Wszystkie opcje związane z przypisywaniem i edycją numerów startowych dostępne są po wybraniu ZAWODY Numery startowe z menu po lewej stronie.Funkcja umożliwia:

 • Uporządkowanie listy uczestników przy użyciu wybranych parametrów sortowania i filtrów.
 • Przypisanie numerów startowych zawodnikom oraz sztafetom.
 • Wygenerowanie plików PDF i CSV z listą uczestników oraz ich numerami startowymi.


Poradnik podzielony jest na następujące części:


W dalszej części poradnika szczegółowo opisujemy wszystkie funkcje związane z przypisywaniem numerów startowych. Podstawowy schemat dodawania numerów obejmuje następujące kroki:

 1. Sortowanie listy uczestników według własnych preferencji.
 2. Opcjonalnie użycie filtrów.
 3. Przypisanie numerów startowych i ich zapisanie.
 4. W razie potrzeby wprowadzanie zmian.
 5. Wydruk numerów startowych.


Numery startowe mogą być odblokowane (edytowalne) lub zablokowane (zapisane). W celu ułatwienia ich przypisywania możliwe jest odblokowanie i edytowanie wszystkich numerów, wybranych grup (np. numery wybranego klubu) lub pojedynczo. Po zapisaniu listy wszystkie nowe oraz edytowane numery zostaną zablokowane automatycznie. Aby zmienić istniejący numer, należy go najpierw odblokować. Więcej szczegółów poniżej.Sortowanie listy uczestników


Przypisywanie numerów startowych rozpocznij od wybrania parametrów sortowania. Funkcja umożliwia określenie trzech parametrów, według których można uporządkować listę uczestników. • Sortuj wg (pierwszy poziom):
  • Drużyna - sortowanie według nazwy drużyny (tylko dla zawodów drużynowych),
  • Kategoria wiekowa - sortowanie wg kategorii wiekowej,
  • Klub/szkoła - sortowanie wg klubu,
  • Konkurencja - sortowanie wg konkurencji,
  • Kraj - sortowanie wg narodowości,
  • Nazwa (imię, nazwisko) - sortowanie wg imienia,
  • Nazwa (nazwisko, imię) - sortowanie wg nazwiska,
  • Płeć - sortowanie wg płci.
 • Następnie wg (drugi poziom):
  • Niczego - brak dodatkowego sortowania,
  • Rekord życiowy (jeżeli na pierwszym poziomie wybrano Konkurencja) - sortowanie wg PB,
  • Rekord sezonu (jeżeli na pierwszym poziomie wybrano Konkurencja) - sortowanie wg SB,
  • Wszystkie powyższe opcje z wyjątkiem wybranego wcześniej parametru dla pierwszego poziomu.
 • Następnie wg (trzeci poziom):
  • Niczego - brak dodatkowego sortowania,
  • Wszystkie powyższe opcje z wyjątkiem wybranych wcześniej parametrów dla pierwszego i drugiego poziomu.Po wybraniu lub zmianie opcji sortowania zapisz zmiany, klikając przycisk Zapisz. Możesz cofnąć zmiany i wrócić do wcześniej zapisanego sortowania klikając na przycisk Resetuj.


Do sortowania nazw (np. wg nazwisk) używane są zasady alfabetycznego sortowania stosowane dla języka angielskiego. Filtrowanie listy uczestników


Po posortowaniu listy uczestników możesz, w razie potrzeby, przefiltrować listę, aby znaleźć określoną grupę zawodników. Domyślny widok pokazuje wszystkich uczestników (wszystkie filtry są wyłączone).Opcje filtrowania umożliwiają:

 • Filtrowanie według nazwy - użyj, jeżeli chcesz znaleźć konkretnego zawodnika lub sztafetę poprzez wpisanie nazwy (lub części nazwy),
 • Filtrowanie według statusu:
  • Wszystko - domyślne,
  • Niezapisane - wyświetla uczestników z nowymi lub edytowanymi numerami, które nie zostały jeszcze zapisane,
  • Wiele numerów - wyświetla uczestników, którzy posiadają więcej niż jeden numer startowy,
  • Zablokowane - wyświetla uczestników z zablokowanymi numerami startowymi,
  • Zdublowane - wyświetla uczestników z tymi samymi numerami startowymi. W tym przypadku w nagłówku strony, obok nazwy zawodów, pojawi się ostrzeżenie (!),
 • Filtrowanie według nagłówka
  • Wszystko - domyślnie,
  • Nazwa nagłówka, który zależy od parametru wybranego dla pierwszego poziomu sortowania (np. nazwa konkretnego klubu, kraju lub konkurencji). Opcja ta może być niedostępna w przypadku gdy zawodnicy startują w kilku konkurencjach.
 • Usuwanie filtrów - wciśnij przycisk, aby wyczyścić wszystkie filtry i wyświetlić wszystkich uczestników.Przypisywanie numerów startowych


