Ukryj lub zmień widoczność konkurencji poprzez wybranie Zawody Widoczność konkurencji z menu po lewej stronie.


W tym miejsce będziesz w stanie:

  • Ukryć konkurencję,
  • Wyświetlić konkurencję tylko w programie minutowym (bez wyświetlania list startowych i wyników),
  • Ukryć wyniki,
  • Ukryć informację o godzinie i dacie rozpoczęcia konkurencji.Zmiana widoczności konkurencji


Widoczność konkurencji wyświetla listę wszystkich konkurencji dodanych do zawodów (bez grup/serii i podsumowań) i zawiera informacje o nazwie Konkurencji, Nazwie specjalnej (jeżeli istnieje), Płci, Kategorii wiekowej, Rundzie, Dacie/godzinie rozpoczęcia i liczbie Uczestników.Istnieje możliwość sortowania danych w tabeli, używając kilku parametrów jednocześnie. Kliknij nazwę kolumny, aby wybrać parametr do sortowania (kliknij raz jeszcze, aby odwrócić kolejność sortowania i raz jeszcze by dezaktywować sortowanie według wybranego parametru). Kolejność sortowania widoczna jest z lewej strony ekranu i może zostać zmieniona poprzez przeniesienie i upuszczenie poszczególnych parametrów na liście.


Ponadto konkurencje można filtrować według nazwy oraz liczby uczestników. Kliknij Uczestnicy w nagłówku tabeli i wybierz konkurencje z lub bez uczestników, np. aby w łatwy sposób ukryć konkurencje z pustymi listami startowymi.


Aby zmienić Widoczność daty/godziny, kliknij ikonę zegara i wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Ukryta, jeżeli program minutowy nie jest jeszcze gotowy lub data/godzina rozpoczęcia konkurencji powinna być ukryta,
  • Widoczna, jeżeli data/godzina rozpoczęcia powinna być widoczna.


Aby zmienić Widoczność konkurencji, kliknij ikonę oka i wybierz jedną z czterech opcji:

  • Ukryta, jeżeli konkurencja powinna być niewidoczna,
  • Program minutowy, jeżeli konkurencja powinna być widoczna tylko w programie minutowym (listy startowe i wyniki będą ukryte),
  • Listy startowe, jeżeli wyniki mają być niedostępne,
  • Pełna, jeżeli konkurencja ma być w pełni widoczna.


UWAGA (*): jeżeli zgłoszenia są aktywne, wszystkie konkurencje będą widoczne w systemie zgłoszeniowym niezależnie od wybranych ustawień widoczności konkurencji (zakładki Zgłoszenia i Konkurencje).Widoczność konkurencjiData/godzina

UkrytaProgram minutowyListy startowePełnaUkrytaWidoczna
Platforma zarządzania zawodamiWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidoczna
Aplikacja Meet MgmtWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidoczna
Aplikacja Roster (Program minutowy)UkrytaWidocznaWidocznaWidocznaUkrytaWidoczna
Aplikacja Roster (Listy startowe)UkrytaUkrytaWidocznaWidocznaUkrytaWidoczna
Aplikacja Roster (Wyniki)UkrytaUkrytaUkrytaWidocznaUkrytaWidoczna
Program minutowy PDFUkryta **WidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidoczna
Listy startowe PDFUkryta **Ukryta **WidocznaWidocznaWidocznaWidoczna
Wyniki PDFUkryta **Ukryta **Ukryta **WidocznaWidocznaWidoczna
CSVWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidocznaWidoczna
Meets (Konkurencje)Ukryta *WidocznaWidocznaWidocznaUkrytaWidoczna
Meets (Zgłoszenia)WidocznaWidocznaWidocznaWidocznaUkrytaWidoczna
Meets (Uczestnicy)UkrytaUkrytaWidocznaWidocznaUkrytaWidoczna


UWAGA (**): Przy generowaniu plików PDF możesz uwzględnić ukryte konkurencje wybierając opcję Ignoruj ustawienia widoczności.


Widoczność daty/godziny rozpoczęcia i widoczność konkurencji można zmienić pojedynczo lub w grupach. Aby skorzystać z opcji zmiany statusu dla wielu konkurencji jednocześnie, zaznacz konkurencje, wybierając pole wyboru widoczne z lewej strony, kliknij przycisk Zmień zaznaczone i wybierz odpowiednią opcję. 


Możliwość zmiany widoczności dostępna jest także z poziomu List startowych i Wyników.