Możesz dodać klub lub szkołę do bazy danych Roster Athletics z poziomu edycji zawodnika, sztafety, drużyny lub wybierając Przegląd Kluby/szkoły z rozwijanego menu po lewej stronie.


1. Aby dodać nowy klub/szkołę do zawodnika, sztafety lub drużyny, otwórz ich profil (klikając na ich nazwę), następnie wybierz widok Osobiste/Informacje z menu kliknij ikonę edycji umieszczoną obok pola Domyślny klub/szkoła (lub ikonę plusa, gdy zawodnik przynależy do kilku klubów). Potem kliknij przycisk Stwórz nowy klub/szkołę. 

Aby dodać nowy klub/szkołę z poziomu wyszukiwarki klubów/szkół, wybierz Przegląd → Kluby/szkoły z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Utwórz nowy klub/szkołę.  

2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Utwórz nowy klub/szkołęAby dodać nowy klub lub szkołę, musisz wybrać odpowiedni typ (Klub/Szkoła), wpisać Długą nazwę (nazwa ta musi być unikalna) i Krótką nazwę oraz wybrać Kraj.


Zobacz, gdzie wyświetlane są długie i krótkie nazwy klubu/szkoły:Możesz również dodać miasto, w którym zlokalizowany jest klub/szkoła.


3. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz. 


4. Jeżeli dodasz nowy klub i szkołę poprawnie, zobaczysz nowe okno zatytułowane Edytuj klub/szkołę z menu zawierającym: Szczegóły, ZawodnicySztafety, i Drużyny, które zawierać będą m.in. informację o zawodnikach, sztafetach i drużynach przypisanych do tego klubu/szkoły.


Na dole okna pojawi się również przycisk Uprawnienia. Klikając ten przycisk możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania klubu/szkoły innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w poradniku Uprawnienia do edytowania klubu/szkoły.