Platforma Roster Athletics umożliwia dodanie dwóch typów konkurencji mieszanych:

  1. Ogólne konkurencje mieszane: konkurencje indywidualne, w których kobiety i mężczyźni startują razem oraz sztafety złożone wyłącznie z mężczyzn lub kobiet, rywalizujące razem.
  2. Konkurencje sztafetowe mieszane KM: każda sztafeta składa się z kobiet i mężczyzn startujących w jednej drużynie, np. sztafeta mieszana 4x400m rozgrywana na zawodach World Relays, organizowanych przez World Athletics.

 

Instrukcja dotycząca importu list startowych za pomocą pliku CSV umieszczona jest na końcu tego poradnika.


Ogólne konkurencje mieszane


Jako organizator możesz dodać do zawodów konkurencje, w których kobiety i mężczyźni startują razem. Jednocześnie będziesz miał możliwość wygenerowania osobnych list startowych i wyników dla kobiet i mężczyzn.


Aby dodać konkurencję mieszaną, otwórz Konkurencje z menu po lewej stronie i wybierz Mieszane. Więcej informacji na temat dodawania konkurencji znaleźć można w poradniku Wybór konkurencji.Konkurencje mieszane umożliwiają dodanie kobiet i mężczyzn do tej samej listy startowej.Sztafety mieszane (z wyjątkiem sztafet z kobietami i mężczyznami w tym samym składzie; ten przypadek specjalny został opisany poniżej) pozwalają na dodanie do tej samej listy startowej sztafet męskich oraz/lub żeńskich.Listy startowe i wyniki konkurencji mieszanych można wyświetlić i wygenerować zarówno w kategorii Mieszane (z możliwością edycji), jak i kategoriach Mężczyźni i Kobiety (bez możliwości edycji). W tym celu, w filtrze wyświetlanych konkurencji, do kategorii Mieszane, należy wybrać opcje: Dodatkowe, Mężczyźni i Kobiety. Dodatkowe listy obejmują również listy startowe i wyniki wygenerowane dla określonych kategorii wiekowych, gdy konkurencja obejmuje wiele kategorii wiekowych. Należy pamiętać, że konkurencje mieszane mogą zostać uwzględnione w mieszanych zawodach drużynowych, wyłącznie po przypisaniu zawodników/sztafet do drużyn mieszanych. Sprawdź poradnik Dodawanie zawodów drużynowych, aby znaleźć więcej informacji. Wyniki z konkurencji mieszanych nie będą miały wpływu na wyniki drużynowe kobiet i mężczyzn (jeżeli taka klasyfikacja jest prowadzona).


Ewentualne rekordy (np. rekordy mityngu lub świata) w konkurencjach mieszanych będą odpowiadać płci zawodnika/sztafety, który uzyskał rekordowy wynik.Konkurencje sztafetowe mieszane KM


Lista mieszanych konkurencji sztafetowych uwzględnia specjalne konkurencje mieszane KM, które umożliwiają dodanie sztafet z kobietami i mężczyznami w jednym składzie. Te konkurencje oznaczone są skrótem KM (MIXED TEAM w języku angielskim) i dostępne są w profilu zawodów: Lekkoatletyka: Wszystkie.Po dodaniu sztafet mieszanych do listy startowej możesz przypisać do każdej sztafety zarówno zawodniczki, jak i zawodników.Sztafety mieszane KM mogą zostać przypisane wyłącznie do mieszanych zawodów drużynowych i to tylko wtedy, gdy każda sztafeta przypisana jest do drużyny mieszanej na liście startowej.Dodawanie konkurencji mieszanych za pomocą pliku CSV


Zapoznaj się z poradnikiem Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania pliku tekstowego w formacie .csv oraz przesłania go do platformy Roster Athletics.


Jak dodać konkurencję mieszaną (Mixed)?


Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną (w której startują kobiety i mężczyźni), w kolumnie Gender musisz dodać Male dla wszystkich mężczyzn oraz Female dla wszystkich kobiet, a następnie w kolumnie Start List ID (StartListId) dodać jednakową wartość dla wszystkich zawodników startujących w tej konkurencji (dowolna liczba). Zobacz poniższy przykład.Jak dodać sztafetę mieszaną (wspólna rywalizacja sztafet męskich i żeńskich)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety męskie (tylko z mężczyznami w składzie) i damskie (tylko z kobietami), użyj tej samej wartości StartListId dla wszystkich sztafet biorących udział w rywalizacji. 


Jak dodać sztafetę mieszaną (z kobietami i mężczyznami w składzie)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety z kobietami i mężczyznami w składzie, należy wybrać specjalną konkurencję ze skrótem MIXED TEAM w nazwie, np. 4x400m MIXED TEAM. 


  • Wpisz 4x400m MIXED TEAM w kolumnie EventCode (lub inny kod odpowiadający danej konkurencji),
  • W kolumnie Gender w wierszu z nazwą sztafety wpisz Mixed,
  • Płeć zawodników pozostaje zgodna z faktyczną płcią członków sztafety (Male lub Female),
  • Ustaw tę samą wartość RelayID dla członków danej sztafety.