Wybierając Rekordy z menu po lewej stronie, możesz aktywować wiele różnego rodzaju rekordów dla Twoich zawodów. Możesz dodać osobne rekordy z podziałem na konkurencje, płeć i kategorie wiekowe.


Poradnik podzielony jest na dwie części:
Aktywowanie rekordów


W celu aktywowania rekordów kliknij przycisk Aktywuj rekordy.Następnie wybierz rekordy, które powinny zostać aktywowane dla danych zawodów.Dostępne rekordy:

 • Najlepszy wynik w historii (WB)
 • Najlepszy wynik w sezonie (WL)
 • Rekord klubu (RK)
 • Rekord kraju (NR)
 • Rekord ligi (RL)
 • Rekord mistrzostw (CR)
 • Rekord mityngu (MR)
 • Rekord obiektu (FR)
 • Rekord sezonu (SB)
 • Rekord świata (WR)
 • Rekord szkoły (RSz)
 • Rekord szkoły średniej (RSz)
 • Rekord szkoły wyższej (RSz)
 • Rekord trasy (CoR)
 • Rekord województwa (RWoj)
 • Rekord życiowy (PB)
 • Wskaźnik olimpijski (OGQ)


UWAGA: W przypadku konkurencji mieszanych i/lub konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi, wymagane jest wcześniejsze dodanie zawodników na listę startową, aby dodanie rekordu dla danej płci lub kategorii wiekowej było możliwe.Istnieje możliwość wprowadzania rekordów bez konieczności wpisywania dwukropków, kropek lub przecinków, gdy opcja Auto-formatowanie rekordów jest włączona.


Jeżeli gra fantasy jest włączona, zawodnicy, którzy poprawią rekord życiowy, rekord sezonu, rekord zawodów (MR) lub rekord świata (WR) otrzymają za to osiągnięcie dodatkowe punkty. 


System automatycznie wygeneruje rekordy świata (WR) dla kategorii seniorów (jeżeli takowe istnieją).Rekordy narodowe


Jeżeli wśród aktywowanych rekordów znalazły się rekordy narodowe, należy wybrać kraje, dla których rekordy chcesz dodać. W tym celu kliknij przycisk Zarządzaj rekordami narodowymi i wybierz odpowiednie kraje z listy.Możesz filtrować listę rekordów według rodzaju (narodowe, nienarodowe), a także według konkurencji lub kategorii wiekowej.