Możesz aktywować grę fantasy w zakładce Dodatkowe, w szczegółach zawodów. Możesz to zrobić, dodając nowe zawody lub edytując już istniejące.1. Zmień status w polu Gra fantasy z Nieaktywna na Aktywna.


2. Wpisz budżet gry fantasy w polu Budżet gry fantasy. Możesz edytować to pole w każdej chwili do momentu zmiany statusu zawodów na Otwarte.


Po włączeniu gry fantasy w aplikacji mobilnej pojawi się zakładka ROSTER, gdzie użytkownicy będą mogli wybrać zawodników, w tym kapitana swojej drużyny.


4. Przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów możesz skorzystać z kilku opcji w celu informowania użytkowników o statusie gry i wybranych zawodników. W tym celu kliknij link Zadania widoczny w menu po lewej stronie.Sprawdź poprawność składów (usunięciu zawodnicy) - ta opcja pozwala na usunięcie z gry fantasy wszystkich zawodników, którzy nie znajdują się już na liście startowej. Użytkownicy otrzymają powiadomienie w przypadku, gdy ich zawodnik zniknął z listy startowej.


Sprawdź poprawność składów (budżet) - ta opcja pozwala na poinformowanie każdego użytkownika, który przekroczył budżet, że może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli nie zmieni składu swojego zespołu.


Oblicz końcowe rankingi - wszystkie punkty w grze są obliczane automatycznie po zakończeniu każdej konkurencji, jednak dzięki tej opcji możesz zaktualizować punkty oraz końcowy ranking w przypadku zmian.


Powiadom o wynikach końcowych - korzystając z tej opcji, możesz poinformować użytkowników o tym, że wszystkie wyniki zostały dodane, a gra fantasy została zakończona.


5. W trakcie i po zakończeniu zawodów możesz sprawdzić ranking 20 najlepszych uczestników gry, klikając Ranking w lewym menu.


Następujące konkurencje są obecnie wyłączone z gry fantasy:

  • sztafety,
  • konkurencje mieszane,
  • konkurencje spoza głównych kategorii (Sprint/Wytrzymałość/Skoki/Rzuty)
  • konkurencje z wieloma kategoriami wiekowymi


Informacja o cenach zawodników

Ceny zawodników generowane są na podstawie obecnej formy zawodnika (SB), rekordu życiowego (PB), a także różnicy między najlepszym wynikiem na świecie w danej konkurencji oraz 50. lub 100. wynikiem w rankingu światowym.