Możesz dodać klub lub szkołę do bazy danych Roster Athletics z poziomu edycji zawodnika, sztafety, drużyny lub wybierając Overview Clubs/schools z rozwijanego menu po lewej stronie.


1. Aby dodać nowy klub/szkołę do zawodnika, sztafety lub drużyny, otwórz ich profil (klikając na ich nazwę), następnie wybierz zakładkę PERSONAL/GENERAL i kliknij na ikonę ołówka umieszczoną obok pola Primary club/school. Potem kliknij na przycisk Create new.


 


Aby dodać nowy klub/szkołę z poziomu wyszukiwarki klubów/szkół wybierz OVERVIEW → Clubs/schools z menu po jewe i kliknij przycisk Create new club/school (stwórz nowy klub/szkołę). 2. W obu sytuacjach otworzy się nowe okno o nazwie Create new club/schoolAby dodać nowy klub lub szkołę musisz wybrać odpowiedni typ (Club/School), wpisać Long name (długa nazwa; nazwa ta musi być unikalna) i Short name (krótka nazwa) oraz wybrać kraj w polu Country.


Możesz również dodać nazwę miasta, w którym zlokalizowany jest klub/szkoła.


3. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Save. 


4. Jeżeli dodasz nowy klub i szkołę poprawnie zobaczysz nowe okno zatytułowane Edit club/school z czterema zakładkami: Details, Athletes, Relay teams, i Teams, które zawierać będą m.in. informację o zawodnikach, sztafetach i drużynach przypisanych do tego klubu/szkoły.