serwisu statystycznego wraz z możliwością zaakceptowania lub odrzucenia zawodów przez Związek (lub inny organ zarządzający). Funkcja ta dotyczy baz, które akceptują automatyczne przesyłanie wyników np. serwis Tilastopaja.
 2. Język szwedzki.
 3. Opis konkurencji w FinishLynx, umożliwiający skonfigurowanie własnego formatu konkurencji, który widoczny jest w programie FinishLynx oraz na tablicach z wynikami.


USPRAWNIENIA

 1. Zawody drużynowe: dodano nowe metody punktacji (pełną listę znajdziesz tutaj), wyróżniono zawodników nieprzypisanych do żadnej drużyny oraz wprowadzono listę ewentualnych błędów, które mogłyby się pojawić przy tworzeniu zawodów drużynowych.
 2. Wieloboje: dodano kilka nowych konkurencji wielobojowych, w tym stosowane lokalnie w poszczególnych krajach.
 3. Rozstawianie: dodano nowe informacje widoczne w widoku rozstawiania (rekordy, płeć, kategorie wiekowe).
 4. Konkurencje: zmieniono wygląd zakładki z listą wyboru konkurencji, poprzez wprowadzenie podziału na kategorie i podkategorie.
 5. Import plików CSV: dodano możliwość zachowania pliku CSV dla pojedynczej sesji, co umożliwia swobodną nawigację między importem a listami startowymi.
 6. Grupy wiekowe: dodano nowe grupy wiekowe oraz możliwość dodawania grup wiekowych z niestandardowym zakresem dat urodzenia (np. od 1 września do 31 sierpnia).
 7. Konkurencje mieszane: uzupełniono informację o płci przy dodawaniu zawodników do konkurencji mieszanych.



Szczegóły wybranych nowych funkcji i usprawnień:


3. Opis konkurencji w FinishLynx. W szczegółach zawodów istnieje możliwość wyboru jednego z trzech formatów opisu konkurencji: prostego, szczegółowego lub własnego. Widoczny jest on w programie FinishLynx (podczas importu programu minutowego) oraz na stadionowych tablicach z wynikami zintegrowanymi z programem FinishLynx.



4. Zawody drużynowe: w widoku zawodów drużynowych, w zakładce Uczestnicy, dodano listę zawodników nieprzypisanych do żadnej drużyny. Ponadto uzupełniono widok o możliwe konflikty i błędy dotyczące zawodów drużynowych (np. obecność na liście startowej zawodnika przypisanego do kilku drużyn w ramach tej samej klasyfikacji).


5. Wieloboje: do listy konkurencji wielobojowych dodano kilka konkurencji rozgrywanych w Polsce, m.in. Pięciobój U16.


 



Informacja o wydaniu (wersja 2020.10.1) - 7 października 2020 


NOWE FUNKCJE

 1. Tabele punktowe, dla zawodów drużynowych. Punktacja odpowiada osiągniętym wynikom, na podstawie lokalnie stosowanych tabel.
 2. Współczynniki wiekowe, używane w zawodach drużynowych oraz konkurencjach wielobojowych w kategorii masters.
 3. Dodatkowe opcje dla tablic z wynikami, które można dostosować do rozdzielczości używanego ekranu.


USPRAWNIENIA

 1. Zawody drużynowe: dodano nową metodę punktacji: Tabele punktowe - punktuje najlepszy zawodnik w danej konkurencji z każdej drużyny. Wprowadzono możliwość zmiany kolejności drużyn, jeżeli zawodnik lub sztafeta reprezentuje więcej niż jedną drużynę.
 2. FinishLynx: program RosterAgent służący do przesyłania danych między platformą Roster a programem FinishLynx, został zaktualizowany do wersji 1.0.16.
 3. Konkurencje techniczne: dodając wyniki dla konkurencji technicznych możesz teraz wpisać ręcznie lub wybrać z listy "x", "-" i "r" w polu dodawania wyniku, zamiast wybierać status z osobnej listy.
 4. PDF: dodano informacje o liczbie wszystkich grup rozgrywanych w ramach tej samej konkurencji.
 5. PDF: w plikach PDF pojawi się informacja NWI, jeżeli  nie została wprowadzona informacja o wietrze.
 6. Program minutowy: pod każdą konkurencją/grupą dodano informację o liczbie zawodników/sztafet.
 7. Statystyki gry fantasy: pojawiły się nowe statystyki związane z grą fantasy.



