W celu dodania tej samej konkurencji jednocześnie dla wielu kategorii wiekowych oraz osobno dla jednej kategorii wiekowej należy użyć opcji dodania nazwy konkurencji. Przygotowanie takiej konfiguracji jest możliwe w programie minutowym lub za pomocą importu pliku CSV.


Poradnik podzielony jest na dwie części:Konfiguracja w programie minutowym


Przykład opisany powyżej może mieć zastosowanie w następującej sytuacji: zawody obejmują dwa osobne biegi na 100m dla zawodników z kategorii wiekowych U18, U20. Dodatkowo organizator planuje jednak dodać kolejny bieg na 100m dla zawodników z innych kategorii (np. U23, Seniorzy itp.) startujących razem w jednej serii.

Aby dodanie konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi było możliwe, należy dodać nową konkurencję z nazwą.Otwórz Program minutowy, kliknij ikonę plusa w wierszu istniejącej konkurencji, wybierz Dodaj nową konkurencję z nazwą i wpisz odpowiednią nazwę. Nowo dodana konkurencja pojawi się w programie minutowym z tą samą kategorią wiekową co istniejąca już konkurencja. Po kliknięciu nazwy kategorii w kolumnie Kategoria należy zmienić ją na kategorię wiekową Wiele.Po dodaniu i zapisaniu nowej konkurencji zawody będą uwzględniać biegi na 100m dla kategorii wiekowych U18, U20 i bieg dla zawodników z różnych kategorii wiekowych (Wiele).


Więcej informacji na temat konfiguracji programu minutowego oraz dodawania konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi znajdziesz w poradnikach Dodawanie programu zawodów i Dodawanie konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi.Konfiguracja za pomocą importu pliku CSV


W celu dodania do zawodów tej samej konkurencji jednocześnie dla wielu kategorii wiekowych i osobno dla jednej kategorii wiekowej za pomocą importu pliku CSV należy dodać nazwę konkurencji w kolumnie Title (więcej informacji na temat importowania pliku CSV znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV).


Należy pamiętać, że wszyscy zawodnicy startujący w tym samym biegu muszą posiadać ten sam numer w kolumnie StartListID (więcej informacji na ten temat znaleźć można w poradniku Dodawanie konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi). Ponadto, w opisywanym przypadku, zawodnicy startujący w tym samym biegu muszą mieć jednakową wartość w kolumnie Title.


Poniższa ilustracja to przykład uproszczonego pliku CSV przygotowanego do importu trzech list startowych dla konkurencji biegu na 100m: dla kategorii wiekowych U18, U20 i wielu kategorii wiekowych (Bieg open). Po imporcie tak przygotowanego pliku system doda cztery osobne listy startowe.Jeżeli w pliku CSV nie dodano nazwy w kolumnie Title, system poinformuje o konflikcie list startowych przy próbie importu konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi, po uprzednim dodaniu tej samej konkurencji z jedną kategorią wiekową (lub odwrotnie).