Możesz dodać nową sztafetę do bazy danych Roster Athletics poprzez listę startową zawodów lub wybierając PRZEGLĄD Sztafety z rozwijanego menu po lewej stronie.


1. Aby dodać nową sztafetę z poziomu zawodów, kliknij przycisk Dodaj sztafety, a następnie kliknij przycisk Stwórz nową sztafetę.Aby dodać nową sztafetę z poziomu wyszukiwarki sztafet, wybierz PRZEGLĄD Sztafety z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Stwórz nową sztafetę

 

2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Dodawanie nowej sztafetyAby dodać nową sztafetę, musisz wypełnić pola Długa nazwa (nazwa ta musi być unikalna dla danej płci) i Krótka nazwa (krótka wersja nazwy) oraz wybrać Kraj i Płeć.


Zobacz, gdzie wyświetlane są długie i krótkie nazwy sztafet:3. Aby przypisać sztafetę do klubu, kliknij ikonę edycji i znajdź odpowiedni klub/szkołę w nowym oknie Klub.


Więcej informacji na temat dodawania nowego klubu/szkołę do bazy danych znajdziesz w poradniku Dodawanie klubu/szkoły.


4. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.


5.Jeżeli dodasz nową sztafetę poprawnie, zobaczysz nowe okno z menu zawierającym: Szczegóły i Rekordy. Na dole okna pojawi się również przycisk UprawnieniaW widoku Rekordy możesz zobaczyć i edytować rekordy sztafety, natomiast poprzez kliknięcie przycisku Uprawnienia możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania sztafety innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w poradniku Uprawnienia do edytowania sztafety.