Szczegóły wybranych nowych funkcji i usprawnień:


1. Tabele punktowe. Nowe tabele punktowe obejmują wszystkie tabele stosowane przez PZLA i polskich organizatorów dla kategorii wiekowych U16, U18, U20 i Seniorów. Wszystkie tabele (także dla innych krajów) dostępne są po wyborze PRZEGLĄD Tabele punktowe. Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na rozmiar oraz ilość dostępnych danych, załadowanie wybranej tabeli może zająć ponad 20 sekund.


2. Współczynniki wiekowe. Podobnie jak w przypadku tabel punktowych, platforma Roster Athletics uwzględnia wszystkie obowiązujące obecnie współczynniki wiekowe dla mastersów. Tabela ze wszystkimi współczynnikami dostępna jest po wybraniu PRZEGLĄD Współczynniki wiekowe.


3. Tablica z wynikami. Możesz wybrać wygląd tablicy z wynikami (uwzględniając zmianę rozmiaru czcionki), dostosowany do wielkości urządzenia, na którym wyświetlane są wyniki. 



6. Dodawanie wyników dla konkurencji technicznych. Ułatwiono sposób dodawania wyników w konkurencjach technicznych. Od teraz wybór statusu nieważnej próby (x, -, r) może zostać dokonany w polu wyniku poprzez wybór z listy lub wpisanie odpowiedniego symbolu.



7-8. PDF



9. Program minutowy. Pod nazwą każdej konkurencji widoczna jest liczba uczestników dodanych do listy startowej.



10. Statystyki gry fantasy. W celu ułatwienia określenia właściwego budżetu, dodano nowe statystyki widoczne w szczegółach zawodów, gdy gra fantasy jest aktywna:

 1. Średnia cena zawodników (wszystkich)
 2. Średnia cena zawodników (TOP 5 każdej konkurencji)
 3. Liczba składów Roster
 4. Liczba pełnych składów Roster
 5. Liczba zawodników


Informacja o wydaniu (wersja 2020.09.1) - 9 września 2020 


NOWE FUNKCJE

 1. Tablice z listami startowymi i wynikami,
 2. Rozbudowany moduł zawodów drużynowych:
  • Możliwość dodania kilku klasyfikacji drużynowych dla jednych zawodów,
  • Zawodnicy mogą reprezentować więcej niż jedną drużynę,
  • Automatyczne przypisywanie drużyn do zawodników (na podstawie przynależności klubowej/szkoły lub narodowości).


USPRAWNIENIA

 1. PDF: Poprawiony, skondensowany wygląd pliku z wynikami,
 2. PDF: Dodanie informacji o wadze sprzętu i wysokości płotków,
 3. PDF: Możliwość generowania protokołów do wypełnienia, posortowanych według godziny rozgrywania konkurencji,
 4. WIELOBOJE: Możliwość dodania nazwy dla konkurencji wielobojowych,
 5. ZAWODY DRUŻYNOWE: Nowa punktacja drużynowa: Trójmecz -  punktuje dwóch zawodników z każdej drużyny,
 6. WYNIKI: Wyświetlanie informacji o rekordzie w kolumnie z najlepszym wynikiem (konkurencje techniczne),
 7. LISTY STARTOWE I WYNIKI: Informacja o płci zawodników/sztafet dla konkurencji mieszanych,
 8. PRZEGLĄDANIE ZAWODÓW: Filtrowanie zawodów według statusu,
 9. FINISH LYNX: Numery startowe widoczne w kolumnie Numer,
 10. FINISH LYNX: Konkurencje w programie zawodów posortowane według godziny ich rozpoczęcia.


Szczegóły wybranych nowych funkcji i usprawnień:

 

1. Tablice z wynikami. W widokach listy startowej oraz wyników dostępna jest ikona monitora. Po jej kliknięciu dostępna jest strona z listą startową lub wynikami. Link może być użyty do wyświetlania informacji na dowolnym urządzeniu z dużym wyświetlaczem, np. telewizorze, monitorze, projektorze czy tablicy stadionowej.



