W celu dodania do zawodów tej samej konkurencji, jednocześnie dla wielu grup wiekowych oraz osobno dla jednej grupy wiekowej, należy użyć opcji dodania nazwy konkurencji. Przygotowanie takiej konfiguracji jest możliwe w programie minutowym lub za pomocą importu pliku CSV.


Konfiguracja w programie minutowym


Przykład opisany powyżej może mieć zastosowanie w następującej sytuacji: zawody obejmują trzy osobne biegi na 100m dla zawodników z kategorii wiekowych U12, U14, U16. Dodatkowo organizator planuje jednak dodać kolejny bieg na 100m dla zawodników z innych kategorii (np. U20, U23, Seniorzy itp.) startujących razem w jednej serii.

Aby dodanie konkurencji z wieloma grupami wiekowymi było możliwe, należy dodać nową konkurencję z nazwą.Otwórz Program minutowy, kliknij na ikonę plusa w wierszu istniejącej konkurencji, wybierz Dodaj nową konkurencję z nazwą i wpisz odpowiednią nazwę. Nowo dodana konkurencja pojawi się w programie minutowym z tą samą grupą wiekową co istniejąca już konkurencja. Po kliknięciu na nazwę grupy wiekowej należy zmienić ją na grupę wiekową Wiele.Po dodaniu i zapisaniu nowej konkurencji zawody będą uwzględniać biegi na 100m dla grup wiekowych U12, U14, U16 i bieg dla zawodników z różnych kategorii wiekowych (Wiele).


Więcej informacji na temat konfiguracji programu minutowego oraz dodawania konkurencji z wieloma grupami wiekowymi znajdziesz w poradnikach Dodawanie programu zawodów i Dodawanie konkurencji z wieloma grupami wiekowymi.


Konfiguracja za pomocą importu pliku CSV


W celu dodania do zawodów tej samej konkurencji jednocześnie dla wielu grup wiekowych i osobno dla jednej grupy wiekowej za pomocą importu pliku CSV, należy dodać nazwę konkurencji w kolumnie Title.


Należy pamiętać, że wszyscy zawodnicy startujący w tym samym biegu muszą posiadać ten sam numer w kolumnie StartListID (więcej informacji na ten temat znaleźć można w poradniku Dodawanie konkurencji z wieloma grupami wiekowymi). Ponadto, w opisywanym przypadku, zawodnicy startujący w tym samym biegu muszą posiadać jednakową wartość w kolumnie Title.


Poniższa ilustracja to przykład uproszczonego pliku CSV przygotowanego do importu czterech list startowych dla konkurencji biegu na 100m: dla grup wiekowych U12, U14, U16 i wielu grup wiekowych. Po imporcie tak przygotowanego pliku system doda cztery osobne listy startowe.Jeżeli w pliku CSV nie dodasz nazwy w kolumnie Title, system poinformuje o konflikcie list startowych przy próbie importu konkurencji z wieloma grupami wiekowymi, po uprzednim dodaniu tej samej konkurencji z jedną grupą wiekową (lub odwrotnie).