Możesz dodać informacje o rekordach zawodów (MR) oraz rekordach świata (WR) wybierając Rekordy z menu po lewej stronie.


Wszystkie rekordy świata (WR), które generowane są automatycznie dotyczą rekordów dla kategorii wiekowej seniorów. Dla każdego mityngu możesz je jednak zmienić na rekordy z danej kategorii wiekowej.


setup_meeting_25.png 


Jeżeli gra fantasy jest włączona, zawodnicy którzy poprawią rekord zawodów (MR) lub rekord świata (WR) otrzymają za to osiągnięcie dodatkowe punkty. 


 setup_meeting_25.png 


Pamiętaj, że niektóre rekordy dla konkurencji z wieloma grupami wiekowymi pojawią się na liście dopiero po wyborze grup wiekowych na liście startowej.