 

2. Nowy moduł zawodów drużynowych. Po aktualizacji platformy, Roster Athletics umożliwia dodanie kilku klasyfikacji drużynowych w ramach pojedynczych zawodów. Każdy ranking może uwzględniać różną punktację drużynową.



Możliwe jest na przykład dodanie klasyfikacji klubowej oraz dodatkowo ranking województw. W pierwszym przypadku (podobnie jak w przypadku rankingów narodowych) możliwe jest dodanie i przypisanie drużyn automatycznie. Skorzystanie z tej funkcji może wymaga jednak wcześniejszego wyboru domyślnej drużyny w profilu klubu.

 

5. Protokoły do wypełniania. Aktualizacja wprowadza możliwość generowania protokołów do wypełniania wyników. Konkurencje mogą być posortowane według nazwy lub według godziny rozpoczęcia. 



Protokoły można generować w widoku list startowych lub w szczegółach zawodów.

 

8.  Wyświetlanie informacji o rekordzie w kolumnie z najlepszym wynikiem. Od teraz, w widoku wyników dla konkurencji technicznych, możliwe jest wyświetlanie informacji o rekordzie (PB, SB, MR, WR) w kolumnie z najlepszym wynikiem.


 

10. Przeglądanie zawodów według statusu. W menu po lewej stronie, w widoku Przeglądaj, możliwe jest filtrowanie zawodów według ich statusu, dzięki czemu w łatwy sposób można wyświetlić wyłącznie np. Otwarte zawody.



Mamy nadzieję, że najnowsza aktualizacja ułatwi korzystanie z platformy.

Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.08.1) - 4 sierpnia 2020 


Dzisiejsza aktualizacja systemu zarządzania zawodami wprowadza m.in. nową opcję dotyczącą metod pomiaru czasu oraz uwzględnia poprawki w generowanych plikach CSV oraz PDF.


Najważniejszą zmianą w wersji 2020.08.1 jest możliwość wybrania metody pomiaru czasu dla konkurencji biegowych. Oznacza to, że poza elektronicznym pomiarem czasu istnieje możliwość wybrania ręcznego pomiaru i wprowadzanie wyników z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Aby to zrobić, należy zmienić metodę pomiaru czasu w programie minutowym.


 

W podsumowaniu oraz w plikach PDF wyniki mierzone ręcznie będą oznaczone literą „h”. Ponadto punkty w konkurencjach wielobojowych obliczane na podstawie wyników uzyskanych w biegach z ręcznym pomiarem czasu, uwzględniać będą korektę zgodną ze standardami World Athletics.


W przypadku, gdy konkurencja uwzględnia serie z automatycznym i ręcznym pomiarem czasu, wspomniana korekta wyników uwzględniona zostanie także przy generowaniu podsumowania całej konkurencji.

Powyższa funkcja nie jest jeszcze dostępna w aplikacjach mobilnych.

Kolejną zmianą, którą wprowadza najnowsza aktualizacja jest możliwość wygenerowania pliku PDF z wynikami drużynowymi.



Same pliki PDF także zostały poprawione. W nagłówku uwzględniono miejsce oraz datę zawodów, natomiast w stopce dodano informację o dacie i czasie wygenerowania pliku. Ponadto w szczegółach zawodów istnieje możliwość wyboru skondensowanych wyników.


 

Kolejnym usprawnieniem jest automatyczny wybór zestawu grup wiekowych i tabeli sprzętu po wyborze kraju, w którym rozgrywane są zawody. Oznacza to, że po wyborze Polski, zostanie wybrana polska tabela sprzętu (zachowana będzie jednak możliwość zmiany tabeli przed dodaniem zawodów).



Dodatkowo, w wynikach konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi, usprawniono nawigację poprzez umożliwienie przeglądania wyników dla konkretnej grupy wiekowej poprzez kliknięcie na nazwę tej grupy.


Ostatnią zmianą jest wzbogacenie pliku CSV z wynikami o więcej danych oraz aktualizacja poradnika dotyczącego API dla tablic z wynikami, produkcji telewizyjnej itp. o skrypt dla Windows.

