Możesz przygotować listy startowe dla wszystkich konkurencji i wszystkich grup używając opcji Rozstawianie


Aby dodać więcej grup do konkurencji, możesz dodać je w zakładce Program minutowy, lub dodać odpowiednią liczbę grup w widoku Rozstawianie (po dodaniu zawodników do listy startowej).


1. Dodaj wszystkich zawodników do listy startowej. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Dodawanie list startowych.2. Kliknij przycisk Rozstawianie umieszczony w prawym górnym rogu każdej listy startowej wybranej konkurencji.3. Wybierz wszystkie parametry, które chcesz uwzględnić przy podziale na serie/grupy i kliknij przycisk Rozstaw. Zawsze możesz ręcznie zmienić grupę danego zawodnika, przy użyciu opcji przeciągnij i upuść.


Parametry podziału na serie/grupy:


Liczba serii/grup

 • Wybierz liczbę grup/serii

Sortowanie (parametr, według którego są posortowani zawodnicy na liście podsumowania)

 • Imię
 • Nazwisko
 • Rekord życiowy
 • Wynik kwalifikacyjny (wynik z poprzedniej rundy; używany, tylko gdy konkurencja uwzględnia kilka rund, np. serie → finał)
 • Rekord sezonu
 • Grupa
 • Nazwa klubu
 • Nazwa drużyny

Widok podsumowania (opcja, która pozwala określić co ma być widoczne na liście podsumowania)

 • Pokazuj wszystko (pokazuje wszystkich zawodników)
 • Pokazuj nierozstawionych (pokazuje tylko zawodników nieprzypisanych do żadnej serii/grupy)

Zasady rozstawiania (wartość, według której sortowani są zawodnicy)

 • Rekord życiowy
 • Rekord sezonu
 • Wynik kwalifikacyjny

Metoda rozstawiania (metoda podziału na serie; kliknij tutaj po więcej szczegółów)

 • Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)
 • Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)
 • Koło
 • Ręcznie
 • Losowo
 • Według czasu / wyniku (wg czasu dla konkurencji biegowych/chodu i wg wyniku dla konkurencji technicznych)
 • Według czasu (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)
 • Zygzak (oficjalna metoda używana przez World Athletics)

Przydział toru / Kolejność (metoda przypisania torów/określenia kolejności; kliknij tutaj po więcej szczegółów)

 • Alfanumerycznie (według numerów startowych, BIB)
 • Alfabetycznie (alfabetycznie według nazwiska lub nazwy sztafety)
 • Od najlepszego do najgorszego (tylko dla konkurencji technicznych)
 • Pół na pół (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Połówki i pary (tylko dla konkurencji biegowych; metoda używana przez World Athletics)
 • Ręcznie
 • Pary (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Pary (hala) (tylko dla biegowych konkurencji halowych)
 • Losowo
 • Standardowo od zewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Standardowo od wewnątrz (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Wodospad (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Wodospad odwrócony (tylko dla konkurencji biegowych)
 • Od najgorszego do najlepszego (tylko dla konkurencji technicznych)

Preferowane tory (opcja stosowana, gdy na liście startowej znajduje się mniej zawodników niż liczba torów)

 • Domyślne
 • Wewnętrzne
 • Zewnętrzne

Tory (konfiguracja torów)

 • wybierz odpowiednie tory dla wszystkich grup
 • wybierz odpowiednie tory dla poszczególnych grup


4. Dla konkurencji sprinterskich tory są przypisywane automatycznie na podstawie pozycji zawodnika na liście startowej danej grupy.


5. Jeżeli konkurencja uwzględnia kilka serii/grup możesz zmienić kolejność grup poprzez kliknięcie przycisku Kolejność grup zlokalizowany z lewej strony ekranu, pod przyciskiem Rozstaw. Istnieje możliwość wyboru losowej lub odwróconej kolejności grup.


PS: Dla konkurencji biegowych, gdzie na jednym torze może startować więcej niż jeden zawodnik (np. bieg na 800m) trzeba określić, na których torach może startować więcej niż jeden biegacz (pole Tory z dwoma zawodnikami).