Gdy zawody są gotowe, możesz rozpocząć dodawanie rezultatów. W celu dodania wyników w konkurencjach technicznych zachęcamy do skorzystania z aplikacji Roster Athletics Meet Mgmt (zobacz nasze poradniki w dziale Aplikacja Roster Athletics Meet Mgmt). Możesz jednak dodać wyniki ręcznie bezpośrednio w systemie zarządzania zawodami. Aby to zrobić, wybierz Wyniki z menu po lewej stronie.Poradnik podzielony jest na następujące części:Wybór konkurencji


Kliknij nazwę konkurencji (lub nazwę serii/grupy, rundy) z listy umieszczonej po lewej stronie. Możesz zmienić sposób sortowania konkurencji, klikając ikonę umieszczoną w polu wyszukiwania i wybierając sortowanie według nazwy (Nazwa konkurencji) lub według godziny rozpoczęcia (Czas konkurencji).


Możesz także filtrować listę konkurencji według Płci, wyłączyć dodatkowe listy wygenerowane dla kategorii wiekowych (Kategorie), a także konkurencje oznaczone jako Zakończone.


Wyszukiwanie pozwala na szukanie konkurencji (Nazwa konkurencji) oraz szukanie zawodników lub sztafety (Nazwa uczestnika). Wybierając wyszukiwanie uczestników, możesz zdecydować czy system powinien automatycznie filtrować listy startowe, poprzez zaznaczenie opcji Filtruj listę startową.
Progresja wysokości


Określ pierwszą Wysokość, edytując wartość domyślną. Możesz dodać pozostałe wysokości, klikając ikonę plusa. 


Dodając nową wysokość, system uwzględni różnicę między dwiema ostatnimi wartościami. Wszystkie wysokości można jednak dowolnie edytować.
Dodawanie wyników i miejsc


Aby rozpocząć dodawanie wyników, wpisz lub wybierz z listy odpowiedni status w polu wyniku w kolumnie z odpowiednią wysokością. Gdy opcja automatycznego przypisywania miejsc jest włączona, miejsca zostaną przypisane automatycznie na podstawie wprowadzonych prób. Gdy wspomniana opcja jest wyłączona, możesz dodać miejsca ręcznie.


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania miejsc dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.


Lista dostępnych statusów:

o → ważna próba (może być oznaczona również jako xo lub xxo),

x → nieważna próba (może być oznaczona również jako xx lub xxx),

- → próba opuszczona (może być oznaczona również jako x- lub xx-),

r → zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji (może być oznaczona również jako xr lub xxr).Najlepsza próba zawodnika oznaczona będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**) zaś najlepszy rezultat widoczny będzie w kolumnie Wynik.Sortowanie uczestników


W celu ułatwienia wprowadzania wyników (np. gdy wyniki przepisuje się z papierowego arkusza), można zmienić sortowanie zawodników. W opcjach dostępne jest Sortowanie według: Miejsca oraz Kolejności.Rekordy


Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod wynikiem, jeżeli opcja automatycznego przypisywania rekordów jest włączona. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz automatyczne przypisywanie rekordów w menu Opcje, do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej.


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania rekordów dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.Status (NM, DQ, DNS)


Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieważne.
Dodatkowe informacje


Kliknij dodaj w kolumnie Inf., aby dodać specjalną informację wyświetlaną obok zawodnika.Masz możliwość dodania Informacji publicznej, która widoczna będzie w aplikacji mobilnej Roster Athletics, stronie internetowej z listami startowymi i wynikami oraz plikach CSV i PDF (listy startowe, wynik i protokoły do wypełniania). Możesz użyć tego pola do dodania informacji o żółtej kartce (YC), drugiej zółtej i w konsekwencji czerwonej kartce (YRC), czerwonej kartce (RD), przekroczeniu toru (L) lub wykroczeniach w chodzie sportowym: zgięte kolano (>), utrata kontaktu (~).


Możesz dodać także Notatki (widoczne tylko dla organizatora), które widoczne będą wyłącznie dla pozostałych użytkowników panelu administracyjnego, którzy mają dostęp do danych zawodów.


Użytkownicy mają możliwość dodania informacji o nieograniczonej długości, należy jednak pamiętać, że w niektórych widokach (np. plikach PDF) notatki mogą nie być wyświetlane w całości.Oznaczanie konkurencji jako zakończona


Po dodaniu wszystkich wyników kliknij suwak ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej oraz na stronie z wynikami konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną. Akcja ta spowoduje także aktualizację rankingów w zawodach drużynowych oraz w punktacji indywidualnej (jeżeli dotyczy) i aktualizację rekordów zawodników w ich profilach.Wyniki oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany (Ostatnia zmiana) oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona (Zakończono). Informacje te mogą być przydatne np. przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.


UWAGA: Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.Wskazówka dotycząca wprowadzania wyników


Jeżeli dodajesz wyniki dla wszystkich zawodników za jednym razem (np. spisujesz wyniki z arkusza z wynikami), możesz zmienić sposób przełączania się pomiędzy poszczególnymi polami. W menu Opcje możesz określić kierunek nawigacji, wybierając Nawigacja wyników i następnie Od lewej do prawej lub Z góry do dołu.


Po wyborze odpowiedniej metody możesz przełączać się pomiędzy polami zgodnie z określonym kierunkiem, klikając przycisk Tab na klawiaturze.
Dodawanie notatki


Jako użytkownik odpowiedzialny za dodawanie wyników, możesz dodać notatki do dodawanej konkurencji, np. jeżeli chcesz uwzględnić istotną informację dla sędziego głównego lub organizatora zawodów. W tym celu wybierz Dodaj notatki z menu opcji.Konkurencja (lub pojedyncza grupa) z dodaną notatką będzie wyróżniona ikoną na liście konkurencji. Podobna ikona z możliwością przejścia do edycji notatki będzie widoczna także obok nazwy konkurencji.


UWAGA: Wszystkie notatki będą widoczne wyłącznie dla innych użytkowników panelu administracyjnego z dostępem do edycji danych zawodów. Notatki nie będą widoczne publiczne dla zawodników i kibiców.