Mamy nadzieję, że wszystkie powyższe opcje i usprawnienia okażą się pomocne.

Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.4) - 29 czerwca 2020 


Najnowsza aktualizacja wprowadza możliwość przeglądania listy ze wszystkimi zawodnikami i sztafetami dodanymi do listy startowej zawodów.


Jako organizator masz możliwość utworzenia linku do publicznej listy zawodników w Szczegółach zawodów. Lista, dzięki możliwości filtrowania i sortowania, ułatwia klubom, trenerom i zawodnikom uzyskanie informacji o zawodnikach i sztafetach biorących udział w zawodach.




Więcej informacji na temat nowej funkcji dostępnych znajduje się w poradniku Lista zawodników.



Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.3) - 23 czerwca 2020 


Dzisiejsza aktualizacja wprowadza możliwość dodania konkurencji wielobojowych. Obecnie platforma Roster Athletics umożliwia przeprowadzenie zawodów dla Dziesięcioboju (stadion, mężczyźni), Siedmioboju (hala, mężczyźni oraz stadion, kobiety) i Pięcioboju (hala, kobiety).


Dodawanie wieloboju odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku pozostałych konkurencji. Więcej informacji na temat wielobojów znaleźć można w poradniku Wieloboje.


Konkurencje wielobojowe są teraz także dostępne w aplikacji mobilnej Roster Athletics oraz aplikacji Meet Mgmt app.



Ponadto zmieniliśmy nazewnictwo konkurencji młodzieżowych i dziecięcych w zależności od wybranych kategorii wiekowych. Wszystkie grupy wiekowe obejmujące zawodników poniżej 18 lat oznaczone są jako Chłopcy i Dziewczęta


Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.3) - 19 czerwca 2020 


W dzisiejszej aktualizacji dodaliśmy kilka nowych konkurencji treningowych, które dostępne są w zakładce Konkurencje w kolumnie Dowolne (po wybraniu profilu zawodów Lekkoatletyka: Wszystkie).



Dla konkurencji sprinterskich umożliwiliśmy dodanie czasu reakcji dla zawodników, którzy zostali zdyskwalifikowani (DQ) lub nie ukończyli biegu (DNF). Ponadto zaktualizowaliśmy wykazem dyskwalifikacji na podstawie World Athletics Rules Book, Edition 2020.



Dodaliśmy kilka nowych kategorii wiekowych dla biegów ulicznych. Jeżeli w systemie brakuje kategorii wiekowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia Twoich zawodów, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na support@rosterathletics.com.


Ponadto dodaliśmy możliwość automatycznego przydzielania zawodników do grup wiekowych przy imporcie list startowych za pomocą pliku CSV. W tym celu, w kolumnie AgeGroup należy użyć kodu Auto (pamiętaj, że w przypadku chęci zaimportowania wszystkich zawodników z różnych grup wiekowych na jedną listę startową należy wszystkim zawodnikom przypisać ten sam numer w kolumnie StartListId). Dwoiedz się więcej w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


Zaktualizowaliśmy także program RosterAgent, który służy do integracji platformy Roster Athletics z systemem FinishLynx. Najnowszą wersję programu (1.0.14) można pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent. Jeżeli na swoim komputerze posiadasz wcześniejszą wersję RosterAgent, pamiętaj o odinstalowaniu jej przed instalacją wersji 1.0.14.

Zespół Roster Athletics


Informacja o wydaniu (wersja 2020.06.1) - 10 czerwca 2020 


Najnowsza wersja platformy Roster Athletics wzbogacona jest o kilka nowych funkcji związanych z grupami wiekowymi. Przede wszystkim dodaliśmy nowe grupy wiekowe i związane z nimi wagi sprzętu i wysokości płotków. Jeżeli w systemie brakuje kategorii wiekowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia Twoich zawodów, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na support@rosterathletics.com.


Wszystkie grupy wiekowe widoczne są w Szczegółach zawodów w zakładce Grupy wiekowe i tabela sprzętu. Wybór odpowiednich grup wiekowych należy rozpocząć od wyboru kraju, dzięki czemu waga sprzętu oraz wysokość płotków zgodna będzie z przepisami dla danego kraju. Następnie można określić grupy wiekowe, które będą możliwe do wyboru przy tworzeniu Programu minutowego.


