Chcesz przetestować platformę Roster Athletics zanim przeprowadzisz swoje pierwsze zawody? Dodaj zawody testowe i sprawdź wszystkie dostępne funkcje.


Aby dodać zwody testowe, postępuj zgodnie z poradnikiem Dodawanie zawodów i następnie ukryj zawody w kalendarzu (na stronie internetowej oraz w aplikacji). W tym celu przejdź do Szczegółów zawodów i w zakładce Dodatkowe zmień Widoczność w kalendarzu z Widoczne na Ukryte.Od teraz zawody nie będą widoczne w kalendarzu. Aby uzyskać podgląd zawodów na stronie internetowej, przejdź do Szczegóły Ogólne Link do wersji publicznej. Pamiętaj, że link dostępny jest wyłącznie, gdy status zawodów to Zaplanowane, Otwarte lub Zakończone.


UWAGA: Aby zobaczyć i przetestować zawody w aplikacji mobilnej Roster Athletics:

 1. Zmień Widoczność w kalendarzu na Widoczne.
 2. Ustaw Status zawodów na Otwarte.
 3. Znajdź zawody w aplikacji, wpisując ich nazwę.
 4. Otwórz zawody i kliknij przycisk Obserwuj.
 5. Wróć do zarządzania zawodami i zmień widoczność w kalendarzu ponownie na Ukryte.
 6. Od teraz znajdziesz zawody w aplikacji w zakładce Obserwowane.


Po dodaniu zawodów i ich ukryciu możesz rozpocząć testowanie platformy, korzystając z niej w standardowy sposób. Sprawdź nasze poradniki opisujące wszystkie dostępne funkcje: Baza Wiedzy.


Należy pamiętać:

 • Nie twórz nieistniejących zawodników, sztafet lub klubów (Roster nie posiada odrębnej bazy danych dla zawodów testowych, dlatego prosimy unikać dodawania niepoprawnych danych takich jak fikcyjne nazwy, niepoprawne daty urodzenia itp.).
 • Dodając zawodników, prosimy o dodanie pełnych dat urodzin oraz dodanie poprawnej płci.
 • Pamiętaj o dwóch powyższych punktach także przy imporcie list startowych za pomocą pliku CSV. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Lista kontrolna przy importowaniu plików CSV przed rozpoczęciem importu pliku.
 • Zachęcamy do używania słowa TEST w nazwie zawodów.
 • Aby przetestować system zgłoszeń i płatności, niezbędne będzie utworzenie konta Stripe i podanie prawdziwych danych Twojej organizacji. Przeczytaj więcej w poradniku Aktywacja konta Stripe dla organizatorów.
 • Gdy zakończysz testy, możesz usunąć zawody z systemu. W tym celu kliknij przycisk Usuń widoczny w prawym górnym rogu zakładki Szczegóły. Pamiętaj, że usuwanie zawodów z aktywnymi zgłoszeniami nie jest możliwe.