Możesz dodać informacje o rekordach zawodów (MR) oraz rekordach świata (WR) wybierając Rekordy z menu po lewej stronie.


Wszystkie rekordy świata (WR), które generowane są automatycznie, dotyczą rekordów dla kategorii wiekowej seniorów. Dla każdego mityngu możesz je jednak zmienić (np. na rekordy z danej kategorii wiekowej) lub całkowicie usunąć, jeżeli nie chcesz wyświetlać ich w aplikacji mobilnej.Istnieje możliwość wprowadzania rekordów bez konieczności wpisywania dwukropków, kropek lub przecinków, gdy opcja Auto-formatowanie rekordów jest włączona.


Jeżeli gra fantasy jest włączona, zawodnicy, którzy poprawią rekord zawodów (MR) lub rekord świata (WR) otrzymają za to osiągnięcie dodatkowe punkty. 


Pamiętaj, że niektóre rekordy dla konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi pojawią się na liście dopiero po wyborze kategorii wiekowych na liście startowej.