Wybór grup wiekowych w Szczegółach zawodów nie jest konieczny. Jeżeli jednak chcesz skorzystać z automatycznego przydzielania zawodników do grup wiekowych (dla konkurencji z wieloma grupami wiekowymi), wybór grup wiekowych będzie konieczny, szczególnie w przypadku, gdy grupy wiekowe się ze sobą pokrywają (np. U23 i Senior). Jeżeli w programie minutowym dla konkurencji wybrano Wiele jako grupę wiekową, wówczas grupa wiekowa dla każdego zawodnika zostanie określona indywidualnie w momencie dodania zawodnika na listę startową (o ile zawodnika posiada rok lub pełną datę urodzenia).



Informacja o grupach wiekowych widoczna będzie także w plikach PDF generowanych dla konkurencji z wieloma grupami wiekowymi.


W programie minutowym dodaliśmy opcję wyboru Pełnego programu minutowego, który obejmuje wszystkie męskie, żeńskie i mieszane konkurencje.



W plikach PDF z wynikami zmieniliśmy sposób wyświetlania wyników konkurencji biegowych mierzonych z dokładnością doa 1/1000s.


Ponadto uruchomiliśmy oficjalną wersję programu RosterAgent, umożliwiającego integrację z systemem pomiaru czasu FinishLynx. Więcej na ten temat można przeczytać w poradniku: Integracja z FinishLynx


Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.05.3) - 13 maja 2020


Dzisiejsza aktualizacja obejmuje zmiany w widoku wyników oraz programu minutowego, a także systemie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej.


W konkurencjach biegowych, w których możliwy jest start dwóch zawodników na jednym torze (np. 800m), dodaliśmy informację o kolejności zawodników w ramach jednego toru. Ponadto poprawiliśmy wyświetlanie wyników dodawanych z dokładnością 1/1000s.



Ulepszyliśmy także możliwość edycji programu minutowego przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Oznacza to, że kilka osób może wprowadzać zmiany i zapisywać dane jednocześnie.


Ponadto wprowadziliśmy zmianę w sposobie wysyłania powiadomienia za pośrednictwem kanału z newsami. Od teraz użytkownicy zobaczą nazwę i awatar organizatora zawodów zamiast nazwy użytkownika. Napisz do nas na adres support@rosterathletics.com, aby zmienić logo/awatar Twojej organizacji (klubu/szkoły itp.).


Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.05.1) - 1 maja 2020


Najnowsza aktualizacja platformy Roster Athletics obejmuje usprawnienia w przeglądaniu zawodników, sztafet, drużyn i klubów/szkół, importowaniu plików CSV oraz dodawaniu wyników.


Dodaliśmy kilka nowych konkurencji, w tym 4x400m MIX, która różni się od zwykłej konkurencji 4x400m tym, że umożliwia dodanie kobiet i mężczyzn do tej samej sztafety. Oznacza to, że wybór konkurencji 4x400m w kategorii mieszane umożliwi dodanie sztafet męskich i żeńskich do tej samej konkurencji, natomiast wybór konkurencji 4x400m MIX umożliwi dodanie sztafet mieszanych.



Konkurencja 4x400m MIX może zostać dodana także za pomocą pliku CSV. Sama funkcja importu plików została usprawniona, dzięki czemu informacja o dokładnym dopasowaniu importowanych zawodników z już istniejącymi w bazie danych jest lepiej widoczna. Ponadto dzięki importowi plików CSV możliwe jest dodanie konkurencji z nazwą. Więcej informacji znajduje się w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


Skróciliśmy czas ładowania list z zawodnikami, sztafetami, drużynami i klubami/szkołami. Ponadto dodaliśmy możliwość wyszukiwania zawodników według rocznika.



W widoku drużyn (jeżeli są to zawody drużynowe) dodaliśmy informację o konkurencjach, w których startują członkowie danej drużyny.



W widoku dodawania wyników dla konkurencji technicznych dodaliśmy nową kolumnę Wynik, która wyświetla najlepszy rezultat zawodnika ze wszystkich prób.


