Możesz dodać klub lub szkołę do bazy danych Roster Athletics z poziomu edycji zawodnika, sztafety, drużyny lub wybierając Przegląd Kluby z rozwijanego menu po lewej stronie.


1. Aby dodać nowy klub do zawodnika, sztafety lub drużyny, otwórz ich profil (klikając ich nazwę), następnie wybierz widok Osobiste/Informacje z menu i kliknij przycisk Dodaj klub umieszczony w polu Przynależność klubowa. Potem kliknij przycisk Stwórz nowy klub.


 

Aby dodać nowy klub z poziomu wyszukiwarki klubów, wybierz PRZEGLĄD Kluby z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Stwórz nowy klub

 

2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Stwórz nowy klubAby dodać nowy klub, musisz wybrać typ Klub (typ Szkoła możesz zignorować, nawet jeżeli dodajesz szkołę), wpisać Długą nazwę (nazwa ta musi być unikalna) i Krótką nazwę oraz wybrać Kraj.


UWAGA: Zachęcamy wszystkich do dodawania wszystkich szkół jako kluby. Wówczas będą one widoczne na listach startowych i wynikach dla każdego rodzaju zawodów (np. krajowych lub regionalnych). Domyślnie nazwy szkół wyświetlane są WYŁĄCZNIE dla zawodów szkolnych.


Zobacz, gdzie wyświetlane są długie i krótkie nazwy klubu:Możesz również dodać miasto, w którym zlokalizowany jest klub.


3. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.


4. Jeżeli dodasz nowy klub i szkołę poprawnie, zobaczysz nowe okno z menu zawierającym: Szczegóły, ZawodnicySztafety, i Drużyny, które zawierać będą m.in. informację o zawodnikach, sztafetach i drużynach przypisanych do tego klubu.Na dole okna pojawi się również przycisk Uprawnienia. Klikając ten przycisk możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania klubu innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w poradniku Uprawnienia do edytowania klubu.