Chcesz przetestować platformę Roster Athletics, zanim przeprowadzisz swoje pierwsze zawody? Dodaj zawody testowe i sprawdź wszystkie dostępne funkcje.


Aby dodać zwody testowe, wybierz Testowe w polu Rodzaj zawodów i następnie postępuj zgodnie z poradnikiem Dodawanie zawodów. Dzięki wyborowi rodzaju testowego zawody nie będą widoczne w kalendarzu publicznym na stronie internetowej i aplikacji mobilnej (niezależnie od ustawień widoczności zawodów). Ponadto wyniki dodane do zawodów testowych nie będą przesyłane do serwisów statystycznych, a rekordy zawodników nie będą automatycznie aktualizowane. Aby uzyskać podgląd zawodów na stronie internetowej, przejdź do Szczegóły Ogólne Link do wersji publicznej. Pamiętaj, że link dostępny jest wyłącznie, gdy status zawodów to Zaplanowane, Otwarte lub Zakończone.


Po dodaniu zawodów możesz rozpocząć testowanie platformy, korzystając z niej w standardowy sposób. Sprawdź nasze poradniki opisujące wszystkie dostępne funkcje: Baza Wiedzy.


Należy pamiętać:

  • Nie twórz nieistniejących zawodników, sztafet lub klubów (Roster nie posiada odrębnej bazy danych dla zawodów testowych, dlatego prosimy unikać dodawania niepoprawnych danych takich jak fikcyjne nazwy, niepoprawne daty urodzenia itp.).
  • Dodając zawodników, prosimy o dodanie pełnych dat urodzin oraz dodanie poprawnej płci.
  • Pamiętaj o dwóch powyższych punktach także przy imporcie list startowych za pomocą pliku CSV. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Lista kontrolna przy importowaniu plików CSV przed rozpoczęciem importu pliku.
  • Zachęcamy do używania słowa TEST w nazwie zawodów.
  • Aby przetestować system zgłoszeń i płatności, niezbędne będzie utworzenie konta Stripe i podanie prawdziwych danych Twojej organizacji. Przeczytaj więcej w poradniku Aktywacja konta Stripe dla organizatorów.
  • Gdy zakończysz testy, możesz usunąć zawody z systemu. W tym celu kliknij przycisk Usuń widoczny w prawym górnym rogu zakładki Szczegóły. Pamiętaj, że usuwanie zawodów z aktywnymi zgłoszeniami nie jest możliwe.