Ponadto w konkurencjach skoku wzwyż i skoku o tyczce, dodając nową wysokość, system uwzględni różnicę między dwiema ostatnimi wysokościami, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ręcznej zmiany wysokości.



Poprawiliśmy działanie systemu także w przypadku dogrywki w skokach wysokich oraz remisu przy rozstrzyganiu awansu (Q/q).


W widoku rozstawiania dodaliśmy informację o kategorii wiekowej w przypadku, gdy konkurencja umożliwia start zawodników z wielu grup wiekowych.



Podczas kolejnego logowania wymagana będzie jednorazowa akceptacja Warunków korzystania z serwisu.


Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.04.1) - 22 kwietnia 2020


Pomimo braku zawodów w pierwszej części sezonu, nasz zespół kontynuuje prace nad rozwojem platformy Roster Athletics. 

Wprowadziliśmy zmiany w sposobie wyświetlania list z zawodnikami, sztafetami, klubami/szkołami i drużynami. To samo dotyczy list startowych i wyników. Efektem usprawnień jest umieszczenie na stałe paska z nagłówkiem, który jest widoczny nawet w przypadku przewijania długich list.

W widoku list startowych oraz wyników dodaliśmy możliwość sortowania konkurencji według czasu.


W oknie dodawania zawodników/sztafet do list startowych dodaliśmy nowy filtr Klub/szkoła oraz opcję wyszarzania zawodników, którzy widnieją już na liście startowej konkurencji.

Znaczące zmiany wprowadziliśmy w widoku dodawania wyników w konkurencjach technicznych. Od teraz kolejna próba widoczna jest w postaci nowej kolumny.



Zaktualizowany został ogólny widok list startowych i wyników poprzez zmianę szerokości kolumn oraz wprowadzenie rozwijanego menu.



W konkurencjach mieszanych, dodaliśmy symbol płci wyświetlany w plikach PDF z listami startowymi i wynikami.


W widoku głównej konkurencji, ułatwiliśmy zarządzanie konkurencjami mieszanymi poprzez tworzenie osobnych list startowych i wyników dla każdej płci oraz kategorii wiekowej (szary tekst w menu po lewej stronie).



Importując listy startowe za pomocą pliku CSV otrzymasz informację o lokalizacji potencjalnego błędu oraz ostrzeżenie w przypadku nierozpoznanych kolumn.

Usprawniliśmy także pracę systemu, gdy wielu użytkowników edytuje dane zawody w tym samym czasie. W przypadku, gdy inny użytkownik zapisze wyniki w tej samej konkurencji, wyświetlony zostanie symbol animowanego dzwoneczka.



Ostatnią zmianą jest możliwość określenia wykorzystywanych torów osobno dla każdej grupy.



Liczymy, że wszystkie usprawnienia jeszcze bardziej podniosą komfort korzystania z naszej platformy.


Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.03.1) - 8 marca 2020


Wraz z kończącym się sezonem halowym i w ramach przygotowań do sezonu letniego dodaliśmy wiele nowych i ulepszonych funkcji.


Pliki PDF:

 • poprawiono informację o dacie i godzinie rozpoczęcia konkurencji (listy startowe i wyniki),
 • w widoku podsumowania konkurencji dodano informację o miejscu zawodnika w danej serii/grupie (wyniki),
 • dodano możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich rund i grup w przypadku generowania plików PDF dla wybranej konkurencji (listy startowe i wyniki).



Arkusze z wynikami (PDF)

 • poprawiono informację o dacie i godzinie rozpoczęcia konkurencji,
 • poprawiono widoczność kolumn w arkuszach z wynikami dla skoku wzwyż i skoku o tyczce,
 • dodano kolumnę "stojaki" do arkusza z wynikami skoku o tyczce.


Usprawniono import list startowych zawodów szkolnych/uczelnianych organizowanych w Stanach Zjednoczonych poprzez uwzględnienie klas (od 1 do 12 oraz FR, SO, JR, SR).


Dla konkurencji biegowych (bez torów) dodano kolumnę Lp., która określa kolejność zawodników na liście startowej i może być pomocna przy dodawaniu wyników. Numer ten jest uwzględniony w przypadku synchronizacji systemu Roster z FinishLynx.


