Możesz dodać informacje o rekordach zawodów (MR) oraz rekordach świata (WR) wybierając Rekordy z menu po lewej stronie.


Wszystkie rekordy świata (WR), które generowane są automatycznie, dotyczą rekordów dla kategorii wiekowej seniorów. Dla każdego mityngu możesz je jednak zmienić na rekordy z danej kategorii wiekowej.Jeżeli gra fantasy jest włączona, zawodnicy, którzy poprawią rekord zawodów (MR) lub rekord świata (WR) otrzymają za to osiągnięcie dodatkowe punkty. Pamiętaj, że niektóre rekordy dla konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi pojawią się na liście dopiero po wyborze kategorii wiekowych na liście startowej.