Platforma Roster Athletics umożliwia dodanie konkurencji, w ramach której startować może wielu zawodników z różnych kategorii wiekowych. Ten poradnik wyjaśnia jak dodać taką konkurencję za pomocą programu minutowego oraz importując listy startowe w pliku CSV.


Dodawanie konkurencji z wieloma grupami wiekowymi w programie minutowym


Po dodaniu konkurencji, przejdź do Programu minutowego.Kliknij na nazwę grupy wiekowej w kolumnie Grupa wiekowa, wybierz Wiele i kliknij przycisk Zapisz.Domyślnie wyświetlaną grupę wiekową można ustawić w Szczegółach zawodów w zakładce Grupy wiekowe i tabela sprzętu. W tym samym miejscu można wybrać kategorie wiekowe, które widoczne są w oknie Wybierz grupę wiekową.


Po ustawieniu grupy wiekowej w Programie minutowym, przejdź do listy startowej konkurencji i dodaj zawodników (więcej informacji w poradniku Dodawanie list startowych).


Po dodaniu zawodników na liście startowej pojawi się nowa kolumna Grupa wiekowa, która wyświetli indywidualną grupę wiekową zawodnika określoną automatycznie na podstawie roku lub daty urodzenia.


Należy pamiętać, że w przypadku, gdy w szczegółach zawodów wybrano grupy wiekowe, które pokrywają się pod względem przedziału wiekowego (np. U20 i 18-19), zawodnicy zostaną przypisani zachowując priorytet: 1. standardowe kategorie wiekowe (np. U18, U20, Seniorzy), 2. kategorie wiekowe z węższym przedziałem wiekowym.Klikając na nazwę grupy wiekowej w wierszu każdego zawodnika możesz zmienić jego/jej kategorię wybierając ją z listy niezależnie od tego jaka grupa została wybrana automatycznie. Widoczne konkurencje można określić w szczegółach zawodów w zakładce Grupy wiekowe i tabela sprzętu.W przypadku konkurencji rzutowych oraz biegów przez płotki, system automatycznie dopasuje wagę sprzętu lub wysokość płotków zgodnie z przepisami dla danego kraju.


Po określeniu grup wiekowych dla każdego zawodnika kliknij przycisk Zapisz. Po zapisie system automatycznie wygeneruje listę startową dla każdej grupy wiekowej. Osobna listy znajdą się w menu z listą konkurencji i będą wyróżnione szarym kolorem.Po dodaniu list startowych można rozpocząć dodawanie wyników. Podobnie jak w przypadku list startowych, system automatycznie wygeneruje osobne listy z wynikami dla każdej grupy wiekowej.


Dodawanie konkurencji z wieloma grupami wiekowymi za pomocą importu pliku CSV


Aby dodać zawodników z różnych grup wiekowych do tej samej konkurencji za pomocą importu pliku CSV, należy użyć tej samej wartości liczbowej StartListID dla każdego zawodnika. Następnie w kolumnie AgeGroup trzeba określić grupę wiekową każdego zawodnika wpisując odpowiedni kod (Auto w przypadku chęci automatycznego przypisania grupy wiekowej). Na podstawie tej samej wartości StartListID oraz różnych kategorii wiekowych, system automatycznie rozpozna, że jest to konkurencja z wieloma grupami wiekowymi.


Szczegółowe informacje o tym, jak dodać listy startowe za pomocą importu pliku CSV dostępne są w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV