Możesz pobrać pliki PDF z arkuszami do ręcznego wpisywania wyników, klikając na przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub pobierając pliki bezpośrednio w widoku listy startowej.


1. Aby pobrać arkusz z wynikami w widoku Szczegóły mityngu, kliknij na przycisk Generowanie PDF i wybierz Arkusze z wynikami, jeżeli chcesz wygenerować arkusze dla wszystkich konkurencji, Arkusze z wynikami: konkurencje techniczne, jeżeli chcesz wygenerować arkusz tylko dla konkurencji technicznych, Arkusze z wynikami: konkurencje biegowe, jeżeli chcesz wygenerować arkusz tylko dla konkurencji biegowych.Gdy plik PDF będzie gotowy zobaczysz link w nowym oknie dialogowym. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.2. Aby pobrać arkusz z wynikami w widoku listy startowej kliknij na ikonę widoczną w prawym górnym rogu i wybierz Arkusze z wynikami: wszystkie konkurencje (PDF), Arkusze z wynikami: konkurencje techniczne (PDF), Arkusze z wynikami: konkurencje biegowe (PDF) lub Arkusze z wynikami: wyświetlana konkurencja (PDF).


 

Generowanie pliku PDF w widoku list startowych, poprzez wybranie Arkusze z wynikami: wyświetlana konkurencja (PDF) przygotuje arkusz z wynikami wyłącznie dla wybranej konkurencji, rundy lub serii/grupy.