Gdy lista uczestników jest gotowa (posortowana i przefiltrowana w pożądany sposób), możesz przypisać numery startowe wszystkim uczestnikom widocznym na liście.Istnieją dwa rodzaje numerów startowych, które można wybrać z listy Rodzaj numerów startowych:

 • Nazwisko - używa nazwiska zawodnika (lub nazwy sztafety) jako numer startowy,
 • Numer - używa liczby całkowitej jako numeru.


Jeżeli wybrano Numer, pod rodzajem pojawi się dodatkowe pole Pierwszy numer, dzięki któremu można określić, od jakiego numeru system rozpocznie przypisywanie numerów.


Aby przypisać numery uczestnikom, kliknij przycisk Przypisz i następnie zapisz widok, klikając przycisk Zapisz. Możesz także cofnąć wprowadzone zmiany, klikając przycisk Resetuj


Po zapisaniu zmian numer w polu Pierwszy numer automatycznie zmieni swoją wartość na pierwszy wolny numer. Edytowanie pojedynczych numerów startowych


Każdy numer startowy może zostać dodany lub edytowany indywidualnie. Aby zmienić numer, kliknij ikonę kłódki w celu odblokowania numeru, usuń istniejący numer i wpisz nowy. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zapisz.


UWAGA: Możesz ręcznie dodać dowolny numer startowy składający się z różnych znaków, niezależnie od wybranego rodzaju numeru startowego (nazwisko lub numer).


Możesz przypisać różne numery startowe temu samemu zawodnikowi, jeżeli startuje on w kilku konkurencjach. W tym celu kliknij nazwę konkurencji, dla której chcesz dodać nowy numer. Po potwierdzeniu, na liście pojawi się nowy wiersz z nazwiskiem zawodnika i pustym polem na numer startowy. Aby dodać nowy numer, dodaj go ręcznie lub skorzystaj z opcji automatycznego przypisywania. 


Dodatkowy numer może zostać usunięty poprzez kliknięcie ikony kosza. Po jego usunięciu zawodnik wróci do numeru startowego przypisanego do głównej konkurencji (jeżeli istnieje).Edytowanie grup numerów startowych


Każda grupa uczestników (o ile istnieje) może być edytowana niezależnie. W tym celu kliknij ikonę trzech kropek widoczną z prawej strony nagłówka z nazwą grupy i wybierz jedną z dwóch opcji: Odblokuj w grupie lub Wyczyść w grupie.Po odblokowaniu lub wyczyszczeniu numerów w grupie możesz przypisać nowe numery ręcznie lub skorzystać z automatycznego przypisywania numerów startowych.Edytowanie wszystkich numerów startowych


W celu odblokowania lub wyczyszczenia wszystkich numerów startowych wybierz odpowiednią opcję z menu wyświetlanego po kliknięciu ikony trzech kropek widoczną w prawym górnym rogu tabeli.Po odblokowaniu lub wyczyszczeniu wszystkich numerów możesz przypisać nowe numery ręcznie lub korzystając z automatycznego przypisywania.Generowanie plików PDF i CSV


Po przypisaniu i zapisaniu numerów startowych możesz wygenerować pliki PDF i CSV. Aby to zrobić, kliknij przycisk Generuj CSV i PDF.Po wygenerowaniu plików pojawi się przycisk Pobieranie, który umożliwi pobranie trzech plików:

 • Lista + numery (PDF),
 • Lista (PDF),
 • CSV.UWAGA: Po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany w przypisanych numerach startowych lub sortowaniu, konieczne będzie wygenerowanie nowych plików. Poprzednia wersja zostanie usunięta.Przykłady wygenerowanych plików


Sortowanie według konkurencji:Sortowanie wedłg klubu:Numer startowy:Dodawanie numerów za pomocą importu pliku CSV


Numery startowe mogą zostać dodane także za pomocą importu pliku CSV. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcjonalności, zobacz poradnik Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


Importując plik CSV zawierający numery startowe, zobaczysz ostrzeżenie, że wszystkie zablokowane numery startowe NIE zostaną nadpisane. Chcąc zaimportować numery z pliku, pamiętaj o ich odblokowaniu w widoku Numery startowe.