Dodano także informację o liczbie zawodników/sztafet startujących w danej konkurencji/serii/grupie.

 


Jako organizator zawodów możesz zmienić nazwę oraz logo swojej organizacji, która wyświetlana jest w aplikacji na kanale z newsami. W tym celu skontaktuj się z nami.



Ponadto usprawniono działanie systemu w przypadku edycji zawodów przez kilku użytkowników.


Mamy nadzieję, że nowe funkcje i aktualizacje poprawią komfort korzystania z naszej platformy.



Informacja o wydaniu (wersja 2020.02.4) - 1 marca 2020

 

Najnowsza aktualizacja wprowadza dodatkową opcję  rozstawiania zawodników. Od teraz wybierając sposób rozstawiania w konkurencjach z torami (sprinty i bieg na 800m) możesz określić preferencyjne tory - od wewnątrz (zawodnicy będą przypisani do wybranych torów od wewnątrz) lub od zewnątrz (zawodnicy będą przypisani do wybranych torów od zewnątrz). Ta funkcja ma zastosowanie w sytuacji, gdy zawodników jest mniej niż torów.



Kolejną zmianą jest kolumna z numerami startowymi, od teraz widoczna także w widoku dodawania wyników.


Ponadto, istnieje możliwość dodawania klas dla zawodników ze Stanów Zjednoczonych. Ta funkcja dotyczy wyłącznie zawodów szkolnych organizowanych w USA.


Pamiętaj, że w platforma Roster Athletics nie jest dostępna na przeglądarkach Internet Explorer. W przypadku próby otworzenia naszego serwisu na tej przeglądarce zostaniesz poproszony o pobranie innej przeglądarki.



Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.02.3) - 22 lutego 2020

 

W wersji 2020.02.3 dodaliśmy możliwość generowania arkuszy do ręcznego wpisywania wyników. Można je wygenerować i wydrukować w widoku listy startowej. Dostępne są następujące opcje: wszystkie konkurencje, tylko konkurencje biegowe/techniczne lub jedna konkurencja/seria/grupa.




Dodaliśmy również interfejs “API” dla organizatorów, którzy chcieliby uzyskać dostęp do list startowych i wyników w taki sposób, by można je było wyświetlać na tablicach z wynikami, telebimach, w produkcji telewizyjnej itp. Więcej dowiesz się w poradniku API dla tablic z wynikami, produkcji telewizyjnej itp..

 

Możliwość sortowania list startowych na podstawie kilku parametrów (nazwa, numer, rekord itd.) jest teraz dostępna także dla plików PDF. Oznacza to, że listy startowe w wygenerowanych plikach PDF będą uwzględniać tę samą kolejność, która została ustawiona w panelu administracyjnym.


Na liście kategorii wiekowych pojawiła się kategoria M30/K30.

 

Zmianie uległ także widok niektórych okien, m.in. profili zawodników, klubów/szkół oraz sztafet, gdzie zakładki zostały zastąpione przez menu. Ponadto poprawiliśmy wygląd głównego menu: obecnie linki do stron, które są niedostępne przed wypełnieniem poprzednich kroków będą nieaktywne (np. dostęp do list startowych wymaga wcześniejszego wybrania konkurencji).



Ostatnim elementem, który wprowadza znaczącą zmianę w tej aktualizacji jest domyślne ustawienie uprawnień dla organizacji wyłącznie do przeglądania. Oznacza to, że wszyscy członkowie organizacji (klubu, szkoły, federacji itp.) będą mogli zobaczyć zawody dodane przez członków tej organizacji, ale będą mogli je wyłącznie przeglądać. W celu przyznania uprawnień do edycji zawodów ich twórca może dodać nowych użytkowników do listy lub dodać uprawnienia dla całej organizacji.



Wkrótce wprowadzimy kolejne nowe funkcje i aktualizacje, śledź nas na bieżąco.

 

Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.02.1) - 12 lutego 2020

 

Najnowsza aktualizacja platformy obejmuje kilka nowych funkcji, które, mamy nadzieję, jeszcze bardziej ułatwią organizację zawodów lekkoatletycznych.

