Możesz pobrać pliki PDF z protokołami do ręcznego wpisywania wyników, klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub pobierając pliki bezpośrednio w widoku listy startowej.


1. Aby pobrać arkusz z wynikami w widoku Szczegóły mityngu, kliknij przycisk Generowanie PDF i wybierz Protokoły do wypełnienia (posortowane według nazw konkurencji lub godziny rozpoczęcia) i następnie Wszystko, jeżeli chcesz wydrukować protokoły dla wszystkich konkurencji, Konkurencje techniczne, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji technicznych, Konkurencje biegowe, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji biegowych.Gdy plik PDF będzie gotowy, zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.2. Aby pobrać protokół do wypełnienia, w widoku listy startowej kliknij na ikonę widoczną w prawym górnym rogu i wybierz Protokoły do wypełnienia (posortowane według nazw konkurencji lub godziny rozpoczęcia) i następnie Wszystko, jeżeli chcesz wydrukować protokoły dla wszystkich konkurencji, Konkurencje techniczne, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji technicznych, Konkurencje biegowe, jeżeli chcesz wygenerować protokoły tylko dla konkurencji biegowych.


 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych, poprzez wybranie Protokoły do wypełnienia: wyświetlana konkurencja (PDF) przygotuje protokół wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.