Potwierdzanie startu to procedura często stosowana na zawodach lekkoatletycznych. Umożliwia ona weryfikację list startowych bezpośrednio przed startem konkurencji, co pozwala m.in. na uwzględnienie zmian podczas rozstawiania na grupy i przydzielania torów. 


Poradnik podzielony jest na następujące części:


Aktywowanie funkcji potwierdzania startu


Aby skorzystać z opcji potwierdzania startu, należy aktywować ją w szczegółach zawodów. W tym celu wybierz ZAWODY Szczegóły Ogólne Potwierdzanie startuAktywne i zapisz wprowadzoną zmianę.Aktywowanie funkcji sprawi, że w menu po lewej stronie pojawi się nowa pozycja: Potwierdzanie startu, natomiast w programie zawodów dodana zostanie nowa kolumna Potwierdzanie.


Ustawianie czasu na potwierdzenie


Czas na potwierdzenie startu może zostać ustawiony osobno dla poszczególnych konkurencji w Programie minutowym. Domyślnie termin potwierdzenia startu ustawiony jest na 1 godzinę. Oznacza to, że zawodnicy potwierdzają udział w konkurencji najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem. Wartość domyślną można zmienić w kolumnie Potwierdzanie, wybierając odpowiednią liczbę godzin i minut.Potwierdzanie startu


Gdy wszystkie listy startowe są gotowe, a czas na potwierdzanie został ustawiony, należy przejść do potwierdzania. Wybierz Potwierdzanie startu z menu po lewej stronie, aby zweryfikować zawodników na liście startowej.Istnieje możliwość zmiany widoku w zależności od parametru, według którego zawodnicy mają być sortowani: wg uczestników lub wg konkurencji. Ponadto istnieje możliwość filtrowania widoku za pomocą wyszukiwania według imienia i nazwiska zawodnika/zawodniczki lub numeru startowego (jeżeli wybrano sortowanie wg uczestników) lub wyszukiwania konkurencji (jeżeli wybrano sortowanie wg konkurencji).


Potwierdzenia startu dokonuje się poprzez kliknięcie ikony . Gdy zawodnik nie jest obecny lub wycofuje się z udziału w konkurencji, należy kliknąć ikonę "minus". W takiej sytuacji zawodnik automatycznie otrzyma status DNS na liście startowej i nie będzie brany pod uwagę przy rozstawianiu i przydzielaniu torów.Status potwierdzenia można zmienić dla kilku zawodników lub konkurencji jednocześnie. Jeżeli wybrano sortowanie według uczestników, kliknięcie ikony trzech kropek pozwoli na potwierdzenie startu we wszystkich konkurencjach, w których dany zawodnik startuje, wycofanie ze wszystkich konkurencji lub zmianę wcześniej wybranych ustawień na oczekujące. Jeżeli wybrano sortowanie według konkurencji, kliknięcie ikony trzech kropek pozwoli na potwierdzenie startu lub wycofanie się ze startu wszystkich zawodników z niewybranym statusem potwierdzenia.UWAGA: Uczestnicy z wynikiem nie mogą zostać oznaczeni statusem DNS.


Dodatkowe informacje


Domyślnie wszyscy zawodnicy oznaczeni statusem DNS nie są przenoszeni do programu FinishLynx. Opcję tę można zmienić, wybierając ZAWODY Szczegóły Integracja FinishLynxEksportowani uczestnicy. Więcej informacji dostępnych jest w poradniku Integracja z FinishLynx.


Dla konkurencji z wieloma rundami potwierdzanie startu możliwe jest wyłącznie dla pierwszej rundy.


Wycofanie się z udziału w zawodach, w przypadku pierwszej konkurencji wieloboju skutkuje nadaniem statusu DNS dla całej konkurencji wieloboju. Wycofanie się z kolejnych konkurencji wielobojowych spowoduje zmianę statusu na DNF.


Klikając ikonę dwóch strzałek umieszczoną w lewym górnym rogu, możesz przenieść się do widoku listy startowej lub wyników.