 

Dodaliśmy możliwość generowania list startowych i wyników dla wyświetlanej konkurencji, rundy lub serii/grupy. 

 

 

Dodaliśmy również możliwość sortowania list startowych na podstawie numeru/nazwy serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje minimum dwie serie/grupy).

 

 

Funkcja rozstawiania została wzbogacona o nową metodę przydziału torów. Na liście znajduje się metoda Standardowo od wewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych). Oznacza to, że możesz wybrać standardową wersję przydziału torów, decydując jednocześnie czy najszybszy biegacz powinien znajdować się na wewnętrznym, czy na zewnętrznym torze.

 

Podczas dodawania lub edycji zawodów możesz wybrać tabelę używanego sprzętu dla danego kraju (Danii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji i World Athletics - stan na 12 lutego 2020). Oznacza to, że możesz wybrać odpowiednią wysokość płotków i wagę sprzętu stosowaną w danym kraju. Jeżeli nie możesz znaleźć tabeli dla swojego kraju, poinformuj nas o tym.

 

 

Ponadto usprawniliśmy możliwość dodawania wyników dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce przez wielu użytkowników zalogowanych jednocześnie.

 

Mamy nadzieję, że nowe funkcje i aktualizacje poprawią komfort korzystania z naszej platformy.


Zespół Roster Athletics



Informacja o wydaniu (wersja 2020.01.1) - 18 stycznia 2020


Wersja 2020.01.1 wprowadza znaczące zmiany w działaniu platformy zarządzania zawodami. Przede wszystkim zmieniliśmy sposób przypisywania konkurencji do zawodów.

 

Gdy wybierzesz konkurencję dla konkretnej grupy wiekowej, wówczas rodzaj sprzętu zostanie automatycznie przypisany do kategorii wiekowej (np. dysk 2kg dla seniorów i dysk 1.75kg dla U20). Oznacza to, że prawidłowy sprzęt (wysokość płotków, waga kuli, oszczepu itd.) jest teraz bezpośrednio powiązany z zawodnikiem na podstawie wybranej grupy wiekowej.


 

Od teraz możesz także dodawać do swoich zawodów konkurencje z wieloma grupami wiekowymi. Możesz na przykład dodać konkurencję rzutu dyskiem z zawodnikami z kilku grup wiekowych, np. U18, U23, Seniorzy i M45. Korzystając z tej funkcji, nie tylko będziesz mógł zobaczyć prawidłową wagę dysku dla każdego zawodnika, ale system utworzy również osobne listy startowe i wyniki dla każdej grupy wiekowej i płci.



Uwaga: informacja o Klubie/szkole, do której należy zawodnik/sztafeta widoczna jest teraz pod nazwą zawodnika/sztafety (patrz powyższy screenshot).

 

Dzięki ostatniej aktualizacji możesz także wielokrotnie dodać nazwę do konkurencji w ramach tej samej kategorii wiekowej i płci, np. w ramach jednych zawodów możesz dodać bieg mężczyzn na 5000m z nazwą Zawodowcy oraz bieg mężczyzn na 5000m z nazwą Amatorzy.



Należy pamiętać, że informacje o rekordach (MR i WR) zostały przeniesione z Programu minutowego do osobnej pozycji w lewym menu - Rekordy.

 

Podobnie jak w przypadku grup wiekowych, dodaliśmy możliwość wyświetlania wirtualnych list startowych i wyników osobno dla kobiet i mężczyzn w ramach konkurencji mieszanych.

 

Kolejną bardzo ważną nową funkcją jest możliwość zmiany języka platformy. Od teraz możesz korzystać z platformy w języku angielskim (wersja brytyjska), angielskim (wersja amerykańska), francuskim, polskim i duńskim.


Inne godne uwagi ulepszenia obejmują: (i) możliwość sortowania programu minutowego według daty i godziny rozpoczęcia konkurencji; (ii) lepszy podgląd źródła podczas importowania pliku CSV z listą startową zawodników (patrz zrzut ekranu); oraz (iii) ulepszona nawigacja w głównym menu po lewej stronie.



Mamy nadzieję, że spodobają się wam wszystkie nowe funkcje.

 

Zespół Roster Athletics